Český masiv

Vznik a vývoj Země – dokument s důrazem na geologii v Českém masivu

Český masiv (také Český masív) je pozůstatek kolizního orogenu zformovaného variským vrásněním, který přesahuje území České republiky. Jedná se o jednu ze dvou základních geologických jednotek na území Česka (tou druhou jsou Západní Karpaty). Horninové celky Českého masivu se dělí do následujících oblastí:

  • moldanubická (moldanubikum)
  • středočeská (tepelsko-barrandienská, bohemikum)
  • sasko-durynská (saxothuringikum)
  • západosudetská (lužická, lugikum)
  • moravskoslezská (moravosilezikum)

Co se týče horninového složení, převládají neovulkanické, metamorfované, sedimentární a variské vyvřelé horniny.

O možnosti impaktního původu Českého masivu pojednává pracovní hypotéza Českého kráteru.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Vývoj Země.webm
Autor: Jiří Pálka (A-video), Licence: CC BY-SA 4.0
Vývoj Země - dokumentární video