Úrodnost

Úrodnost je vlastnost půdy nebo daného území, která umožňuje růst množství rostlin. Úrodnost je „schopnost“ půdy zajistit rostlinám po celou dobu jejich vegetace dostatečné množství živin a vláhy. Pojem „úrodnost“ se používá především v zemědělství a zahradnictví.

Úrodná půda

Úrodnost půdy zlepšují zejména tyto ukazatele:

Spolutvůrci úrodnosti půd

Spolutvůrci úrodnosti půd jsou půdní organismy. Tvoří z půdy autotransformační systém schopný racionálně hospodařit s energií, a tím se vyrovnávat s negativními vlivy. Edafon je nezbytný při tvorbě půdních agregátů, rozhoduje o bilanci živin a je významným činitelem biologického samočištění půdy. Organismy se účastní na změnách prostorového uspořádání půd tvorbou chodeb (bioturbace), tmelením částic a promícháváním půd. Snižování biologické aktivity v půdě neuváženým technologickým zásahem (neúměrná chemizace, poškození půdní struktury aj.) vede ke snížení úrodnosti půdy.[1]

Edafon sice představuje jen dílek z půdní masy (zhruba tisícinu hmotnosti z celku), je ale naprosto nepostradatelný pro fungování celého půdního ekosystému a všech ekosystémů na půdu navazujících. Je to sice těžko uvěřitelné, ale o to pravdivější.[2]

Nepostradatelné funkce půdních organismů a jejich význam pro ekosystém:

Odkazy

Reference

  1. [Pavel.] Definice, význam a funkce půdy – pomůcka OPVK [online]. [Brno]: [CIT VFUS Brno], [2011], s. [3]. [07 2011] [cit. 8. 8. 2019]. Dostupné z: https://cit.vfu.cz/ivbp/wp-content/uploads/2011/07/Definice_vyznam_a_funkce_pudy.pdf
  2. ŠIMEK, Miloslav; ELHOTTOVÁ, Dana a PIŽL, Václav. Živá půda [online]. Praha: SSČ AV ČR, 2015, s. 13–14. [cit. 8. 8. 2019]. Dostupné z: http://www.bc.cas.cz/Cds/Download/?filename=5544_Strategie_Ziva_puda
  3. ŠIMEK, Miloslav; ELHOTTOVÁ, Dana a PIŽL, Václav. Živá půda [online]. Praha: SSČ AV ČR, 2015, s. 41. [cit. 8. 8. 2019]. Dostupné z: http://www.bc.cas.cz/Cds/Download/?filename=5544_Strategie_Ziva_puda

Související články

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Fertility (soil) na anglické Wikipedii.