Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy

Příklad zobrazení hesla v TDKIV

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (zkráceně TDKIV) je oborová výkladová databáze vysvětlující význam oborových termínů z oblasti knihovnictví, informační vědy a souvisejících vědních disciplín a zároveň je překladovou databází uvádějící anglické ekvivalenty českých termínů. Vznikla v letech 2001–2002 v rámci projektu Národní knihovny České republiky (za podpory Ministerstva kultury ČR) a je stále doplňována a aktualizována. Spravuje ji Knihovnický institut Národní knihovny ČR. Databáze je určena knihovníkům, informačním pracovníkům a další odborníkům v oblasti knihovnictví, informační vědy a souvisejících oborů, pedagogům v uvedených oborech, studentům jmenovaných oborů i jakýmkoli dalším zájemcům. Slouží jako pomůcka při studiu a vytváření odborných textů a ke zpřesnění komunikace v knihovnické praxi.[1]

Zpracování hesel v TDKIV se řídí Metodickým materiálem pro zpracování hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). 2., aktualizovaná verze platná od 1. 12. 2013.[2]

Obsah databáze

V databázi je uveden termín, ekvivalent termínu (synonyma), termín v anglickém jazyce, výklad termínu (výklad zpracovaný publikujícími odborníky, příp. normativní výklad), příbuzný termín (příbuzné termíny) včetně odkazu na něj (na ně), zdroj výkladu (použitá odborná literatura), příp. zdroj normativnho výkladu (ČSN, ČSN ISO). Dále jsou uvedeni: autor (autoři) hesla, lektor (lektoři) hesla a redaktor (redaktoři hesla). Uvedeno je datum vzniku hesla, příp. datum poslední aktualizace hesla.

Tematický záběr databáze je poměrně široký. Zahrnuje termíny týkající se typologie tištěných a elektronických dokumentů, doplňování a ochrany knihovního fondu, katalogizace, bibliografie, knihovnických a informačních služeb, typologie knihoven, informačních technologií, internetu, databází, knihovědy, informačního vzdělávání, nakladatelské činnosti a knihtisku, autorského práva a právních předpisů souvisejících s knihovnictvím.

V květnu roku 2015 databáze obsahovala okolo 4900 termínů.[1] K datu 17. března 2022 se uvádí 5000 termínů včetně ekvivalentů.[2]

Vyhledávání v TDKIV

Databáze TDKIV nabízí základní vyhledávání, prohlížení rejstříků, vyhledávání pomocí jazyka CCL a kombinované vyhledávání ve více bázích najednou, tj. v TDKIV, KZK (Databáze zkratek pro knihovnictví a informační obory) a KSL (Česko-anglický a anglicko-český slovník knihovnických termínů).

Veřejnosti je přístupná také pracovní verze terminologické databáze, která ve srovnání s oficiální verzí obsahuje navíc nově zapsané termíny, o jejichž zařazení do TDKIV ještě nebylo rozhodnuto, termíny zpracované v různých fázích a termíny vyřazené z TDKIV.

Ocenění

TDKIV byla oceněna Cenou INFORUM 2003 za nejvýznamnější a nejlepší český nebo slovenský produkt spojený s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou, resp. slovenskou oblast v období od ledna 2002.[3]

Odkazy

Reference

  1. a b HAVLOVÁ, Jaroslava. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. [Praha]: Národní knihovna ČR – Knihovnický institut. [7 s.]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2015/havlova-jaroslava-1.pdf
  2. a b Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003– [cit. 2022-12-07]. Dostupné z: https://tdkiv.nkp.cz/zak.htm
  3. INFORUM 2003. In: Ceny INFORUM [online]. 30.07.2003 [cit. 7. 12. 2022]. Dostupné z: https://www.inforum.cz/archiv/inforum2003/ceny.asp.htm

Literatura

  • CITOVÁ [HAVLOVÁ], Jaroslava. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) – základní informace, využívání databáze a způsoby vyhledávání. Čtenář: měsíčník pro práci se čtenáři. 2013, roč. 65, č. 2, s. 58–61. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/58
  • CITOVÁ, Jaroslava. Terminologická databáze TDKIV a zachycení vývoje knihovnické terminologie. Čtenář: měsíčník pro knihovny. 2022, roč. 74, č. 7–8, s. 262. ISSN 0011-2321.
  • HAVLOVÁ, Jaroslava. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV): aktuální stav. Knihovna: knihovnická revue. 2009, roč. 20, čís. 2, s. 68–72. Dostupné online. ISSN 1801-3252. 
  • HAVLOVÁ, Jaroslava. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV): možnost spolupráce veřejnosti při její tvorbě. Čtenář: měsíčník pro knihovny. 2009, roč. 61, čís. 11, s. 415. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-10-19. ISSN 0011-2321.  Archivováno 19. 10. 2010 na Wayback Machine.
  • SCHWARZ, Josef. Vybrané teoretické a metodologické problémy terminografie: poznatky z tvorby české terminologické databáze knihovnictví a informační vědy. Národní knihovna. 2003, roč. 14, čís. 1, s. 21–41. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-02-21. ISSN 0862-7487.  Archivováno 21. 2. 2012 na Wayback Machine.
  • VACHKOVÁ, Marie. Databáze TDKIV očima lexikografa. Knihovna. 2008, roč. 19, čís. 1, s. 92–102. Dostupné online. ISSN 1801-3252. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

TDKIV.PNG
Autor: Lusas, Licence: CC BY-SA 4.0
Snímek obrazovky zobrazení hesla v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy.