Česká a Slovenská Federativní Republika

Česká a Slovenská Federativní Republika
Česká a Slovenská Federatívna Republika
 Československá socialistická republika19901992Česká republika 
Slovenská republika 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Hymna: Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýska
Motto: Veritas Vincit
geografie
Mapa
rozloha:
127 900 km²
nejdelší řeka:
Vltava (433km)
obyvatelstvo
počet obyvatel:
15 600 000 (1991)
národnostní složení:
čeština, slovenština (úřední jazyky)
žádné státní náboženství
státní útvar
vznik:
23. dubna 1990 – přejmenování Československé federativní republiky[2]
11. červenec 1960 – přijetí Ústavy Československé socialistické republiky
zánik:
31. prosince 1992[3]
státní útvary a území
předcházející:
Československá socialistická republikaČeskoslovenská socialistická republika
následující:
Česká republikaČeská republika
Slovenská republikaSlovenská republika

Česká a Slovenská Federativní Republika, zkráceně ČSFR, byl v letech 1990 až 1992 federativní stát ve střední Evropě, poslední historická podoba Československa před jeho zánikem. Oficiální název ve slovenštině zněl Česká a Slovenská Federatívna Republika. Česká a Slovenská Federativní Republika byla federací skládající se z České republiky a Slovenské republiky. Původní název byl po dobu jednoho měsíce od 29. března do 23. dubna 1990 Československá federativní republika. V tomto období také ČSFR ještě užívala státní znak ČSSR.

Název Československa

Podrobnější informace naleznete v článku Pomlčková válka.

Po pádu komunistického režimu v Československu byla Československá socialistická republika přejmenována od 29. března 1990 na Československá federativní republika.[4] Po vypuknutí sporu o název společného státu (viz pomlčková válka) byla Československá federativní republika přejmenována na Česká a Slovenská Federativní Republika a slovensky Česká a Slovenská Federatívna Republika[2] od 23. dubna 1990.

Název je pravopisně nesprávný a vznikl kvůli dalšímu ze sporů pomlčkové války, sporu o velké „S“. Část slovenských představitelů po listopadu 1989 požadovala také velké písmeno „S“ u „Slovenská“, ale zejména čeští zástupci nechtěli na tuto verzi přistoupit.[zdroj?]

Tato část sporu se tehdy vedla o označení „Česká a Slovenská federativní republika“ vs. „Česká a slovenská federativní republika“. Podle českého i slovenského pravopisu se přídavná jména vytvořená z vlastních jmen píší malým písmenem.[zdroj?] Zároveň se u víceslovných názvů píše velké písmeno pouze u prvního slova (pokud další slova neobsahují jiné vlastní jméno). Jako „šalamounský“ kompromis byl nakonec název „Česká a Slovenská Federativní Republika“ schválen Federálním shromážděním jako ústavní zákon o změně názvu Československé federativní republiky, i když odporoval pravopisu obou jazyků.[zdroj?]

Zánik Československa

Podrobnější informace naleznete v článku Zánik Československa.

Po dlouhých jednáních Česká a Slovenská Federativní Republika zanikla 31. prosince 1992 přijetím ústavního zákona Federálního shromáždění o zániku České a Slovenské Federativní Republiky.

Reference

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Czechoslovakia.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Herb Czechosłowacji (1990-1992).svg
Herb Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej w latach 1990-1992
Location Czech and Slovak Federal Republic (1992-1993) in Europe.png
Autor: Tschechoslowakei, Licence: CC BY-SA 3.0
Location of the Czech and Slovak Federal Republic from 1992 to 1993 in Europe