Úmrtnost

Hrubá úmrtnost podle zemí (2006)

Úmrtnost, též mortalita (z latiny), je demografický ukazatel, udávající podíl zemřelých z určité populace za určité časové období (typicky za rok). Uvádí se v promilích (‰), tedy v přepočtu na 1 000 jedinců. S rostoucím věkem sledované populace se významně zvyšuje. Odlišným ukazatelem je smrtnost. Zatímco úmrtnost je vztažena k celkové populaci, smrtnost udává podíl zemřelých ze skupiny zasažené určitým jevem.

Nejběžnějším údajem je tzv. hrubá míra úmrtnosti, čili počet zemřelých na 1 000 osob středního stavu obyvatelstva za rok.

Společně s nemocností je úmrtnost podkladem pro sledování zdravotního stavu populace. Z úmrtnosti se také odvozuje naděje dožití, někdy nazývaná střední nebo průměrná délka života.

Pro statistické účely se příčiny úmrtí třídí podle Mezinárodní klasifikace nemocí a příčin smrti (MKN).

Faktory ovlivňující úmrtnost

Ukazatelé úmrtnosti

Nejjednodušší ukazatel je hrubá míra úmrtnosti. Jedná se o poměr počtu zemřelých (D) ke střednímu stavu obyvatel (P) ve sledovaném kalendářním roce.

Tento ukazatel ztrácí svou vypovídací schopnost s dosažením nízkých hodnot a nehodí se pro komparativní mezinárodní studii. Proto se používá její modifikace (standardizovaná úmrtnost), která zohledňuje věkovou strukturu populace.

Přesnějším ukazatelem je míra úmrtnosti dle věku (věkově specifická úmrtnost), která je poměrem počtu zemřelých ve věku x (Dx) z 1000 žijících ve věku x (Px).

Úmrtnost v ČR

V roce 2004 byla hrubá míra úmrtnosti zhruba 10,5 ‰.

Celkový počet zemřelých, hrubá míra úmrtnosti a standardizovaná úmrtnost mužů a žen dle ČSÚ
199019951996199719981999200020012002
muži66 46858 92556 70956 69255 13954 84554 88253 77254 377
13,211,711,311,311,011,011,010,811,0
15,711,6
ženy62 69858 98856 07356 05254 38854 92354 11953 98353 866
11,811,110,610,610,310,410,310,210,3
8,96,9
Věkově specifická úmrtnost mužů na 100000 obyvatel dle ČSÚ
rok0 let10 let20 let30 let40 let50 let60 let70 let80 let90 let100 let
20102851779712014841455349185022569032558
20132861074781254261352333377982320357813

Odvozené ukazatele

Z úmrtnosti se odvozuje například střední délka života.

V příčinách úmrtí převažují civilizační a degenerativní choroby, především nemoci oběhové soustavy (více než polovina zemřelých) a rakovina (více než čtvrtina úmrtí).

Kojenecká úmrtnost

Kojenecká úmrtnost je podíl zemřelých dětí do jednoho roku věku.

V roce 2009 byla 2,9 ‰. Z pohledu tohoto ukazatele patří Česká republika mezi nejvyspělejší země Evropy. Před 1989 patřila ČSSR k nejzaostalejším zemím Evropy.

Kvocient kojenecké úmrtnosti (v ‰) ve vybraných evropských zemích, 1950–2009:

22 evropských zemí1950196019701980199020002009pořadí 1950pořadí 1980pořadí 2009
Belgie53,431,221,111,07,94,83,41289
Bulharsko94,545,127,320,214,813,39,0191720
Československo83,824,323,018,911,4........1616....
Česko64,220,020,216,910,84,12,914153
Dánsko30,721,514,28,47,55,33,1444
Finsko43,521,013,27,65,63,82,6822
Francie52,027,418,210,07,34,43,911715
Irsko46,229,319,511,28,26,23,29108
Itálie63,843,929,514,38,64,53,7131412
Maďarsko85,747,635,923,214,89,25,1171918
Německo49,212,012,512,27,24,94,010126
Nizozemí25,217,912,78,67,15,13,82514
Norsko28,218,912,78,16,93,83,1337
Polsko108,056,833,221,319,48,15,6212019
Portugalsko94,177,558,024,211,05,63,6182111
Rakousko66,137,525,914,37,84,83,8151313
Rumunsko116,775,749,429,326,918,610,1222222
Řecko35,440,129,617,99,75,23,17165
Slovensko103,328,625,720,912,08,65,7201817
Španělsko69,843,727,911,17,63,93,416910
Švédsko21,016,611,06,96,03,42,5111
Švýcarsko31,221,115,19,16,84,94,35615
Velká Británie31,422,518,412,17,95,64,561116

Zdroj: United Nations Statistics Division, 1959, 1967, 1975, 1985, 1998, 2006; ČSÚ, 2010a; Eurostat 2011a; Slov stat 2011; Statistics Portugal, 2011

Ukazatele úmrtnosti

 • Míra úmrtnosti podle věku

Ukazatele kojenecké úmrtnosti

 • Míra kojenecké úmrtnosti
 • Kvocient kojenecké úmrtnosti
 • Časná novorozenecká úmrtnost (časná neonatální úmrtnosti)
 • Pozdní novorozenecká úmrtnost (pozdní neonatální úmrtnost)
 • Kvocient novorozenecké úmrtnosti
 • Novorozenecká úmrtnost (neonatální úmrtnost)
 • Ponovorozenecká úmrtnost (posteonatální úmrtnost)
 • Kvocient ponovorozenecké úmrtnosti
 • Ukazatel perinatální úmrtnosti
 • Index perinatální úmrtnosti
 • Ukazatel mrtvorozenosti
 • Index mrtvorozenosti

Reference

 1. http://www.ehjournal.net/content/11/1/56 - Ambient temperature and coronary heart disease mortality in Beijing, China: a time series study

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Death rate world map.PNG
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0