Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Logo ÚZSVM.jpg
Budova Všeobecného penzijního ústavu
ZkratkaÚZSVM
Vznik1. července 2002
Právní formaorganizační složka státu
Účelzastupování státu v majetkových právních jednáních, hospodaření s vymezeným majetkem a dislokační agenda
SídloPraha ČeskoČesko Česko
MístoRašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Generální ředitelkaMgr. Ing. Kateřina Arajmu
Zaměstnanců1 800
(8 územních a 45 odloučených pracovišť)
Oficiální webwww.uzsvm.cz
Datová schránka96vaa2e
IČO69797111 (VR)
LEI315700UVOKIARVAPTJ45
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) je úřad České republiky, organizační složka státu a součást resortu Ministerstva financí. Mezi základní agendy ÚZSVM patří zastupování státu a organizačních složek státu v majetkoprávních jednáních před soudy, hospodaření s vymezeným státním majetkem a dislokační agenda.[1] Svou činnost ÚZSVM vykonává prostřednictvím regionálních pracovišť (8 územních, 45 odloučených).[1]

ÚZSVM má ústředí v Praze v budově, kde dříve sídlil Všeobecný penzijní ústav. V čele Úřadu je generální ředitel, který svou funkci vykonává v pracovním poměru a kterého jmenuje a odvolává ministr financí. Organizační řád úřadu schvaluje ministr financí.

Historie

Vznikl k 1. 7. 2002 na základě zákona č. 201/2002 Sb. v souvislosti se zánikem okresních úřadů (1. 1. 2003) a převzal po nich kompetence v oblasti správy státního majetku. Zbylá agenda po okresních úřadech přešla na krajské a obecní úřady, což jsou orgány samosprávy a se státním majetkem nenakládají. Od dubna 2006 sídlí na Rašínově nábřeží.[2]

Generální ředitelkou je od 28. ledna 2015 Mgr. Ing. Kateřina Arajmu.[3][4]

Generální ředitelé

 • července 2002 – únor 2003 Ivan Noveský
 • březen 2003 – březen 2014 Miloslav Vaněk
 • březen 2014 – říjen 2014 Ondřej Závodský, náměstek ministra financí pověřený vedením
 • říjen 2014 – prosinec 2014 František Ditrich
 • leden 2015 – Kateřina Arajmu

Základní agendy

Právní zastupování

ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu.[5] ÚZSVM zastupuje státní instituce v právních jednáních s dlouhodobou úspěšností více než 90 %. V roce 2019 ÚZSVM uhájil státu 36,9 miliardy korun. Výrazně roste počet dohod o předání právních sporů ze státních institucí na ÚZSVM. Za rok 2019 bylo uzavřeno 1 486 takových dohod. Nejčastěji zastupovanými organizačními složkami státu jsou Státní pozemkový úřad, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí. ÚZSVM poskytuje rovněž v zákonem vymezených případech bezplatnou právní pomoc obcím a zastupuje je před soudy. K 31. 12. 2019 ÚZSVM vedl 10 190 právních jednání, ve kterých hájil státu přes 200 miliard korun.

Hospodaření se státním majetkem

ÚZSVM se stal jednorázově příslušný hospodařit s vybraným majetkem státu po okresních úřadech nebo s majetkem na silničních hraničních přechodech, ale hospodaří i s majetkem, který státu již patří, ale z různých důvodů s ním nikdo nehospodaří. Úřad také nabývá majetek z tzv. odúmrtí, tedy po zemřelých bez dědiců, majetek propadlý z trestné činnosti nebo ze soudních úschov. V majetkovém portfoliu se nachází nemovitý i movitý majetek, dále pak cenné papíry, majetkové účasti a další finanční majetek. Ke konci roku 2019 ÚZSVM hospodařil s 223 192 položkami majetku v celkové hodnotě 18,2 miliardy korun.[6]

V roce 2019 bylo celkem bezúplatně převedeno, prodáno či zlikvidováno 45 020 položek majetku. Jednalo se o 24 102 položek nemovitého majetku, 20 820 položek movitého majetku a 98 položek finančního majetku. Bezúplatné převody byly v roce 2019 stejně jako v minulých letech nejčastějším způsobem nakládání s majetkem, který má ÚZSVM ve své správě. V roce 2019 ÚZSVM bezúplatně převedl celkem 19 106 položek nemovitého majetku v hodnotě 790 346 489 korun. V případě převodu nemovitostí převažoval významně bezúplatný převod (79,2 %) nad prodeji (20,8 %). Nejčastěji se jednalo o převody na organizační složky státu a státní instituce nebo obce a kraje.[7] ÚZSVM provozuje systém Nabídka majetku státu. Systému podporuje nejen nabídky majetku pro ostatní státní instituce, ale také nabídky nepotřebného státního majetku veřejnosti prostřednictvím elektronických aukcí.

ÚZSVM v roce 2015 zmapoval vlastními zaměstnanci veškeré státní nemovitosti evidované v katastru nemovitostí na státní subjekty. Jednalo se o projekt Mapa majetku státu.[8]

ÚZSVM průběžně prošetřuje v katastru nemovitostí nemovitosti s nedostatečně identifikovanými vlastníky. ÚZSVM dvakrát ročně aktualizuje seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků, který vypracovává Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).[9]

Dislokace

Jedná se o optimalizaci rozmístění státních institucí po celé republice. K podkladům a zpracovávání jednotlivých řešení ÚZSVM využívá Centrální registr administrativních budov (CRAB). Tam, kde hrazené nájemné překročí průměrné nájemné či kde je inkasované nájemné podprůměrné, vyzývá ÚZSVM státní instituce k nápravě. ÚZSVM také pomocí dat z CRAB analyzuje průměrné náklady na služby a energie a porovnává je s průměrnými výdaji u konkrétní budovy. Jedná se například o výdaje na úklid, ostrahu, vytápění nebo elektřinu. ÚZSVM upozorňuje státní instituce na výdaje, které převyšují průměr zjištěný za ČR a vyzývá je k přijetí nápravných opatření, což může být přesoutěžení či jednání s dodavateli o snížení plateb. Data zadávají samy jednotlivé státní instituce, které jsou podle zákona odpovědné za jejich úplnost a správnost. Pokud ÚZSVM zjistí nesprávné údaje, žádá státní instituce, aby zajistily nápravu, avšak nemá žádnou pravomoc ověřit ekonomické údaje ani přimět státní instituce k nápravě, pokud svoje zákonné povinnosti neplní.[10] [11]

Mezinárodní spolupráce a ocenění

Mezinárodní spolupráce

ÚZSVM se jako zakládající člen od roku 2007 aktivně podílí na činnosti Public Real Estate Network (PuRE-net)[1]. Jedná se o sdružení státních institucí hospodařících s nemovitým majetkem státu v zemích Evropy. Cílem PuRE-net je vzájemná inspirace a výměna zkušeností za účelem zvýšení efektivity hospodaření se státním nemovitým majetkem s důrazem na administrativní budovy a prostory užívané státem.[12]

Ocenění

Činnost úřadu, konkrétně aplikace Nabídka majetku státu, byla též oceněna v soutěži Křišťálová lupa. ÚZSVM se umístil na šestém místě v kategorii E-commerce inspirace za aplikaci Nabídka majetku státu a novou možnost prodávat majetek prostřednictvím elektronických aukcí.[13]

V roce 2017 získal ÚZSVM podruhé za sebou cenu OTEVŘENO, kterou uděluje obecně prospěšná společnost Otevřená společnost. Ocenění obdržel za zavedení řady nových razantních protikorupčních opatření při prodeji a hospodaření se státním majetkem, která byla organizátory soutěže vyhodnocena jako „sada trefných opatření, mířících pomocí transparentnosti na neuralgické body možného zneužívání informací a manipulování při prodeji státního majetku“.[14]

Odkazy

Reference

 1. a b ÚZSVM. www.uzsvm.cz [online]. [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. 
 2. 2017: 15 let výročí ÚZSVM; brožura, vydalo samostatné odd. Komunikace ÚZSVM, strana 6-7
 3. Šéf majetkového úřadu Dittrich byl odvolán, nahradí ho Kateřina Arajmu. iHNED.cz [online]. 2015-01-26. Dostupné online. 
 4. Ministerstvo financí jmenuje novou generální ředitelku ÚZSVM Kateřinu Arajmu [online]. Ministerstvo financí České republiky, 2015-01-26. Dostupné online. 
 5. ÚZSVM. www.uzsvm.cz [online]. [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. 
 6. 2019: Výroční zpráva ÚZSVM; brožura, vydal ÚZSVM, strana 16
 7. 2019: Výroční zpráva ÚZSVM; brožura, vydal ÚZSVM, strana 18-19
 8. ÚZSVM. www.uzsvm.cz [online]. [cit. 2020-03-31]. Dostupné online. 
 9. ÚZSVM. www.uzsvm.cz [online]. [cit. 2020-03-31]. Dostupné online. 
 10. ÚZSVM. www.uzsvm.cz [online]. [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. 
 11. 2019: Výroční zpráva ÚZSVM; brožura, vydal ÚZSVM, strana 33-34
 12. 2018: Výroční zpráva ÚZSVM; brožura, vydal ÚZSVM, strana 41
 13. 2018: Výroční zpráva ÚZSVM; brožura, vydal ÚZSVM, strana 38-39
 14. 2017: Výroční zpráva ÚZSVM; brožura, vydal ÚZSVM, strana 51

Literatura

 • 2016: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - letáček se statistikami k roku 2015; vydal ÚZSVM
 • 2016: Mapa majetku sátu - majetkové statistiky k roku 2015; vydal ÚZSVM
 • 2016: Mapa soudních sporů - statistiky právního zastupování k roku 2015; vydal ÚZSVM
 • 2017: 15 let výročí ÚZSVM; vydalo samostatné odd. Komunikace ÚZSVM

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Logo ÚZSVM.jpg
Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Budova ÚZSVM.jpg
Autor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Licence: CC BY-SA 4.0
Budova ústředí ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2