Česká socialistická republika

Česká socialistická republika
Česká socialistická republika
1969–1990Česká republika (1990–1992) 
geografie
Mapa
nejvyšší bod:
obyvatelstvo
národnostní složení:
státem podporovaný ateismus, křesťanství
státní útvar
vznik:
zánik:
(pokračuje) 6. března 1990[2] (přejmenována na Českou republiku)
státní útvary a území
předcházející:
následující:
Česká republika (1990–1992)Česká republika (1990–1992)

Česká socialistická republika byl členský stát federativní Československé socialistické republiky. Druhým státem federace byla Slovenská socialistická republika. Česká socialistická republika vznikla 1. ledna 1969 na základě ústavního zákona o československé federaci. Název Česká socialistická republika byl od 6. března 1990 změněn ústavním zákonem na Česká republika.

Podle ústavního zákona o československé federaci byl státní občan každé z obou republik zároveň státním občanem Československé socialistické republiky a občan jedné republiky měl na území druhé republiky stejná práva a stejné povinnosti jako občan této republiky. Hlavním městem České socialistické republiky byla Praha.[3]

Politický systém

Postavení a orgány České socialistické republiky vymezoval ústavní zákon o československé federaci v hlavě sedmé.[4] Česká socialistická republika byla socialistickou republikou s ústavně zakotvenou vedoucí úlohou KSČ.[5]

Česká národní rada

Podrobnější informace naleznete v článku Česká národní rada.

Zákonodárným sborem republiky byla Česká národní rada.[6]

Vláda České socialistické republiky

Vláda České socialistické republiky měla výkonnou moc.[7]

Administrativní dělení

Předsedové vlád a vlády

Reference

  1. čl. 1 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. o československé federaci
  2. ústavní zákon č. 53/1990 Sb. o změně názvu České socialistické republiky
  3. čl. 141 odstavec 2 ústavního zákona o československé federaci
  4. hlava sedmá (čl. 102 až 139) ústavního zákona o československé federaci
  5. čl. 4 Ústavy Československé socialistické republiky
  6. čl. 102 odst. 1 a 3 ústavního zákona o československé federaci
  7. čl. 124 ústavního zákona o československé federaci

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Jihomoravskykraj.PNG
Mapa Jihomoravského kraje (1960-1990). Upraveno z map NUTS z české wikipedie
Vychodoceskykraj.PNG
Mapa Východočeského kraje (1960-1990)
Severomoravskykraj.PNG
Mapa Severomoravského kraje (1960-90), mapový podklad: mapy NUTS z české wikipedie, úprava v graf. editoru
Zapadoceskykraj.PNG
Mapa Západočeského kraje (1960-1990). Upraveno z mapy NUTS na české wikipedii)
Jihoceskykraj.PNG
Mapa Jihočeského kraje (1960-1990), využita mapy NUTS z české wikipedie, upraveno v grafickém editoru
Severoceskykraj.PNG
Mapa Severočeského kraje (1960-1990) , poskládáno z map NUTS, uravneo v editoru
Central Bohemia districts.png
Map of the districts of Central Bohemia region of the Czech Republic. Created by Rarelibra 15:07, 2 January 2007 (UTC) for public domain use, using MapInfo Professional v8.5 and various mapping resources.