Árie

Árie Královny noci z opery Kouzelná flétna, ukázka tzv. koloraturní árie

Árie původně označovala v hudbě výraznou melodii, kterou obvykle, i když ne vždy, interpretoval zpěvák. V baroku byla instrumentální podoba árie (také zvaná air) běžnou součástí taneční suity. V současnosti je árie nejčastěji označením skladby pro jeden hlas s orchestrálním doprovodem.

Árie nemá pevně danou formu. Některé árie mají dvě části – pomalou v lichém taktu a poté rychlejší v taktu sudém. Další rozšířenou formou je tzv. aria da capo, která má trojdílné schéma A B A.[1] Třetí část je opakováním první části a zpěvák má možnost improvizovat a přidáním melodických variací a ozdob předvést své umění.

Árie bývají součástí větších hudebních děl – oper, oratorií nebo kantát. Existují však i tzv. koncertní árie, což jsou samostatné skladby určené k provedení na pěveckých recitálech. Příkladem je Beethovenova árie Ah! Perfido.

Operním i koncertním áriím často předchází recitativ. V něm je „odvyprávěna“ dějová linka, zatímco v melodické árii je zdůrazněn lyrický, emotivní obsah.

Odkazy

Reference

  1. JIRÁK, K. B. Nauka o hudebních formách. 6., přeprac. vyd. Praha: Panton, 1985. S. 240. 

Literatura

  • JIRÁK, Karel Boleslav. Nauka o hudebních formách. 6., přeprac. vyd., 1. vyd. v Pantonu. Praha: Panton, 1985. 405 s.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Der Hoelle Rache.ogg
Autor: Trisdee na Patalung, Licence: CC BY 2.5

Work

Wolfgang Amadeus Mozart: Queen of the Night's second aria "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" from The Magic Flute (Live recording from Bangkok Opera's 2006 production, recorded in Thailand Cultural Centre, Bangkok)

Performers