České vlnařské závody

České vlnařské závody (ve zkratce ČVZ)[1] byl průmyslový podnik vzniklý v březnu 1946,[2] který soustřeďoval vlnařskou výrobu jak přímo z Liberce, města na severu Čech, tak rovněž z okolí.[3] Součástí firmy se staly majetky následujících dosavadních textilních firem:[1]

Společnost pravidelně s měsíční periodicitou vydávala časopis Vlna.[4]

V září roku 1948 čítala společnost 9000 zaměstnanců.[2] Tehdy firma změnila svůj název na Textilana a z původních 39 závodů se reorganizovala na sedm.[3]

Odkazy

Reference

  1. a b HORÁČKOVÁ, Martina. Nahrazení stávající skací techniky v závodě 01 Textilana Liberec. Liberec, 1986 [cit. 2022-07-23]. 95 s. diplomová. Vysoká škola strojní a textilní v Liberci. Vedoucí práce Lumír Kučera. s. 6 (12). Dostupné online.
  2. a b HLOUŠKOVÁ, Lenka. Liberec. Novinky.cz [online]. 2010-07-28 [cit. 2022-07-23]. Dostupné online. 
  3. a b ŠIMEK, Robert. Největší textilní baron. Kapitola Půlstoletí Textilany. Euro.cz [online]. 2005-09-11 [cit. 2022-07-23]. Dostupné online. 
  4. PAŽOUT, Jaroslav, a kol. Každodenní život v Československu 1945/48–1989. 1. vyd. Praha – Liberec: Ústav pro studium totalitních režimů – Technická univerzita v Liberci, 2015. 240 s. Dostupné online. ISBN 978-80-87912-35-5, ISBN 978-80-7494-250-1. Kapitola Odborové rekreace v Československu v padesátých a šedesátých letech, s. 121. 

Související články