Šachové figurky z ostrova Lewis

Dva králové a dvě dámy z šachových figurek z ostrova Lewis, 12. stol., Britské muzeum, Londýn

Šachové figurky z ostrova Lewis jsou figurky nalezené roku 1831 v písčitém břehu v zátoce Bay of Uig na západním pobřeží skotského ostrova Lewis ve Vnějších Hebridách.

Charakteristika figurek

Nález těchto šachových figurek svědčí o pronikání šachů na Britské ostrovy ze severu. Figurky byly vyřezány kolem roku 1150 z mrožích klů a z menší části z velrybích kostí a pravděpodobně jsou islandského nebo norského původu (jsou z doby, kdy Vnější Hebridy ovládali Vikingové). Jde o devadesát tři figurek ze čtyř nebo pěti rozdílných šachových souprav a lze v nich rozlišit osm králů, osm královen, patnáct jezdců, dvanáct věží, devatenáct pěšců a šestnáct střelců v podobě biskupů[pozn 1] (zbytek figurek je pro jinou deskovou hru, která je předchůdcem vrhcábů). Některé jsou obarveny červeně. Rozměry figur jsou od 7 do 10,2 cm, rozměry pěšců 3,5 až 5,8 cm.[1]

V současné době jsou figurky vystaveny v Královském muzeu v Edinburghu (jedenáct figurek) a v Britském muzeu v Londýně (osmdesát dva figurek).[2]

Galerie

Poznámky

  1. Anglicky se šachový střelec řekne bishop, což znamená biskup.

Odkazy

Reference

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

UigChessKing back.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 2.0
Rook lewis chessmen fragment.JPG
Autor:
Finlay McWalter.
, Licence: CC BY-SA 3.0
Photograph of resin reproductions of the Lewis chessmen. The picture shows the rook. Photo taken by Finlay McWalter.
UigChessmen SelectionOfKings.jpg
Autor:
Photograph © Andrew Dunn
, Licence: CC BY-SA 2.0
Two kings and two queens from the Uig, or Lewis chessmen at the British Museum.
Wfm lewis chessmen.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Wfm lewis chessmen fragment-knight.JPG
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Photograph of resin reproductions of the Lewis chessmen. The picture shows the knight. Photo taken by Finlay McWalter.
Chess pieces.jpg
Autor: Andy Wright from Sheffield, UK, Licence: CC BY 2.0
Šachové figurky.
Chess01.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 2.0 de
Lewis chessmen from the Museum of Scotland, Edinburgh