Číslo (mluvnice)

Číslo je gramatická kategorie jmen i sloves, která udává počet účastníků děje. U většiny jazyků (včetně češtiny) je kategorie čísla založena pouze na protikladu jednosti – mnohosti, nicméně v některých jazycích je struktura složitější. Číslo tak můžeme členit na:

Některé jazyky naopak nerozlišují ani jednotné a množné číslo, nebo jen v omezené míře – například v angličtině je druhá osoba identická pro obě čísla.

Čeština

V češtině se rozlišuje:

V minulosti se v češtině vyskytoval také duál, z nějž se do současnosti dochovaly některé pozůstatky, např. označení některých párových lidských orgánů, nebo číslovka dvě stě (místo dvě sta).

Související informace naleznete také v článku Dvojné číslo#Čeština.

Některá podstatná jména v češtině mají pouze tvar množného čísla, nazývají se pomnožná (pluralia tantum, tj. „vždy plurál“). Jsou to:

 • části těla – záda, bedra, ústa,
 • nemoci – příušnice, spalničky,
 • nástroje a zařízení ze dvou nebo více částí – nůžky, kleště, vrata, vidle, hrábě, váhy, sáně nebo jiná zařízení, u nichž původ množného čísla nemusí být dnes již zřejmý – dveře, kamna
 • hudební nástroje – housle, varhany, činely
 • kalhotové oblečení – kalhoty, džíny, tepláky, trenýrky, slipy, plavky,
 • potraviny – povidla, kvasnice
 • časové pojmy, činnosti – námluvy, prázdniny, Vánoce, narozeniny, zásnuby,
 • místní jména – Čechy, Poděbrady.

Některá podstatná jména v jednotném čísle nemají množné číslo (singularia tantum = pouze singulár) a používají se i k označení většího množství. Jsou to podstatná jména:

 • hromadná – žactvo, lidstvo, dříví, křoví, kamení, březina, šotolina
 • látková – pivo, písek, dřevo, hrách, rybíz
 • abstraktní – snaha, mladost, spaní

Někdy v češtině dochází k posunům v čísle (numerálním transpozicím). Jde o:

 • Mykání – jedinec o sobě mluví v množném čísle. Mykání se vyskytuje například v těchto funkcích:
  • autorský plurál (často ztotožňován s plurálem skromnosti) zejména v knihách a studiích: K tomu se ještě vrátíme, jsme přesvědčení, že….
  • majestátní plurál, který užívají vladaři a jiné osoby obdařené mocí: My, Karel IV., král český a císař římský,...
  • inkluzivní plurál (empatický plurál) vyjadřuje sounáležitost mluvčího či autora s adresátem textu (teď si umejeme ručičky, tak copak nás bolí, necháme 10 minut vařit, nyní pohovoříme o urbanismu)
 • Vykání – oslovení posluchače množným číslem. Vykání existuje v mnoha jazycích a je projevem úcty k posluchači.

Reference

 1. MACUROVÁ, Alena; BÍMOVÁ, Petra. Poznáváme český znakový jazyk II. [online]. 2004-09-12 [cit. 2007-11-26]. Dostupné online. 

Literatura

 • NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha: Fortuna, 1992. ISBN 80-85298-32-5. S. 50, 83. 

Související články

Externí odkazy

 • Slovníkové heslo číslo ve Wikislovníku