Řetězová reakce

Řetězová reakce je série reakcí, při kterých reaktivní produkt nebo meziprodukt vyvolá další reakci.

Příklady

Chemická reakce

Jejím produktem je reaktivní částice schopná iniciovat další reakci. Například se jedná o radikálové reakce. V průběhu těchto reakcí vznikají velmi reaktivní částice – radikály, které ihned reagují dále, za vzniku dalších radikálů. Radikálové reakce se skládají ze tří fází. První fází je iniciace, kdy dochází ke vzniku radikálů, např. reakce vodíku s bromem je iniciována fotolytickou disociací bromu:

Br2 → 2 Br•

Druhou fází je propagace, kdy dochází k reakci radikálů s molekulou vodíku a vzniká bromovodík a radikál vodíku, který může dál reagovat.

Br• + H2 → HBr + H•
H• + Br2 → HBr + Br•

Poslední fází je terminace, kdy dochází k zániku radikálů.

Br• + H• → HBr
Br• + Br• → Br2
H• + H• → H2

K řetězovým chemickým reakcím patří také autokatalytické reakce, což jsou reakce, při kterých vzniká jejich katalyzátor a protože je přítomno stále větší množství katalyzátoru, rychlost reakce se exponenciálně zvyšuje, dokud má co reagovat.

Štěpné reakce

Podrobnější informace naleznete v článku Štěpná jaderná reakce.

Letící neutron narazí do štěpitelného jádra. Jádro se rozštěpí a uvolní se několik nových neutronů, které mohou rozštěpit další jádra.

Literatura

  • Klikorka J., Hájek B., Votinský J., Obecná a anorganická chemie, 2. vydání, Praha 1989

Externí odkazy