Šatrandž

Šatrandž je strategická desková hra pocházející z Persie, kde vznikla někdy v 6. či 7. století ze starší hry indického původu čaturanga. Prostřednictvím Arabů se šatrandž dostala do Evropy, kde z ní v patnáctém století vznikly moderní šachy. Ty ji pak postupně vytlačily, protože byly rychlejší a takticky zajímavější.

Šatrandžové figury
Král (šáh)
Vezír (fers)
Věž (rúch)
Alfil (fill)
Jezdec (faras, asb)
Pěšec (baidak, sarbaz)

Pravidla a charakteristika

abcdefgh
8a8b8c8d8e8f8g8h88
7a7b7c7d7e7f7g7h77
6a6b6c6d6e6f6g6h66
5a5b5c5d5e5f5g5h55
4a4b4c4d4e4f4g4h44
3a3b3c3d3e3f3g3h33
2a2b2c2d2e2f2g2h22
1a1b1c1d1e1f1g1h11
abcdefgh
Počáteční postavení

Figury

Pravidla hry se od indického předchůdce lišila především tím, že odpadl prvek náhody. Král, věž a jezdec již táhli s výjimkou rošády stejně jako v moderním šachu. Alfil, předchůdce střelce, se pohyboval po diagonále, ale pouze o dvě pole. Mohl však překročit kámen, který mu stál v cestě. Vezír, předchůdce dámy, se pohyboval rovněž po diagonále, ale pouze na sousední pole. Pěšec na výchozím poli neměl právo dvojkroku a poté, co dospěl na poslední řadu, se mohl proměnit pouze ve vezíra. Výhru bylo možno dosáhnout nejen matem, ale i patem nebo sebráním všech soupeřových kamenů. Královské křídlo je v šatrandži umístěno na opačné straně než v šachu.

Tábie

Teorie zahájení pro šatrandž byla vypracována v podobě takzvaných tábií, standardních postavení vznikajících asi po dvanácti až čtrnácti tazích. Bylo tomu tak především proto, že díky omezné pohyblivosti figur se hra v partiích rozvíjela pomalu, těžkopádně a bez většího vzruchu. Aby mohlo dříve dojít k dotyku bílých a černých kamenů, začínaly partie těmito předem stanovenými pozicemi (anglický historik H. J. R. Murray jich napočítal třicet jedna).

Mansúby

Vznikaly rovněž tzv. mansúby (tj. uměle vytvořená postavení před zakončením partie, předchůdci moderního šachového problému). Jejich podstatným znakem bylo, že cesta k výhře, kterou má řešitel najít ze zdánlivě beznadějné pozice, je možná jen neustálým ohrožováním (šachováním) krále, často i za cenu obětí.

Velmistři šatrandže

Zachovala se jména řady předních hráčů šatrandže, takzvaných áliů („velmistrů“)[1]. Jsou to především:

  • Sa‘id bin Jubair (asi 665 – asi 714), černý hráč z Afriky, povoláním soudce, první historicky doložený hráč, který ovládal hru naslepo,
  • Abu'n-Na'am, Rabrab, Džábir al-Kúfí a Abdul Džafar al-Ansárí, první jmenovaní aliové, tj. velmistři šatrandže. Tento titul jim udělil roku 819 syn Hárún ar-Rašída chalífa al-Ma'mún (vládl v letech 813833), který sám rád šatrandž hrál. Udělování velmistrovského titulu pak zůstalo v pravomoci chalífů i nadále.
  • al-Ádlí (asi 800 – asi 870), který byl v první polovině 9. století považován za nejlepšího hráče na světě,
  • ar-Rází, autor knihy Latif fi‘š–šatrandž (kolem 845, Elegance v šachu), který si v roce 847 vybojoval titul nejsilnějšího hráče své doby, když porazil al-Ádlího v zápase na dvoře chalífy al-Mutavakkila (vládl v letech 847861).
  • al-Mavárdí, bagdádský velkovezír, který po smrti ar-Rázího o sobě tvrdil, že on je nejlepší hráč světa. Toto tvrzení však vzalo za své, když prohrál na dvoře chalífy Al-Muktafího (vládl 902908) zápas s as-Súlím. Jeho porážka byla prý tak drtivá, že byl nucen vzdát se úřadu a byl v něm nahrazen právě as–Súlím.
  • as-Súlí (asi 854 - 946), nejznámější arabský mistr šatrandže, učenec a historik.
  • Abulfaradž al-Muzaffa ibn Sa’id (zemřel roku 970), žák as-Súlího známější pod svou přezdívkou al-Ládžládž (Koktavý). Ten kolem roku 920 napsal knihu Kitáb mansubat as-Šatrandž (Kniha šachových problémů). Ta je sice ztracena, ale dle dochovaných pramenů obsahovala především analýzy zahájení ze zápasů mezi as-Súlím a al-Ládžládžem.

Reference

  1. VESELÝ, Jiří; KALENDOVSKÝ, Jan; FORMÁNEK, Bedrich. Malá encyklopedie šachu. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989. 430 s.  , heslo Šatrandž

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Chess bdl45.svg
Autor: Cburnett, Licence: CC BY-SA 3.0
Dark bishop on light square, default size 45x45
Chess l45.svg
Light square, default size 45x45
Chess ndl45.svg
Autor: Cburnett, Licence: CC BY-SA 3.0
Dark knight on light square, default size 45x45
Chess rll44.png
Autor: unknown, Licence: GPL
Chess qll44.png
Autor: unknown, Licence: GPL
Chess rdl45.svg
Autor: Cburnett, Licence: CC BY-SA 3.0
Dark rook on light square, default size 45x45
Chess nll45.svg
(c) Cburnett, CC BY-SA 3.0
Light knight on light square, default size 45x45
Chess bdl44.png
Autor: unknown, Licence: GPL
Chess nll44.png
Autor: unknown, Licence: GPL
Chess bll44.png
Autor: unknown, Licence: GPL
Chess rll45.svg
Autor: Cburnett, Licence: CC BY-SA 3.0
Light rook on light square, default size 45x45
Chess qdl45.svg
Autor: Cburnett, Licence: CC BY-SA 3.0
Dark queen on light square, default size 45x45
Chess kll45.svg
Autor: Cburnett, Licence: CC BY-SA 3.0
Light king on light square, default size 45x45
Chess kdl44.png
Autor: unknown, Licence: GPL
Chess rdl44.png
Autor: unknown, Licence: GPL
Chess pll44.png
Autor: unknown, Licence: GPL
Chess pll45.svg
Autor: Cburnett, Licence: CC BY-SA 3.0
Light pawn on light square, default size 45x45
Chess qll45.svg
Autor: Cburnett, Licence: CC BY-SA 3.0
Light queen on light square, default size 45x45
Chess qdl44.png
Autor: unknown, Licence: GPL
Chess kll44.png
Autor: unknown, Licence: GPL
Chess pdl45.svg
Autor: Cburnett, Licence: CC BY-SA 3.0
Dark pawn on light square, default size 45x45
Chess bll45.svg
Autor: Cburnett, Licence: CC BY-SA 3.0
Light bishop on light square, default size 45x45
Chess pdl44.png
Autor: unknown, Licence: GPL
Chess kdl45.svg
Autor: Cburnett, Licence: CC BY-SA 3.0
Dark king on light square, default size 45x45
Chess ndl44.png
Autor: unknown, Licence: GPL