Óm

Symbol Ómu Óm též Aum, (v písmu dévanágarí औम् nebo ॐ) je posvátná slabika známá z Véd. Vyskytuje se jak v hinduismu, tak i v džinismu, buddhismu a sikhismu. Touto slabikou začínají četné hinduistické texty a mantry. Její význam je podrobně vysvětlen v Mándúkja upanišad.

Aum itjétad akšaram idam sarvam, tasjópavjákhjánam bhútam bhavad bhavišjad iti sarvam ómkára éva jač čánjat trikálátítam tad apjómkára éva.Slabika óm je vpravdě všechno minulé, přítomné i budoucí i všechno jiné, co přesahuje trojí čas je vpravdě slabika óm.
— Mándúkja upanišad 1

Rovněž sikhská dharma používá slova Óm jako názvu jediného božství. Božství slova Óm v sikhismu je mimo jiné vyjádřeno v múl mantře, kterou začíná sikhská posvátná kniha Guru Granth. Tato mantra začíná veršem:

Ikk ÓM kár

což se dá přeložit jako: „Existuje (pouze) jediné Jsoucno“, nebo „Jedno Jsoucno jest“, případně „Existuje jediné Bytí“. Mantra dále pokračuje:

sat nám, kartá purakh, nirbhau, nirvair, akál múrat, adžúni, saibhang, gur prasád

což v překladu znamená: Jeho jméno je Pravda, stvořitel všeho, bez bázně, bez zášti, věčné a bez podoby, nezrozené, jsoucí samo o sobě, objevené darem Učitele.[1]

Zápis „Ikk ÓM kár“ v paňdžábském písmu bývá sikhy uctíván jako symbol samotného božstva.

Slabika bývá považována za projev duchovní síly a jako taková tedy většinou nebývá vnímána jako slovo.[2] Touto slabikou též začínají téměř všechny mantry.

Asi k nejznámějším příkladům z mahájánového a vadžrajánového buddhismu patří Avalókitéšvarova mantra óm mani padmé húm.

Reference

  1. Nikky-Guninder Kaur: Sikhismus. Praha 1998, Nakladatelství Lidové noviny, edice Světová náboženství, ISBN 80-7106-189-1, str. 45
  2. Lexikon východní moudrosti. Překlad Jan Filipský, Helena Heroldová, Josef Kolmaš, Vladimír Liščák, Stanislava Vavroušková. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-7198-168-0. S. 321. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Hinduism symbol.png
Autor: Tinette (diskuse · příspěvky), Licence: CC BY-SA 3.0
Sanskrit character for Om (said to be the primordial sound that was present at the creation of the universe), white and gold version.