Řecké písmo

Řecké písmo
TypAbeceda
Mluvené jazykyŘečtina, s mnoha modifikacemi pro mnoho jazyků
Časové období~800 př. n. l. – současnost[1]
Předchůdce
PotomciGótské písmo
Hlaholice
Cyrilice
Koptské písmo
Arménské písmo
Staroitalské písmo
Latinka
ISO 15924Grek
Poznámka: Tato stránka může obsahovat fonetické symboly IPA v kódování Unicode.
Řecká abeceda
Α α alfaΝ ν ný
Β β betaΞ ξ ksí
Γ γ gamaΟ ο omikron
Δ δ deltaΠ π pí
Ε ε epsilonΡ ρ ró
Ζ ζ zétaΣ σ ς sigma
Η η étaΤ τ tau
Θ θ thétaΥ υ ypsilon
Ι ι iótaΦ φ fí
Κ κ kappaΧ χ chí
Λ λ lambdaΨ ψ psí
Μ μ míΩ ω omega
Stará písmena
Ϝ ϝ digamaϘ ϙ koppa
Ϛ ϛ stigmaͲ ͳ sampí
Ͱ ͱ hétaϷ ϸ šo
Ϻ ϻ san
Řecká dopravní směrovací značka
Vývoj řecké abecedy

Řecké písmo je nejstarší dosud používané písmoEvropě. Řecká abeceda se též nazývá podle prvních dvou písmen alfabeta. Používá se téměř výhradně pro zápis řečtiny (s výjimkou koptštiny), i do jiných jazyků však pronikají řecká písmena např. jako matematické symboly. Písmo bylo vyvinuto v geometrickém období (kolem 9. století př. n. l.), pravděpodobně na základě fénického písma, a s několika změnami se používá dodnes.

Z alfabety do značné míry vychází i slovanské písmo cyrilice a nezpochybnitelnou příbuznost vykazuje i latinka. V kódování Unicode jsou znaky řeckého písma umístěny v rozsahu 0370–03FF (hexadecimálně).

Přehled řeckých znaků

#PísmenoNázevVýslovnostOdpovídající fénické
písmeno
Transkripce do latinky
řeckyčeskyhumanistická
(Erasmova)
novořeckáklasická

(Starověké Řecko)

novořecká
1.Α αἄλφαalfa[a] [aː][a]Aleph alefa
2.Β ββῆταbeta[b][v]Beth betbv
3.Γ γγάμμαgama[g][ʝ] před [e̞] nebo [i]; jinak [ɣ]Gimel gimelgg, j
4.Δ δδέλταdelta[d][ð]Daleth daletd
5.Ε εἒψιλόνepsilon[e][e̞]He hee
6.Ζ ζζῆταzéta[zd], později [zː][z]Zayin zajinz
7.Η ηἦταéta[ɛː] ([h])[i]Heth chetéi
8.Θ θθῆταthéta[tʰ][θ]Teth tetth
9.Ι ιἰῶταióta[i] [iː][i], [j]Yodh jódi
10.Κ κκάππαkappa[k][c] před [e̞] a [i]; jinak [k]Kaph káfk
11.Λ λλάμβδαlambda[l][l]Lamedh lámedl
12.Μ μμῦ[m][m]Mem memm
13.Ν ννῦ[n][n]Nun núnn
14.Ξ ξξῖksí[ks][ks]Samekh sámechxx, ks
15.Ο οὄμικρόνomikron[o][o̞]Ayin ajino
16.Π ππῖ[p][p]Pe pep
17.Ρ ρῥῶ[r], [r̥][ɾ]Resh rešr (ῥ: rh)r
18.Σ σ
ς (koncové)
σῖγμαsigma[s][s]Shin šínss
19.Τ τταῦtau[t][t]Taw tawt
20.Υ υὒψιλόνypsilon([u]) [y] [yː][i]Waw wawy (mezi souhl.)y, v, f
21.Φ φφῖ[pʰ][f]původ nejasnýff
22.Χ χχῖchí[kʰ] ([ks])[ç] před [e̞] a [i]; jinak [x]chch
23.Ψ ψψῖpsí[ps][ps]ps
24.Ω ωὦμέγαomega[ɔː][o̞]óo

Zastaralé znaky

PísmenoOdpovídající fénické
písmeno
NázevTranskripce do latinkyVýslovnost
českyklasickynovořecky
Ϝ ϝWaw wawDigamaϝαῦδίγαμμαw[w]
Ϛ ϛWaw wawStigmaστίγμαst[st]
Ͱ ͱHeth chetHetaἧταήταh[h]
Ϻ ϻTsade sádeSanϻάνσάνs[s]
Ϙ ϙQoph kófKoppaϙόππακόππαq[q]
Ͳ ͳTsade sádeSampíσαμπῖss[sː], [ks], [ts]
Ϸ ϸShin šínŠosh[ʃ]

Výslovnost spřežek v moderní řečtině

SpřežkaVýslovnostObvyklý přepis
IPApřibližně česky
αι[e̞][e]ai
ει[i][i]ei
ηι[i][i]ēi, i
οι[i][i]oi
υι[i][i]ui
ωι[o̞][o]ōi, oi
αυ

před neznělou souhláskou

[af][af]af, au
αυ

jinde

[av][av]av, au
ευ

před neznělou souhláskou

[e̞f][ef]ef, eu
ευ

jinde

[e̞v][ev]ev, eu
ηυ

před neznělou souhláskou

[if][if]ēf, if
ηυ

jinde

[iv][iv]ēv, iv
ου[u][u]ou
ωυ[o.i][oj]oy
γγ

před (vyslovovaným) e, i

[ɲɟ], [ɟ] nebo [ɲʝ][ňď], [ď] n. [nj]ng, ngh
γγ

jinde

[ŋɡ], [ɡ] n. [ŋɣ][ng], [g] n. [nch]ng
γκ

na zač. slova před e, i

[ɟ][ď]g
γκ

na zač. slova jinak

[ɡ][g]g
γκ

uprostřed slova

jako γγ
γξ[ŋɡz][ngz]nx
γχ

před e, i

[ɲç][nš]nch
γχ

jinde

[ŋx][nch]nch
γμ[gm] n. [ŋm][gm] n. [ngm]gm
μπ

na zač. slova

[b][b]b, mp
μπ

jinde

[mb] n. [b][mb] n. [b]mb, mp
ντ

na zač. slova

[d][d]d, nt
ντ

jinde

[nd] n. [d][nd] n. [d]nd, nt

Řecká abeceda v HTML a Unicode

PísmenoNázevHTMLUnicode
Α αalfaα0391 03B1
Β βbétaβ0392 03B2
Γ γgammaγ0393 03B3
Δ δdeltaδ0394 03B4
Ε εepsílonε0395 03B5
Ζ ζdzétaζ0396 03B6
Η ηétaη0397 03B7
Θ θthétaθ0398 03B8
Ι ιiótaι0399 03B9
Κ κkappaκ039A 03BA
Λ λlambdaλ039B 03BB
Μ μμ039C 03BC
Ν νν039D 03BD
Ξ ξksíξ039E 03BE
Ο οomíkronο039F 03BF
Π ππ03A0 03C0
Ρ ρρ03A1 03C1
Σ σsigmaσ03A3 03C3
Τ τtauτ03A4 03C4
Υ υypsílonυ03A5 03C5
Φ φφ03A6 03C6
Χ χchíχ03A7 03C7
Ψ ψpsíψ03A8 03C8
Ω ωómegaω03A9 03C9

Poznámka: Pro velká písmena řecké abecedy v HTML je třeba napsat první písmeno za & velké (např. Γ).

Mytologie

V řecké mytologii je prvním Řekem, který začal psát alfabetou, Palamédés, známý vynálezce a objevitel v trojské válce.

Odkazy

Reference

  1. Pierre Swiggers, Transmission of the Phoenician Script to the West, in Daniels and Bright, The World's Writing Systems, 1996

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Phoenician zayin.svg
Phoenician letter zayn, the 7th letter of the Phoenician alphabet: 𐤆 (U+10906) (basic style).
Phoenician taw.svg
Phoenician letter tāw, the 22nd letter of the Phoenician alphabet: 𐤕 (U+10915) (basic style).
Phoenician nun.svg
Phoenician letter nūn, the 14th letter of the Phoenician alphabet: 𐤍 (U+1090D) (basic style).
Phoenician teth.svg
Phoenician letter ṭēt, the 9th letter of the Phoenician alphabet: 𐤈 (U+10908) (basic style).
Phoenician heth.svg
Phoenician letter ḥēt, the 8th letter of the Phoenician alphabet: 𐤇 (U+10907) (basic style).
Phoenician beth.svg
Phoenician letter bēt, the 2nd letter of the Phoenician alphabet: 𐤁 (U+10901) (basic style).
Greekalphabet.svg
"Řecká abeceda" v moderní řečtině.
Phoenician samekh.svg
Phoenician letter sāmek, the 15th letter of the Phoenician alphabet: 𐤎 (U+1090E) (basic style).
Phoenician kaph.svg
Phoenician letter kāp, the 11th letter of the Phoenician alphabet: 𐤊 (U+1090A) (basic style).
Phoenician sade.svg
Phoenician letter sade
Phoenician mem.svg
Phoenician letter mēm, the 13th letter of the Phoenician alphabet: 𐤌 (U+1090C) (basic style).
Griechisches Straßenschild.JPG
Straßenschild auf der Insel Ikaria / Griechenland
Phoenician qoph.svg
Phoenician letter qōp, the 19th letter of the Phoenician alphabet: 𐤒 (U+10912) (basic style).
Phoenician res.svg
Phoenician letter rēš, the 20th letter of the Phoenician alphabet: 𐤓 (U+10913) (basic style).
Phoenician gimel.svg
Phoenician letter gīml, the 3rd letter of the Phoenician alphabet: 𐤂 (U+10902) (basic style).
Phoenician ayin.svg
Phoenician letter ʿayin, the 16th letter of the Phoenician alphabet: 𐤏 (U+1090F) (basic style).
Phoenician sin.svg
Phoenician letter šīn, the 21st letter of the Phoenician alphabet: 𐤔 (U+10914) (basic style).
Phoenician lamedh.svg
Phoenician letter lāmd, the 12th letter of the Phoenician alphabet: 𐤋 (U+1090B) (basic style).
Phoenician daleth.svg
Phoenician letter daleth
Phoenician yodh.svg
Phoenician letter yodh
Phoenician aleph.svg
Phoenician letter ʾālep, the 1st letter of the Phoenician alphabet: 𐤀 (U+10900) (basic style).
Phoenician he.svg
Phoenician letter , the 5th letter of the Phoenician alphabet: 𐤄 (U+10904) (basic style).
Phoenician pe.svg
Phoenician letter , the 17th letter of the Phoenician alphabet: 𐤐 (U+10910) (basic style).