Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu

Světle zeleně signatáři, tmavě zeleně státy, které smlouvu také ratifikovaly
Pásma mořských vod

Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu (zkracováno UNCLOS podle anglického United Nations Convention on the Law of the Sea) je mezinárodní smlouvamořském právu. Byla podepsána 10. prosince 1982 v Montego Bay na Jamajce jako výsledek třetí konference Organizace spojených národů o mořském právu probíhající v letech 1973 až 1982.[1] Účinnosti nabyla 16. listopadu 1994, kdy ji jako šedesátý stát ratifikovala Guyana.

Dohoda kromě jiného definuje jednotlivá pásma mořských vod (pobřežní moře, přilehlá zóna, výlučná ekonomická zóna).

Signatáři

Celkem ratifikovalo úmluvu již 165 států (a Evropská unie). Mezi významné státy, které ji neratifikovaly, patří Spojené státy americké, které ji ani nepodepsaly. Další státy, které smlouvu ani nepodepsaly, jsou

Řada států smlouvu podepsala, ale dosud neratifikovala:

Česká republika

Mezi původní signatáře smlouvy patřila i Československá socialistická republika. Česká republika smlouvu ratifikovala coby nástupnický stát v roce 1996 a je jí zavázána od 21. července 1996.[2]

Odkazy

Reference

  1. THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE: A HISTORICAL PERSPECTIVE http://www.fao.org/docrep/s5280T/s5280t0p.htm
  2. Sdělení č. 241/1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Části XI Úmluvy Organizace Spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982 [online]. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [cit. 2013-01-24]. (česky) 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Zonmar-cs.svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Pásma mořských vod podle Úmluvy OSN o mořském právu.
Law of the Sea Convention.svg
Autor: Muso, Licence: CC BY-SA 3.0
Contracting states of the Convention on the Law of the Sea Court of Arbitration; light green: signed, but not yet ratified; green: ratified