Řecké písmo

Řecké písmo
Greekalphabet.svg
TypAbeceda
Mluvené jazykyŘečtina, s mnoha modifikacemi pro mnoho jazyků
Časové období~800 př. n. l. – současnost[1]
Předchůdce
PotomciGótské písmo
Hlaholice
Cyrilice
Koptské písmo
Arménské písmo
Staroitalské písmo
Latinka
ISO 15924Grek
Poznámka: Tato stránka může obsahovat fonetické symboly IPA v kódování Unicode.
Řecká abeceda
Α α alfaΝ ν ný
Β β betaΞ ξ ksí
Γ γ gamaΟ ο omikron
Δ δ deltaΠ π pí
Ε ε epsilonΡ ρ ró
Ζ ζ zétaΣ σ ς sigma
Η η étaΤ τ tau
Θ θ thétaΥ υ ypsilon
Ι ι iótaΦ φ fí
Κ κ kappaΧ χ chí
Λ λ lambdaΨ ψ psí
Μ μ míΩ ω omega
Stará písmena
Ϝ ϝ digamaϘ ϙ koppa
Ϛ ϛ stigmaͲ ͳ sampí
Ͱ ͱ hétaϷ ϸ šo
Ϻ ϻ san
Řecká dopravní směrovací značka
Vývoj řecké abecedy

Řecké písmo (též řecká abeceda nebo alfabeta) je nejstarší dosud používané písmoEvropě. Používá se téměř výhradně pro zápis řečtiny (s výjimkou koptštiny), i do jiných jazyků však pronikají řecká písmena např. jako matematické symboly. Písmo bylo vyvinuto v geometrickém období (kolem 9. století př. n. l.), pravděpodobně na základě fénického písma, a s několika změnami se používá dodnes.

Z alfabety do značné míry vychází i slovanské písmo cyrilice a nezpochybnitelnou příbuznost vykazuje i latinka. V kódování Unicode jsou znaky řeckého písma umístěny v rozsahu 0370–03FF (hexadecimálně).

Přehled řeckých znaků

#PísmenoNázevVýslovnostOdpovídající fénické
písmeno
Transkripce do latinky
řeckyčeskyhumanistická
(Erasmova)
novořeckáklasická

(Starověké Řecko)

novořecká
1.Α αἄλφαalfa[a] [aː][a]Aleph alefa
2.Β ββῆταbeta[b][v]Beth betbv
3.Γ γγάμμαgama[g][ʝ] před [e̞] nebo [i]; jinak [ɣ]Gimel gimelgg, j
4.Δ δδέλταdelta[d][ð]Daleth daletd
5.Ε εἒψιλόνepsilon[e][e̞]He hee
6.Ζ ζζῆταzéta[zd], později [zː][z]Zayin zajinz
7.Η ηἦταéta[ɛː] ([h])[i]Heth chetéi
8.Θ θθῆταthéta[tʰ][θ]Teth tetth
9.Ι ιἰῶταióta[i] [iː][i], [j]Yodh jódi
10.Κ κκάππαkappa[k][c] před [e̞] a [i]; jinak [k]Kaph káfk
11.Λ λλάμβδαlambda[l][l]Lamedh lámedl
12.Μ μμῦ[m][m]Mem memm
13.Ν ννῦ[n][n]Nun núnn
14.Ξ ξξῖksí[ks][ks]Samekh sámechxx, ks
15.Ο οὄμικρόνomikron[o][o̞]Ayin ajino
16.Π ππῖ[p][p]Pe pep
17.Ρ ρῥῶ[r], [r̥][ɾ]Resh rešr (ῥ: rh)r
18.Σ σ
ς (koncové)
σῖγμαsigma[s][s]Shin šínss
19.Τ τταῦtau[t][t]Taw tawt
20.Υ υὒψιλόνypsilon([u]) [y] [yː][i]Waw wawy (mezi souhl.)y, v, f
21.Φ φφῖ[pʰ][f]původ nejasnýff
22.Χ χχῖchí[kʰ] ([ks])[ç] před [e̞] a [i]; jinak [x]chch
23.Ψ ψψῖpsí[ps][ps]ps
24.Ω ωὦμέγαomega[ɔː][o̞]óo

Zastaralé znaky

PísmenoOdpovídající fénické
písmeno
NázevTranskripce do latinkyVýslovnost
českyklasickynovořecky
Ϝ ϝWaw wawDigamaϝαῦδίγαμμαw[w]
Ϛ ϛWaw wawStigmaστίγμαst[st]
Ͱ ͱHeth chetHetaἧταήταh[h]
Ϻ ϻTsade sádeSanϻάνσάνs[s]
Ϙ ϙQoph kófKoppaϙόππακόππαq[q]
Ͳ ͳTsade sádeSampíσαμπῖss[sː], [ks], [ts]
Ϸ ϸShin šínŠosh[ʃ]

Výslovnost spřežek v moderní řečtině

SpřežkaVýslovnostObvyklý přepis
IPApřibližně česky
αι[e̞][e]ai
ει[i][i]ei
ηι[i][i]ēi, i
οι[i][i]oi
υι[i][i]ui
ωι[o̞][o]ōi, oi
αυ

před neznělou souhláskou

[af][af]af, au
αυ

jinde

[av][av]av, au
ευ

před neznělou souhláskou

[e̞f][ef]ef, eu
ευ

jinde

[e̞v][ev]ev, eu
ηυ

před neznělou souhláskou

[if][if]ēf, if
ηυ

jinde

[iv][iv]ēv, iv
ου[u][u]ou
ωυ[o.i][oj]oy
γγ

před (vyslovovaným) e, i

[ɲɟ], [ɟ] nebo [ɲʝ][ňď], [ď] n. [nj]ng, ngh
γγ

jinde

[ŋɡ], [ɡ] n. [ŋɣ][ng], [g] n. [nch]ng
γκ

na zač. slova před e, i

[ɟ][ď]g
γκ

na zač. slova jinak

[ɡ][g]g
γκ

uprostřed slova

jako γγ
γξ[ŋɡz][ngz]nx
γχ

před e, i

[ɲç][nš]nch
γχ

jinde

[ŋx][nch]nch
γμ[gm] n. [ŋm][gm] n. [ngm]gm
μπ

na zač. slova

[b][b]b, mp
μπ

jinde

[mb] n. [b][mb] n. [b]mb, mp
ντ

na zač. slova

[d][d]d, nt
ντ

jinde

[nd] n. [d][nd] n. [d]nd, nt

Řecká abeceda v HTML a Unicode

PísmenoNázevHTMLUnicode
Α αalfaα0391 03B1
Β βbétaβ0392 03B2
Γ γgammaγ0393 03B3
Δ δdeltaδ0394 03B4
Ε εepsílonε0395 03B5
Ζ ζdzétaζ0396 03B6
Η ηétaη0397 03B7
Θ θthétaθ0398 03B8
Ι ιiótaι0399 03B9
Κ κkappaκ039A 03BA
Λ λlambdaλ039B 03BB
Μ μμ039C 03BC
Ν νν039D 03BD
Ξ ξksíξ039E 03BE
Ο οomíkronο039F 03BF
Π ππ03A0 03C0
Ρ ρρ03A1 03C1
Σ σsigmaσ03A3 03C3
Τ τtauτ03A4 03C4
Υ υypsílonυ03A5 03C5
Φ φφ03A6 03C6
Χ χchíχ03A7 03C7
Ψ ψpsíψ03A8 03C8
Ω ωómegaω03A9 03C9

Poznámka: Pro velká písmena řecké abecedy v HTML napište první písmeno za & velké.

Mytologie

V řecké mytologii je prvním Řekem, který začal psát alfabetou, Palamédés, známý vynálezce a objevitel v trojské válce.

Odkazy

Reference

  1. Pierre Swiggers, Transmission of the Phoenician Script to the West, in Daniels and Bright, The World's Writing Systems, 1996

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Phoenician zayin.svg
Phoenician letter zayin
Phoenician taw.svg
Phoenician letter taw
Phoenician nun.svg
Phoenician letter nun
Phoenician teth.svg
Phoenician letter teth
Phoenician heth.svg
Phoenician letter heth
Phoenician beth.svg
Phoenician letter beth
Greekalphabet.svg
"Řecká abeceda" v moderní řečtině.
Phoenician samekh.svg
Phoenician letter samekh
Phoenician kaph.svg
Phoenician letter kaph
Phoenician sade.svg
Phoenician letter sade
Phoenician mem.svg
Phoenician Mem.
Griechisches Straßenschild.JPG
Straßenschild auf der Insel Ikaria / Griechenland
Phoenician qoph.svg
Phoenician letter qoph
Phoenician res.svg
Phoenician letter res
Phoenician gimel.svg
Phoenician letter gimel
Phoenician ayin.svg
Phoenician letter ayin
Phoenician sin.svg
Phoenician letter sin
Phoenician waw.svg
Phoenician letter waw
Phoenician lamedh.svg
Phoenician letter lamedh
Phoenician daleth.svg
Phoenician letter daleth
Phoenician yodh.svg
Phoenician letter yodh
Phoenician aleph.svg
Phoenician letter aleph
Phoenician he.svg
Phoenician letter he
Phoenician pe.svg
Phoenician letter pe