Úsečka

Úsečka je část přímky mezi dvěma body.

Určující body úsečky se nazývají krajní body úsečky.

Značení

Úsečka se znázorňuje rovnou čarou mezi jejími krajními body, zapisuje se pomocí svých krajních bodů, případně malým písmenem.

Úsečka

Vlastnosti

Velikost úsečky neboli délka úsečky se většinou zapisuje pomocí dvou svislých čar (rovné závorky), např. .

Střed úsečky je bod, který leží na úsečce a jehož vzdálenost od obou krajních bodů je stejná.

Střed úsečky

Osa úsečky je přímka kolmá k úsečce procházející jejím středem. Všechny body na ose úsečky mají od obou krajních bodů stejnou vzdálenost.

Osa úsečky

Úsečka je středově souměrná podle svého středu. Úsečka je osově souměrná, má dvě osy souměrnosti: jedna osa souměrnosti je osa úsečky, druhou osou souměrnosti je přímka, na níž úsečka leží.

Osy souměrnosti úsečky

V některých případech bývá bod považován za úsečku s nulovou délkou.

Úsečka jako průnik dvou polopřímek.

Úsečku lze také považovat za průnik dvou opačných polopřímek.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

OsaUsecky.jpg
Osa úsečky
OsySoumernostiUsecky.jpg
Osy souměrnosti úsečky
Usecka.svg
znázornění úsečky AB
StredUsecky.jpg
Střed úsečky
Poloprimky usecka.svg
Úsečka jako průsečík polopřímek.