Československá republika (1948–1960)

Československá republika
 Třetí Československá republika19481960Československá socialistická republika 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Hymna: Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýska
Motto: Pravda vítězí / Pravda víťazí
geografie
Mapa
nejvyšší bod:
obyvatelstvo
státní útvar
vznik:
zánik:
státní útvary a území
předcházející:
Třetí Československá republikaTřetí Československá republika
následující:
Československá socialistická republikaČeskoslovenská socialistická republika

Československá republika byl stát ve střední Evropě (viz Československo), který existoval v letech 1948–1960. Jejím předchůdcem byla třetí Československá republika. Československá republika byla lidově demokratický stát[1] ovládaný KSČ. Komunistický režim se označoval za lidovou demokracii: existovalo několik povolených stran, ale permanentní vládní koalice, označovaná jako Národní fronta Čechů a Slováků, dodržovala jednotný postup, který určovala komunistická strana.

Komunistický režim se chopil moci v událostech února 1948. Československá republika byla unitární stát[2] s asymetrickou státní správou, Slovensko mělo své národní orgány, Slovenskou národní radu a Sbor pověřenců.

Z hlediska zahraniční politiky byla Československá republika satelitem Sovětského svazu.[3]

Ústava z roku 1948

Ústava Československé republiky z 9. května 1948 sice formálně zachovávala některé rysy charakteristické pro pluralitní demokracii (částečně oddělovala státní moci, zakotvila základní práva a svobody, garantovala nezávislé soudnictví atd.), což ji výrazně odlišovalo od dalších „stalinistických“ ústav lidově demokratických států té doby, ale skutečné ústavní poměry, pokud šlo o práva a svobody občanů, se od jejího znění téměř kompletně odchylovaly, takže ústava byla z velké části fikcí.[4]

Příklady svobod definovaných ústavou

Ústava definovala v preambuli stát jako lidovou demokracii, „která nám zajistí cestu k socialismu“. Zaručovala mezi jiným rovnost občanů před zákonem, osobní a domovní svobodu, právo vystěhovat se do ciziny; tato práva mohla být omezena jen zákonem. Právo shromažďovací a spolčovací Ústava zaručovala, pokud se tím neohrožovalo lidově demokratické zřízení nebo veřejný pokoj a řád.[5]

Státní symboly

V období 1948–1960 používala Československá republika malý znak první republiky. Až v roce 1960 se státní znak zásadním způsobem změnil.[6]

Politický systém

Ústava z roku 1960

Ústava Československé socialistické republiky z roku 1960 zavedla nový název státu (Československá socialistická republika), nové státní symboly, nominálně zakotvila jako státní zřízení socialismus a zakotvila vedoucí úlohu komunistické strany ve státě i ve společnosti.[7] Krátce před přijetím Ústavy byl schválen zákon o územním členění státu (č. 36/960 Sb. z 14. 4. 1960). Zesílila se tak centralizace, když byly vytvořeny rozsáhlejší kraje.[8]

Reference

  1. čl. III Ústavy Československé republiky
  2. čl. II Ústavy Československé republiky
  3. PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 2. díl : Období 1945-1992. Brno : Doplněk, 2009. s. 254, s. 262-263, s. 264, s. 265, s. 268, s. 269, s. 272, s. 273, s. 274 a dále
  4. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Fiktivní ústava. In: KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU - Kapitoly z dějin bezpráví. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2009, s. 123-133. (hlavně s. 130) - JÄGER, Petr. Svoboda vyznání a právní poměry církví a náboženských společností v letech 1948-1989. In: KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU - Kapitoly z dějin bezpráví. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2009, s. 769-810. (hlavně s. 777)
  5. Ústava Československé republiky, 150/1948 Sb. [online]. Parlament České republiky [cit. 2020-07-20]. Dostupné online. 
  6. Historie státního znaku [online]. Vláda ČR [cit. 2020-07-20]. Dostupné online. 
  7. Ústava Československé socialistické republiky [online]. 1960-07-11 [cit. 2020-07-06]. Dostupné online. 
  8. Zákon 36/1960 Sb. [online]. 1960-04-09 [cit. 2020-06-07]. Dostupné online. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Czechoslovakia.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Czechoslovakia 1956–1990.svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Map of Czechoslovakia (Czechoslovak Socialist Republic) within Europe. Czechoslovakia itself is as it was from 1945-1992, with the surrounding countries accurate from 1956–1990.