Československá lidová armáda

Československá lidová armáda
Bojový prapor ČSLA (1960-1990)
Bojový prapor ČSLA (1960-1990)
ZeměČeskoslovensko Československá socialistická republika
Vznik1954 (Přejmenování z Československé armády)
Zánik1990 (transformace zpět na Československou armádu)
Funkcearmáda
Velikost200 000 (1989)
MottoZA VLAST – ZA SOCIALISMUS
Podřízené jednotkyČeskoslovenské letectvo
Československé válečné loďstvo

Československá lidová armáda (zkratka ČSLA; též slovensky Československá ľudová armáda, zkratka ČSĽA) byla ozbrojená síla Československé republiky (od roku 1960 Československé socialistické republiky), která tento název nesla v letech 1954-1990. Od roku 1955 byla ČSLA součástí vojsk Varšavské smlouvy.

Dne 14. března 1990 bylo jméno armády změněno odstraněním přívlastku "Lidová" na "Československá armáda". Ta byla po rozpadu Československa dne 1. ledna 1993 rozdělena na Armádu České republiky a Ozbrojené síly Slovenské republiky.

Vznik ČSLA

Prezident Ludvík Svoboda a ministr obrany Martin Dzúr během inspekce Bratislavské posádky ČSLA v roce 1969
Vojenská přehlídka v Praze na Letenské pláni na výročí konce II. světové války 9. května 1985
Brigadýrka k uniformě vzor 62 pro důstojníky
Muž v polním stejnokroji ČSLA na Tankovém dni ve VTM Lešany
Československý polní telefon TP 25
Skupina odvedených branců v lesích okolo Bzence (cca 1986)

Dne 25. května 1945 byla schválena Prozatímní organizace československých ozbrojených sil, podle níž došlo k reorganizaci československé armády. Vojáci, kteří bojovali proti nacismu na všech frontách druhé světové války, se postupně vraceli. Území Československa bylo rozděleno na čtyři vojenské oblasti, ve kterých postupně vzniklo přes 16 pěších divizí, které doplňovaly tankový sbor a dělostřeleckou divizi. Československý I. sbor, který sloužil pod sovětskou kontrolou, se stal 1. československou armádou, poté se stal 1. vojenským obvodem.[1] Počáteční optimismus ohledně plánů na obnovu armády vystřídala deziluze, pramenící z rozbité poválečné ekonomiky a nedostatku lidských a materiálních zdrojů. Československá armáda byla po válce pověřena vyhnáním Němců a Maďarů a podílela se také na pomoci národnímu hospodářství. Jednotky Sboru národní bezpečnosti se navíc účastnily bojů proti Organizaci ukrajinských nacionalistů.

Po roce 1948, kdy se ujala moci Komunistická strana Československa, došlo k významným změnám v armádě. Více než polovina důstojníků začala být pronásledována stejně jako vojáci a mnozí byli nuceni odejít. Politické procesy se zaměřovaly hlavně na vojáky, kteří bojovali ve druhé světové válce v západní Evropě, ale paradoxně došlo také k pronásledování vojáků bojujících ve válce na východní frontě. Armáda se plně dostala pod moc komunistické strany a v roce 1950 došlo k zásadní reorganizaci sovětského modelu a vojenské oblasti byly rozpuštěny. V roce 1951 byla podepsána mezi Československem a Sovětským svazem Dohoda o způsobu a podmínkách vypořádání dodávaného vybavení a materiálu poskytovaná půjčkou SSSR ve výši téměř 44 milionů rublů na nákup vojenské techniky, zejména letadel a radarů. Došlo k nárůstu šíření a zvýšení počtu vojáků armády, která od roku 1953 dosáhla více než 300 000.

V období Československé socialistické republiky pořádala Československá lidová armáda na Letné pravidelné přehlídky Dne vítězství. První přehlídka se konala v roce 1951 a od té doby se konala každých pět let, 9. května až do roku 1990. Přehlídka rovněž připomínala pražské povstání. Poslední z těchto přehlídek se konala v roce 1985.[2][3] Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýska (československá státní hymna) hráli shromážděné kapely na přehlídce a poté následovala státní hymna Sovětského svazu. Přehlídky se konaly také v Bratislavě.

Složky armády

Součástí ČSLA bylo pozemní vojsko, vojenské letectvo a vojska protivzdušné obrany státu.

Pozemní vojsko

Pozemní vojsko bylo nejpočetnější složkou armády. Základem jeho bojové síly byly operační a taktické rakety. Hlavní údernou silou byly tanky. Dělostřelectvo bylo vybaveno různými typy děl a minometů, protitankovými kanóny, řízenými protitankovými střelami a dalšími zbraněmi.

K pozemnímu vojsku patřily motostřelecké a tankové svazky, útvary protivzdušné obrany, dělostřelectvo a speciální vojska, jako je ženijní, spojovací, chemické, železniční a výsadkové vojsko. Další útvary a zařízení poskytovaly bojovým útvarům nezbytné technické, materiální a další služby.

Ženijní vojsko bylo vybaveno silničními a zemními stroji, odminovacími tanky a technikou k zajištění přepravy vojsk přes vodní toky a jiné terénní překážky. Železniční vojsko bylo schopné zajišťovat výstavbu i obnovu železničních tratí včetně mostů a sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a údržbu železničních vozidel. Železniční i ženijní vojsko se podílely na likvidaci následků živelních a jiných pohrom.

Z přibližně 201 000 vojáků v aktivní službě v ČSLA v roce 1987 asi 145 000 (72%) sloužilo v pozemních silách (běžně označovaných jako armáda). Asi 100 000 z nich byli branci.

V mírovém stavu se armáda dělila na dva vojenské okruhy, Západní a Východní. Pod Západní okruh spadala 1. armáda s velitelstvím v Příbrami s jednou tankovou divizí a třemi motostřeleckými divizemi a 4. armáda v Písku se dvěma tankovými divizemi a dvěma motostřeleckými divizemi. Východní vojenský okruh na Slovensku tvořily dvě tankové divize s velitelstvím v Trenčíně. Dalších pět divizí s tzv. uloženou technikou bylo připraveno k personálnímu naplnění mobilizovanými zálohami do 48 hodin od vyhlášení mobilizace, celková válečná síla ČSLA tedy v případě vypuknutí války činila 15 vševojskových divizí.

Západní vojenský okruh

Zařízení, sklady
1. armáda (Příbram)
4. armáda  (Písek)

Východní vojenský okruh (Trenčín)

Vojenské letectvo

Síly vzdušné obrany a protivzdušné obrany ČSLA slavily jako den vzniku 17. září 1944. K tomuto datu odletěl na slovenskou půdu na pomoc Slovenskému národnímu povstání ze SSSR 1. československý samostatný stíhací letecký pluk. Z něj později vyrostla 1. československá smíšená letecká divize, která operačně působila v závěru 2. světové války v sovětském letectvu.

Československé letectvo bylo plně vybaveno nadzvukovými stíhačkami, útočnými vrtulníky, systémy protivzdušné obrany a elektronickým sledovacím zařízením.

Vojska protivzdušné obrany státu

Vojska protivzdušné obrany státu (PVOS) byla tvořena protiletadlovými raketovými útvary, útvary stíhacího letectva, radiotechnickými a speciálními útvary.

2. divize protivzdušné obrany státu (Brno)

 • 8. stíhací letecký pluk (Brno)
 • 76. protiletadlová raketová brigáda (Brno)
 • 77. protiletadlová raketová brigáda (Ostrava)
 • 186. protiletadlová raketová brigáda (Pezinok)
 • 2. radiotechnická brigáda (Brno)

3. divize protivzdušné obrany státu (Žatec)

Hodnosti

1954 - 1959

Československá lidová armáda měla soustavu hodností převzatu ze Sovětské armády.[4] Od r. 1958 docházelo k dílčím změnám, které byly završeny zákonem 76/1959 o některých služebních poměrech vojáků.[5]

1960 - 1990

Od r. 1960 bylo upraveno seskupení hodnostních sborů, což s malými odchylkami platilo i v obnovené Československé armádě do r. 1992.[6]

Rovněž bylo upraveno hodnostní označení, které více přiblížilo tradičnímu. Označení na výložkách udává následující tabulka:

MužstvoPoddůstojníciPraporčíciNižší důstojníciVyšší důstojníciGenerálové
CsArmy1960vojin Shoulder.pngCsArmy1960svobodnik Shoulder.pngCsArmy1960desatnik Shoulder.pngCsArmy1960cetar Shoulder.pngCsArmy1960rotny Shoulder 01.pngCsArmy1960rotmistr Shoulder.pngCsArmy1960nadrotmistr Shoulder.pngCsArmy1960podpraporcik Shoulder.pngCsArmy1960praporcik Shoulder.pngCsArmy1960nadpraporcik Shoulder.pngCsArmy1960podporucik Shoulder.pngCsArmy1960porucik Shoulder.pngCsArmy1960nadporucik Shoulder.pngCsArmy1960kapitan Shoulder.pngCsArmy1960major Shoulder.pngCsArmy1960podplukovnik Shoulder.pngCsArmy1960plukovnik Shoulder.pngCsArmy1960general major Shoulder.pngCsArmy1960general porucik Shoulder.pngCsArmy1960general plukovnik Shoulder.pngCsArmy1960armadni general Shoulder.png

Charakteristika

Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 charakterizovala Československou lidovou armádu takto: "Československá armáda byla vedle SNB a LM chápána jako jeden z přímých mocenských nástrojů ovládání společnosti a bezprostředního zvládání vnitropolitických potíží, KSČ prostřednictvím obrovského aparátu Hlavní politické správy ČSLA prolínajícího se do nejnižších jednotek prakticky kontrolovala svůj absolutní vliv v armádě." [7]

V průběhu Sametové revoluce navrhoval komunistický ministr národní obrany Václavík nasazení armády proti demonstrantům, ale jeho návrh nebyl vyslyšen.[7]

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Czechoslovak People's Army na anglické Wikipedii.

 1. Vojenská oblast 1 [1945-1950] : Velitelství. https://www.valka.cz [online]. [cit. 2021-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 2. Praha zažila vojenskou přehlídku, po 23 letech | Domov. Lidovky.cz [online]. 2008-10-28 [cit. 2021-03-20]. Dostupné online. (česky) 
 3. Prahou má burácet velkolepá vojenská přehlídka - Novinky.cz. www.novinky.cz [online]. [cit. 2021-03-20]. Dostupné online. 
 4. HAVELKA, Radek. CZK - Hodnosti ozbrojených sil [1918-1992]. Válka.cz [online]. [cit. 2013-05-08]. Dostupné online. ISSN 1803-4306. 
 5. Zákon 76/1959 o některých služebních poměrech vojáků
 6. HODNOSTNÍ OZNAČENÍ [online]. Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY [cit. 2013-05-26]. Dostupné online. 
 7. a b Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989, část IV. - Československá lidová armáda, [cit. 2009-10-28]. Dostupné online.

Související články

Literatura

HLAVÁČEK, Jiří (ed.). Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968-2004) v aktérské reflexi. Academia: Praha, 2022, ISBN 978-80-200-3332-1.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Czechoslovak People's Army Flag.svg
Flag of the Czechoslovak People's Army (ČSLA) from 1 January 1960 to 1990 (originally adopted 1955) – size I. 15 X 100 cm – used on reverse side of military war flags of the Czechoslovak Socialist Republic.
Prezident Ludvík Svoboda a minister Martin Dzur v roku 1969.jpg
Autor: Peter Zelizňák, Licence: CC BY-SA 3.0
Vojaci novovytvorenej čestnej stráže (od apríla 1969), bratislavskej posádky v 1969 roku vítajú prezidenta ČSSR Ludvíka Svobodu s doprovodom ministra národnej obrany Martina Dzúra
Cepice63A.jpg
Autor: GALAXY 2018 A7, Licence: CC0
Čepice k uniformě vzor 63.
CsArmy1960praporcik Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení praporčíka pozemních sil na nárameníku (1960-1992)
Vojenska prehlidka 1985a.jpg
Autor: Kenyh Cevarom, Licence: CC BY-SA 3.0
Vojenská přehlídka v Praze na Letenské pláni na výročí konce II. světové války 9. května 1985.
CsArmy1960rotny Shoulder 01.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení rotného (OR6) pozemních sil na nárameníku (1960-1992)
CsArmy1960general plukovnik Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení Generálplukovníka na nárameníku (1960-1992).
Ceskoslovensky polni telefon TP 25 (A).jpg
Československý polní telefon TP 25.
CsArmy1960vojin Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení "vojína" (OR1) na nárameníku (1960-1992).
CsArmy1960porucik Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení poručíka pozemních sil na nárameníku (1960-1992)
CsArmy1960general porucik Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení generálporučíka tankového vojska na nárameníku (1960-1992)
CsArmy1960general major Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení generálmajora letectva na nárameníku (1960-1992)
CsArmy1960nadpraporcik Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení nadpraporčíka pozemních sil na nárameníku (1960-1992)
CsArmy1960kapitan Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení kapitána pozemních sil na nárameníku (1960-1992)
CsArmy1960nadrotmistr Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení "nadrotmistra" (OR8) rotného letectva na nárameníku (1960-1992)
Odvedenci ČSLA v okolí Bzence 1986 04.jpg
Autor: Valdemar Bednarz, Licence: CC BY-SA 4.0
Odvedení branci Československé lidové armády v lesích okolo města Bzenec (Československo) cca v roce 1986; snímek naskenován v dubnu 2020
CsArmy1960rotmistr Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení "rotmistra" (OR7) pozemních sil na nárameníku (1960-1992.)
CsArmy1960cetar Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení "četaře" (OR5) na nárameníku (1960-1992).
CsArmy1960nadporucik Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení nadporučíka leteckých sil na nárameníku (1960-1992)
CsArmy1960armadni general Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení armádního generála na nárameníku (1960-1992)
CsArmy1960svobodnik Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení "svobodníka" (OR2) na nárameníku (1960-1992).
CsArmy1960major Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení majora pozemních sil na nárameníku (1960-1992)
CsArmy1960podporucik Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení podporučíka (OF-1c) pozemních sil na nárameníku (1960-1992)
CSLA battledress.jpg
Muž v historickém stejnokroji ČSLA (v podobě okolo roku 1970) na Šestém tankovém dni ve VTM Lešany
CsArmy1960desatnik Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení "desátníka" (OR4) na nárameníku (1960-1992).
CsArmy1960podpraporcik Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení podpraporčíka pozemních sil na nárameníku (1960-1992)
CsArmy1960podplukovnik Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení podplukovníka pozemních sil na nárameníku (1960-1992)
CsArmy1960plukovnik Shoulder.png
Autor: Herigona, Licence: CC BY-SA 3.0
Hodnostní označení plukovníka pozemních sil na nárameníku (1960-1992)