Čep (strojnictví)

Čep je ve strojírenství válcová (řidčeji kuželová nebo kulová) součástka nebo část hřídele, uložená v ložisku a umožňující otáčivý pohyb. Podle polohy hřídele se rozlišují čepy horizontální, na něž působí hlavně radiální síly, a čepy vertikální, kde působí hlavně axiální síly.

Čep setrvačky uložený v kamenech
Kliková hřídel čtyřválcového motoru má čtyři ojniční (2) a pět osových čepů (1); hřídel bicyklu má dva čepy na koncích.

Hřídelový čep

Čep je obvykle ztenčená válcovitá část hřídele pro uložení v ložisku. Rozměry a tolerance čepů i ložisek jsou často normované. Hřídel má nejčastěji dva válcové čepy na koncích, soustružené nebo broušené. V některých případech - například u dvoukolí parních lokomotiv, u velmi dlouhých a klikových hřídelí jsou čepy umístěny i v délce hřídele. Kulové čepy umožňují i kývavý pohyb hřídele nebo kola vůči ose otáčení. Kuželové čepy se používaly pro velmi přesná uložení, například u geodetických přístrojů.

Zvláštní případ jsou čepy v jemné mechanice a v hodinářství, kde záleží na co nejmenším tření. Čepy setrvačky mechanických hodinek mívají průměr menší než 0,1 mm a ložisko bývá odpružené, aby se při nárazu neulomily. Hřídele mohou být ukončeny i kuželovitými hroty, které se otáčejí v kuželovité jamce.[1]

Klikový čep

Klikové nebo ojniční čepy jsou umístěny mimo osu otáčení hřídele a slouží hlavně k převodu přímočarého pohybu na otáčivý (nebo opačně). Tak je tomu například u pístních čepů spalovacích motorů nebo kompresorů, u ojničních čepů klikové hřídele nebo u pohonu parních lokomotiv.

Odkazy

Reference

  1. Hajn, Základy jemné mechaniky a hodinářství, str. 66 nn.

Literatura

  • M. Hajn, Základy jemné mechaniky a hodinářství. Praha: Práce 1953
  • Ottův slovník naučný, heslo Čep. Sv. 6, str. 588

Související články

Média použitá na této stránce

Watch jewel bearing and capstone.svg
Drawing of a jewel bearing and capstone in a mechanical watch. The bearing is sectioned through the axis. The jewels (red) are made of synthetic ruby. The lower jewel is called the 'hole jewel', the upper one is the 'capstone' or 'end jewel'. This type of bearing is used in watches where friction is critical, such as in the balance wheel pivots. With ordinary bearings (shown in Watch jewel bearing.svg), when the watch is vertical the shoulder of the shaft bears against the face of the hole jewel, increasing friction. This causes the watch's rate to vary with its position. In contrast, in this type, the capstone provides a low friction surface for the rounded end of the pivot to press against instead, reducing friction. The hole for the pivot is slightly convex (hourglass shaped) so that if the pivot is not exactly vertical it won't jam in the hole. The surface of the lower jewel ('bombé') is also slightly convex, holding a drop of oil (yellow) between the jewels, in contact with the pivot, by capillary attraction. The jewels are press-fitted into holes in the movement's supporting plates (grey). Information for this drawing came from Henry B. Fried (1954) Bench Practices for Watch and Clockmaker, Arlington Book Co., Virginia, USA, Book 3, Ch. 1, p.140-188
Crankshaft-diagram.png
(c) Jonasz, CC BY-SA 3.0
Wał korbowy - schemat