Český rybářský svaz

Český rybářský svaz
ZkratkaČRS
Vznik1957 (1990)
Typnárodní sportovní svaz
Právní formaspolek
Účelrybaření, rybolov
SídloČeskoČesko Česko
MístoNad Olšinami 282/31, 100 00, Praha 10
PůsobnostČesko
Členové240 tisíc, 483 MO, 7 územních svazů
PředsedaPhDr. Mgr. Ing. Karel Mach, MSc., MBA
MístopředsedaIng. Karel Anders
JednatelIng. Roman Heimlich, Ph.D.
Mateřská organizaceCIPS, ICSF
PřidruženíČUS
Oficiální webwww.rybsvaz.cz
Datová schránka2zu64jc
Dřívější názevČeskoslovenský svaz rybářů
IČO00443191 (VR)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Český rybářský svaz, z. s., je spolek, jehož posláním je zejména vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství. Sdružení se kromě rybářství věnuje ochraně přírody, udržování přirozené biodiverzity, práci s mládeží a v neposlední řadě také zaštiťuje závodní lov, což zahrnuje plavanou, muškaření, přívlač a feeder, a také rybolovnou techniku. Čeští sportovci jsou v těchto disciplínách na mezinárodním poli poměrně úspěšní.

Český rybářský svaz vznikl v roce 1968 rozdělením tehdejšího Československého svazu rybářů na Slovenský rybársky zväz a právě Český rybářský svaz. V roce 1990 došlo k odštěpení tehdejšího Jihomoravského územního svazu, z něhož vznikl Moravský rybářský svaz. V současnosti patří Český rybářský svaz mezi největší zájmová sdružení v České republice. Sdružuje více než 250 tisíc členů organizovaných prostřednictvím 481 místních organizací, které jsou sdružené do sedmi územních svazů.

Činnost

 • Provozovat akvakulturu, chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich život a životní prostředí.
 • Poskytovat metodickou pomoc a služby pro organizační jednotky Svazu a jeho členy včetně nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a pro zarybňování rybářských revírů.
 • Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí.
 • Podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, na ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí.
 • Podílet se na zapojování osob se zdravotním postižením do činnosti Svazu.
 • Rozvíjet a popularizovat rybářský sport, organizovat rybářské soutěže na všech úrovních.
 • Spolupracovat s českými a zahraničními orgány, organizacemi a institucemi, jejichž činnost se dotýká rybářství a životního prostředí.
 • Svaz a jeho organizační jednotky mohou též provádět obchodní činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Struktura

Český rybářský svaz sestává z 478 místních organizací, které náleží do sedmi územních svazů:

 • Středočeský územní svaz
 • Územní svaz města Prahy
 • Jihočeský územní výbor
 • Západočeský územní svaz
 • Severočeský územní svaz
 • Východočeský územní svaz
 • Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

Současnost Českého rybářského svazu

 • 7 územních svazů.
 • 481 místních organizací.
 • 250 279 členů (z toho 222 115 dospělých a 28 164 členů mladších 18 let).
 • 1 290 rybářských revírů (z toho 836 mimopstruhových a 454 pstruhových).
 • 35 256 hektarů rybářských revírů (z toho 31 965 ha mimopstruhových a 3 291 ha pstruhových).
 • ČRS vydává povolenky k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.
 • Rybářství v ČR legislativně upravuje zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství a jeho prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb., v platném znění.
 • Činnost v rámci ČRS je upravena vnitrosvazovými předpisy (Stanovy a Jednací řád).
Revír v Nymburku

Ochrana rybářských revírů

 • Ochrana rybářských revírů a rybochovných zařízení je zajišťována rybářskou stráží, která má status úřední osoby.
 • Rybářskou stráž ustanovuje obecní úřad obce s rozšířenou působností na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu.
 • V rámci ČRS působí v současnosti téměř 4 800 členů rybářské stráže, kteří vykonávají tuto funkci dobrovolně a 12 členů profesionální rybářské stráže (2 u ÚS města Prahy, 4 u Západočeského ÚS, 5 u Moravskoslezského ÚS a 1 u Rady ČRS).
Revír v Česká Lípa

Péče o životní prostředí a čistotu vod

 • ČRS průběžně sleduje kvalitu vody v rybářských revírech a snaží se předcházet haváriím.
 • Aktivně se zapojuje do řešení problematiky zprůchodňování vodních toků, do řízení při povolování nebo změně povolení k provozu malých vodních elektráren, odběrech vody, úpravách koryt vodních toků, apod.
 • ČRS se zabývá sledováním vývoje počtů rybožravých predátorů a vyhodnocováním jejich vlivu na společenstva volných vod. Zapojuje se do jednání s orgány státní správy ochrany přírody při řešení této problematiky.
 • Spolupracuje se státní ochranou přírody při záchraně ohrožených druhů ryb a vodních organismů.


Mezinárodní aktivity

 • ČRS je členem mezinárodní organizace sportovního rybolovu CIPS (Confédération Internationale de la Péche Sportive) a jejích sportovních federací FIPS - Mouche (pro lov ryb udicí na umělou mušku) a FIPS - e.d. (pro lov ryb udicí na plavanou, přívlačí a feeder), které společně sdružují 59 zemí světa. ČRS je rovněž jedním ze 32 členů mezinárodní sportovní federace ICSF (International Casting Sport Federation - pro rybolovnou techniku).
 • CIPS a ICSF jsou federace spadající pod mezinárodní organizaci olympijských a neolympijských sportů SportAccord (dříve GAISF - Games Association International Sport Federation), což ČRS zaručuje účast na Světových rybářských hrách pořádaných jedenkrát za čtyři roky v některém z vybraných států světa. ICSF je členem Mezinárodní asociace Světových her (IWGA).
 • ČRS úzce spolupracuje s rybářskými svazy některých zemí Evropy, a to v mezinárodní organizaci EAF (Evropské rybářské fórum). Členy EAF jsou Německo, Rakousko, Polsko, Francie, Maďarsko, Slovensko, Belgie a ČR. Tato organizace si klade za cíl hájit zájmy evropských rybářů a poskytovat platformu pro aktivní spolupráci a podporu sportovního a rekreačního rybolovu nejen mezi národními rybářskými federacemi členských zemí EAF, ale i na úrovni celé Evropské unie.

Vzdělávací a informační činnost

 • Internetové stránky Rady ČRS na adrese www.rybsvaz.cz s množstvím informací o činnosti ČRS.
 • Školení uchazečů zaměřené k získání prvního rybářského lísku, rybářských hospodářů, rybářské stráže a školení osob pro obsluhu elektrického agregátu.
 • Školení zaměřené k získání kvalifikačních osvědčení pro vedoucí kroužků mládeže a hlavní vedoucí táborů.
 • Pravidelná publikační činnost prostřednictvím časopisu Rybářství, kterého je ČRS většinovým majitelem.
 • Organizování odborných seminářů a konferencí.
 • Účast na výstavách (FOR FISHING v Praze, RYBAŘENÍ v Brně, NATURA VIVA v Lysé nad Labem, ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích a dalších).

Práce s dětmi a mládeží

 • Probíhá v zájmových kroužcích a klubech při místních organizacích ČRS a ve spolupráci s domy dětí a mládeže a základními školami (v rámci ČRS je evidováno kolem 700 kroužků, ve kterých se dětem věnuje na 900 vedoucích). Do zájmových kroužků se mohou děti přihlásit od 6 let.
 • Podporuje rozvoj vědomostí a pozitivního vztahu k rybářství, přírodě, životnímu prostředí a dává prostor k příjemnému a zdravému trávení volného času dětí a mládeže.
 • Nedílnou součástí práce s mládeží je také hledání nových talentů pro závodní činnost.
 • Vyvrcholením celoroční práce s dětmi jsou tyto významné akce:
  • Přírodovědná soutěž "Zlatá udice" - soutěž rybářské mládeže ve znalostech a dovednostech v praktickém rybolovu.
  • Letní tábor - se zaměřením na zdokonalování mládeže ve sportovním rybolovu a rybářských znalostech.
  • Setkání rybářské mládeže - akce pro vybrané děti jako odměna za jejich celoroční činnost.
 • Rybářský lístek pro děti má odlišné podmínky pro ČRS a MRS.

Sportovní (závodní) lov ryb

 • Je nedílnou součástí činnosti ČRS.
 • Pořádání závodů má dlouholetou tradici.
 • ČRS v průběhu roku pořádá řadu domácích a mezinárodních soutěží (od místních závodů až po mistrovství republiky a mistrovství světa) a připravuje a vysílá reprezentaci ČR na mezinárodní závody a šampionáty.
 • Na těchto silně obsazených mezinárodních šampionátech naši reprezentanti pravidelně získávají ta nejvyšší ocenění a úspěšně tak reprezentují ČRS a Českou republiku. Rybolovná technika je sport, ve kterém česká reprezentace získala nejvíce medailí na světových hrách pro neolympijské sporty (stav do roku 2016).
 • Závodnímu lovu ryb udicí na plavanou se věnuje i řada hendikepovaných rybářů.
 • Nejrozšířenější disciplíny sportovního lovu ryb udicí jsou:
 • rybolovná technika - házení mušky nebo zátěže prutem na cíl nebo do dálky (v roce 2005 oslavil tento sport 70. výročí od svého založení),
 • plavaná,
 • muška,
 • přívlač,
 • feeder.

Odkazy

Související články

 • Mezinárodní konfederace sportovního rybolovu (CIPS)
 • Mezinárodní federace rybolovné techniky (ICSF)
 • Moravský rybářský svaz (oddělil se v roce 1990)

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Koupaliště Dubice 3.jpg
Přírodní koupaliště v Dubici - České Lípě je zároveň rybářským revírem
Nymburk, označení rybářského revíru na hradebním náhonu.jpg
Autor: ŠJů (cs:ŠJů), Licence: CC BY-SA 3.0
Nymburk. Označení rybářského revíru na městském náhonu u odbočení z Mrliny.