Čtverec

geometrii je čtverec pravidelný čtyřúhelník, čili se jedná o rovinný útvar ohraničený čtyřmi shodnými úsečkami, jehož všechny vnitřní úhly jsou shodné (a mají tedy 90°).

Přeneseně má čtverec v algebře význam druhé mocniny, protože obsah čtverce je roven druhé mocnině délky jeho strany, například čtverec vzdálenosti chápeme jako druhá mocnina vzdálenosti.

Vlastnosti

 • Čtverec je pravoúhlý rovnostranný rovnoběžník.
 • Všechny vnitřní úhly jsou pravé → pravoúhlý.
 • Všechny strany jsou shodné → rovnostranný.
 • Protilehlé strany jsou rovnoběžné → rovnoběžník.
 • Úhlopříčky čtverce jsou shodné a navzájem kolmé, půlí jeho úhly i sebe navzájem.
 • Čtverci lze jakožto pravidelnému mnohoúhelníku opsat i vepsat kružnici, je to zároveň tětivový čtyřúhelník i tečnový čtyřúhelník. Je to tedy dvojstředový čtyřúhelník a středy kružnice opsané i vepsané splývají.
 • Čtverec (jako zvláštní případ obdélníka) má ze všech obdélníků s daným obvodem největší obsah a ze všech obdélníků s daným obsahem nejmenší obvod.
 • Euklidovskou rovinu lze definovat jako dvojrozměrný prostor, v němž existuje čtverec.
 • Bez ohledu na jeho zobrazení (stojící na jednom ze svých rohů nebo natočený rohem k pozorovateli) zůstává čtverec čtvercem a nemění se v kosočtverec[1].
 • Někdy bývá považován za zvláštní případ obdélníku (pravoúhlý rovnoběžník) nebo kosočtverce (rovnostranný rovnoběžník).

Vzorce

Čtverec s úhlopříčkou, vepsanou a opsanou kružnicí
Čtverec s úhlopříčkou, vepsanou a opsanou kružnicí

Pomocí délky strany čtverce lze vyjádřit

Odkazy

Reference

 1. Poloha čtverce. matematika.cz [online]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Ctverec.svg
Čtverec s uhlopříčkou, vepsanou a opsanou kružnicí.