Česká biskupská konference

Česká biskupská konference
Medaile s logem České biskupské konference
Medaile s logem České biskupské konference
ZkratkaČBK
ZakladatelŘímskokatolická církev v Česku
Vznik1. července 1994
Právní formaevidovaná právnická osoba církve a náboženské společnosti
SídloThákurova 676/3, Praha 6
Členovésbor katolických biskupů v České republice
PředsedaJan Graubner (2020–)
MístopředsedaJan Vokál (2020–)
Generální sekretářStanislav Přibyl (2016–)
Hlavní orgánStálá rada ČBK
Výsledek hospodaření376 000 000 Kč (2020)
Oficiální webwww.cirkev.cz/cs/cbk
Datová schránkaknge4je
IČO00540838 (VR)
LEI315700FUDNKWK2B7ZZ85
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Čeští a moravští biskupové účastnící se svěcení Pavla Konzbula pomocným biskupem brněnským (v popředí jeho berla) 29. června 2016

Česká biskupská konference (ČBK) je stálý sbor katolických biskupů v České republice.

Popis

Česká biskupská konference (ČBK), zřízená Apoštolským stolcem, je sborem biskupů České republiky, kteří společně vykonávají některé pastorační úkoly ve prospěch křesťanů na svém území k dosahování vyššího dobra, které lidem poskytuje církev podle norem práva, zvláště prostřednictvím různých forem a způsobů apoštolátu, přizpůsobených duchu doby a místním podmínkám.

Biskupská konference na základě práva zakotveného v kán. 449, § 2 CIC je právnickou osobou. Sídlem je Praha.

Samým právem k ní patří všichni diecézní biskupové obojího obřadu a jim naroveň postavení, biskupové-nástupci a biskupové pomocní a ostatní titulární biskupové, kteří na celém území nebo mimo území pro celý národ vykonávají zvláštní úkoly na základě pověření Apoštolským stolcem nebo biskupskou konferencí.

Ke shora uvedené konferenci patří: Stálá rada, Generální sekretariát, Ekonomická rada a též komise, ustavené biskupskou konferencí k dosažení určitého cíle (kán. 451 CIC). Ke specifickým úkolům, dle Stanov ČBK, čl. 26 § 3, byli jmenováni biskupové-delegáti s tím, že si ke spolupráci mohou jmenovat spolupracovníky z oblasti oboru a vytvořit radu. K zajištění každodenního chodu jednotlivých orgánů slouží sekretariát.

Česká biskupská konference podléhá všem platným normám CIC, zvláště pak kán. 447-459 CIC.

Vedení ČBK

Předseda

V letech 19932000 byl předsedou České biskupské konference pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Arcibiskup Vlk byl nejdříve, a to v letech 19911992, předsedou Československé biskupské konference. Dne 25. ledna 2000 byl předsedou ČBK zvolen olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Od 1. května 2010[1] do 28. dubna 2020 byl předsedou ČBK pražský arcibiskup Dominik Duka. Na zasedání ČBK dne 28. dubna 2020 byl zvolen předsedou na nadcházející období zvolen opět Jan Graubner.[2]

Místopředseda

Místopředsedou ČBK byl do roku 2010 biskup ostravsko-opavský František Lobkowicz, od května 2010 do dubna 2020 jím byl arcibiskup Jan Graubner. Na zasedání ČBK dne 28. dubna 2020 byl zvolen místopředsedou na nadcházející období zvolen Jan Vokál.[3]

Generální sekretář

Generálním sekretářem ČBK byl 7. července 1993 zvolen a do roku 1995 vykonával úřad Václav Slouk. Od 1. října 1995 do října 2004 Karel Simandl a od roku 2005 biskup (apoštolský exarcha) Ladislav Hučko. Od 1. července 2011 jím byl Tomáš Holub. 19. dubna 2016 byl zvolen generálním sekretářem ČBK Stanislav Přibyl. Úřadu se ujal 1. října téhož roku.[4]

Stálá rada ČBK

Stálá rada pečuje o provádění všeobecných rozhodnutí konference; usměrňuje práci generálního sekretariátu; stará se o přípravu záležitostí, které mají být projednány na plenárním zasedání konference a o náležité provedení jeho rozhodnutí.
Mimo plenární zasedání Stálá rada rozhoduje naléhavé záležitosti. Mají-li být vyhlášena rozhodnutí nebo prohlášení, nebo jde-li o věci závažnější povahy, ať se tak děje po poradě s diecézními biskupy.
Stálou radu tvoří předseda a místopředseda konference, generální sekretář a alespoň jeden volený biskup.

Předseda:

 • arcibiskup Jan Graubner

Místopředseda:

 • biskup Jan Vokál

Členové:

 • biskup Martin David
 • biskup Jan Baxant
 • P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR

Sekce ČBK

 • Katechetická sekce
 • Školská sekce
 • Sekce pro mládež
 • Překladatelská sekce
 • Odbor analýz církevních dat
 • Sekce ekonomická
 • Odbor evropských fondů
 • Sekce pastoračně-evangelizační
 • Pastorace ve věznicích
 • Tiskové středisko

Mluvčí

Funkci mluvčího ČBK většinou zastává osoba, která není jejím členem. V této funkci se vystřídali Daniel Herman, Martin Horálek, Miloslav Fiala a Irena Sargánková, Monika Vývodová (Klimentová). Mluvčí může být rovněž vedoucím tiskového střediska.

Přehled Komisí ČBK

Součástmi České biskupské konference jsou komise a rady. Biskupské komise se ustavují dle potřeby na dobu určitou či neurčitou. Jejich úkolem je na základě pověření plenárním zasedáním nebo Stálou radou připravit materiály pro plénum biskupské konference. Na svém 122. plenárním zasedání dne 28. dubna 2020 ČBK ustanovila nové složení komisí a rad. [5]

1. Pro nauku víry (teologická agenda, bioetická agenda, prevence sexuálního zneužívání nezletilých, tematika sociální nauky církve)

 • biskup Zdeněk Wasserbauer (předseda)
 • kardinál Dominik Duka OP
 • biskup Ladislav Hučko

2. Pro liturgii (liturgický život, liturgická katecheze, liturgický prostor, umění, lidová zbožnost)

 • biskup Martin David (předseda)
 • biskup Vojtěch Cikrle
 • biskup Josef Hrdlička
 • biskup Jan Vokál
 • biskup Zdeněk Wasserbauer

3. Pro kněžstvo (pastorace povolání, semináře a formace trvalých jáhnů, trvalá formace jáhnů a kněží)

 • biskup Vojtěch Cikrle (předseda)
 • biskup Pavel Posád
 • biskup Václav Malý
 • biskup Karel Herbst

4. Pro katolickou výchovu (teologické fakulty, církevní školy, školské otázky všeobecně, katecheze, kurzy a osvěta)

 • biskup Tomáš Holub (předseda, subkomise pro regionálního školství)
 • biskup Ladislav Hučko (vysokoškolská subkomise)
 • biskup Pavel Konzbul (katechetická subkomise)
 • biskup František Václav Lobkowicz OPraem (subkomise regionálního školství)

5. Ekonomicko-právní

 • biskup Tomáš Holub (předseda)
 • biskup Jan Baxant
 • biskup Vlastimil Kročil
 • biskup František Václav Lobkowicz OPraem
 • biskup Josef Nuzík

6. Smíšená komise ČBK a KVŘP

 • kardinál Dominik Duka OP
 • biskup Karel Herbst SDB
 • arciopat Prokop Petr Siostrzonek OSB
 • S. Krista Chládková OP

Přehled biskupů – delegátů (předsedů rad ČBK)

Ke specifickým úkolům byli, dle Stanov ČBK, čl. 26 § 3, jmenováni biskupové-delegáti, kteří si ke spolupráci mohou jmenovat spolupracovníky z oblasti oboru a vytvořit Radu. Na svém 122. plenárním zasedání dne 28. dubna 2020 ČBK ustanovila nové složení komisí a rad. [5]

 1. Pro sdělovací prostředky a Katolický týdeník (biskup Jan Baxant)
 2. Pro laiky a hnutí (biskup Vlastimil Kročil)
 3. Pro rodinu (biskup Josef Nuzík)
 4. Pro pastoraci mládeže (biskup Pavel Posád)
 5. Pro pastoraci ve zdravotnictví (biskup Josef Nuzík)
 6. Pro duchovní službu v armádě, vězeňství, u Policie ČR a IZS (hasiči) (biskup Zdenek Wasserbauer)
 7. Pro pastoraci krajanů v zahraničí (biskup Václav Malý)
 8. Pro ekumenismus a mezináboženský dialog (biskup Tomáš Holub)
 9. Iustitia et Pax, menšiny a migranti (biskup Václav Malý)
 10. Pro misie a novou evangelizaci (arcibiskup Jan Graubner)
 11. Pro kulturu a památky (biskup Antonín Basler)
 12. Pro informační technologie (biskup Vlastimil Kročil)
 13. Pro spolupráci s COMECE (biskup Jan Vokál)
 14. Delegát pro Nepomucenum (biskup Jan Vokál)
 15. Delegát pro eucharistické kongresy (biskup Jan Vokál)
 16. Pro péči o stvoření (biskup Antonín Basler)
 17. Zástupce ČBK ve výboru Českého katolického biblického díla (kardinál Dominik Duka OP)
 18. Pro charitu a sociální služby (arcibiskup Jan Graubner)

Zřízené právnické osoby

ČBK je zřizovatelem dalších právnických osob:

Současní členové

Bývalí členové

Odkazy

Reference

 1. Arcibiskup Duka se setkal s pracovníky Generálního sekretariátu ČBK [online]. cirkev.cz [cit. 2016-12-17]. Dostupné online. 
 2. Arcibiskup Graubner předsedou ČBK, biskup Martin David je nově členem stálé rady na stránkách ostravsko-opavské diecéze, 28.4.2020.
 3. Arcibiskup Graubner předsedou ČBK, biskup Martin David je nově členem stálé rady na stránkách ostravsko-opavské diecéze, 28.4.2020.
 4. Generálním sekretářem ČBK byl zvolen Stanislav Přibyl - Církev.cz [online]. [cit. 2016-07-09]. Dostupné online. 
 5. a b Monika Klimentová, Nové obsazení komisí a rad ČBK, web ČBK, 4. 5. 2020

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Cikrle 2014.jpg
Autor: OISV, Licence: CC BY-SA 4.0
Den Brna
Coat of arms of Petr Esterka.svg
Autor: Agamad24, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of bishop Petr Esterka
Biskupské svěcení Z. Wasserbauer 2018-05-19 Jan Baxant.jpg
Autor: Draceane, Licence: CC BY-SA 4.0
Jan Baxant během biskupského svěcení Zdenka Wasserbauera, 19. 5. 2018, Praha
Jan Graubner.jpg
Autor: Michal Maňas , Licence: CC BY 3.0
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Drží hůl, kterou vytvořil sochař Otmar Oliva v roce 1994.
Biskup František Václav Lobkowicz.jpg
Autor: Pavel Zuchnický, Licence: CC BY-SA 4.0
Bishop Frantisek Vaclav Lobkowicz
Jan vokal (cropped).jpg
Autor: Frydolin (Prosím v případě využití fotografie mimo projekty WMF o uvedení titulku "Vít Luštinec, Wikipedia" / Please credit as "Vít Luštinec, Wikipedia" in case you use this outside WMF projects.), Licence: CC BY-SA 3.0
Mons. Jan Vokál na pohřbu Karla Otčenáška.
Dominik kardinál Duka 2019.jpg
Autor: David Sedlecký, Licence: CC BY-SA 4.0
Dominik kardinál Duka, 36. arcibiskup pražský, 24. primas český
Jiri padour.jpg
Autor: Frydolin (Prosím v případě využití fotografie mimo projekty WMF o uvedení titulku "Vít Luštinec, Wikipedia" / Please credit as "Vít Luštinec, Wikipedia" in case you use this outside WMF projects.), Licence: CC BY-SA 3.0
biskup Jiří Paďour
Bishop Pavel Posád.jpg
Autor: P.matel (cropped by Rabanus Flavus, Licence: CC BY-SA 3.0
Biskup Pavel Posád
Biskup František Radkovský.png
Autor: Herbert Slavík, Licence: CC BY-SA 4.0
Bishop Frantisek Radkovsky
Biskupské svěcení Z. Wasserbauer 2018-05-19 Ladislav Hučko.jpg
Autor: Draceane, Licence: CC BY-SA 4.0
Ladislav Hučko během biskupského svěcení Zdenka Wasserbauera, 19. 5. 2018, Praha
Biskup Kočiš CoA.jpg
Autor: Tomáš Urban, Licence: CC-BY-SA-3.0
coat of arms Ján Eugen Kočiš
Tschechische Bischofskonferenz Medaille 2012.JPG
Autor: Nassauer27, Licence: CC BY-SA 4.0
Medaille der Tschechischen Bischofskonferenz, 2012
Mons. Vlastimil Kročil.jpg
Autor: Miroslav Bína, Licence: CC BY-SA 4.0
Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický
Pavel Konzbul, biskupské svěcení 04.jpg
Autor: Vít Kobza, Licence: CC BY-SA 4.0
Fotografie z biskupského svěcení Pavla Konzbula v Brně 29. června 2016. Autor: Vít Kobza
Jaroslav skarvada 1996.jpg
Autor: OISV, Licence: CC BY-SA 3.0
Jaroslav Škarvada v roce 1996
Josef Koukl.jpg
Autor: Martin Davídek, Licence: CC BY-SA 3.0
Josef Koukl 6. září 2007 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.
Václav Malý 2015.JPG
Autor: David Sedlecký, Licence: CC BY-SA 4.0
Mons. Václav Malý, římskokatolický duchovní a pomocný biskup pražský
Peplum Karel Herbst cropped.jpg
Autor: Jiří Bubeníček, Licence: CC BY-SA 3.0
Karel Herbst při kázání na Levém Hradci
Kopie - Diec. setkání seniorů-2013 057.jpg
Autor: Jan Jankovič, Licence: CC BY-SA 3.0
Mons. Josef Kajnek na Diecézním setkání seniorů a jejich přátel, 15. 6. 2013 v Hradci Králové
Biskup Liska Antonin CoA.jpg
Autor: Tomáš Urban, Licence: CC-BY-SA-3.0
Coat of arms of cs:Antonín Liška, Bishop of České Budějovice
Tomáš Holub, Bischof von Pilsen.jpg
Autor: BW1861, Licence: CC BY-SA 4.0
Tomáš Holub, Bischof von Pilsen
Biskupské svěcení Z. Wasserbauer 2018-05-19 Zdenek Wasserbauer 01.jpg
Autor: Draceane, Licence: CC BY-SA 4.0
Zdenek Wasserbauer přijímá gratulace během svého biskupského svěcení, 19. 5. 2018, Praha
Biskup Martin David.jpg
Autor: Pavel Zuchnický, Licence: CC BY-SA 4.0
Bishop Martin David
Pavel Konzbul, biskupské svěcení 07 - výřez.jpg
Autor: , Licence: CC BY-SA 4.0
Výřez z fotografie z biskupského svěcení Pavla Konzbula v Brně 29. června 2016. Autor původní fotografie: Vít Kobza
Karel Otčenášek.JPG
Autor: Jan Jankovič, Licence: CC BY-SA 3.0
Karel Otčenášek
Biskupské svěcení Z. Wasserbauer 2018-05-19 průvod 13 Josef Nuzík.jpg
Autor: Draceane, Licence: CC BY-SA 4.0
Josef Nuzík v liturgickém průvodu před biskupským svěcením Zdenka Wasserbauera, 19. 5. 2018, Praha
Biskupské svěcení Z. Wasserbauer 2018-05-19 Antonín Basler.jpg
Autor: Draceane, Licence: CC BY-SA 4.0
Antonín Basler během biskupského svěcení Zdenka Wasserbauera, 19. 5. 2018, Praha