Římsa

Renesanční římsa s volutovými konzolami

Římsa je vystouplý a profilovaný architektonický prvek, kamenný, cihlový, dřevěný nebo štukový, který vodorovně člení stěnu. Římsa jednak chrání stěnu budovy, případně okno nebo dveře, jednak člení a zdobí fasádu.

Historie

Vyvinula se z překladů dřevěných i kamenných budov a stala se důležitým prvkem klasické řádové architektury. Klasickou římsu tvoří kyma (nosný prvek), geison (okapní deska) a sima (nesený prvek). Do novověké architektury pronikla v renesanci a běžně se užívala i v baroku, klasicismu a novoklasicismu, pokaždé ale jinak a charakteristicky utvářená. Teprve funkcionalistická architektura 20. století se snaží římsy omezit nebo vyloučit.

Druhy říms

Římsa může být plochá, vypouklá (oblounovitá) anebo naopak fabionová, to jest vydutá, běžná hlavně u okapních říms. Hlavní římsy bývají zdobeny průběžnými plastickými ornamenty (vejcovec, perlovec, zubořez, girlanda aj.), bývají barevně odlišeny a někdy jsou podpírány konzolami.

  • Hlavní, také korunní nebo okapová římsa tvoří horní okraj fasády a bývá bohatě zdobená.
  • Kordonové římsy neukončují, pouze horizontálně průběžně člení fasádu. Většinou jde o římsy mezipatrové.
  • Patrové, také mezipatrové římsy opticky oddělují jednotlivá podlaží.
  • Soklová římsa tvoří horní lem soklu budovy.
  • Konzolová římsa je nesena malými konzolami.
  • Nadokenní a podokenní (parapetní) římsy chrání okna a stěnu před deštěm a mohou být oddělené anebo vzácněji průběžné. V novější době se pokrývají plechem.
Ozdobná římsa skříně
Norimberk, Německé národní museum

Jiná užití

Kromě říms na budovách se v určitých obdobích hojně užívaly i dřevěné římsy na nábytku, zejména na skříních, na ostění dveří, na oltářích a lavicích. Ozdobné krby bývají opatřeny profilovou římsou z kamene nebo štuku.

horolezectví se pojem římsa užívá metaforicky pro vodorovnou vyčnělinu ve skalní stěně.

Literatura

  • HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. Praha: Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, 1978. S. 218. 
  • Ottův slovník naučný. Svazek 21. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. Heslo Římsa, s. 808–809. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

010218 campidoglio Tabularium 02 a.png
Entablature of the Temple of Vespasian in the Roman Forum, reconstructed with original fragments in the Tabularium in Rome (Capitoline Museums). Photo by Lalupa.