Školství v Třebíči

Školství v Třebíči se zabývá historií a současnosti vzdělávání v Třebíči.

Historie

Západomoravská vysoká škola Třebíč

Podle Vlastivědy moravské byli první vzdělanci v Třebíči učeni již v klášteře benediktinů, prof. Dvorský se odkazuje na autora latinského formuláře Liber a missionibus regum (což byl vlastně návod k psaní královských dopisů) z roku 1292, na Zdeňka z Třebíče (Zdenko de Trebecz) a také na císařského notáře Adama, syna Petra z Třebíče, ten měl v roce 1406 potvrdit listiny třebíčského rychtáře Martina.[1]

První městská škola, zřízená v polovině 15. století, stála v tehdejší Masařské ulici. Podle urbáře byla v roce 1556 nahrazena školou poblíž Martinské brány, mezi rektory školy patřili např. Mikuláš Rožmberský nebo Eliáš Histurgius Bílský. Další školou, která je zmiňována od roku 1557, je škola bratrského sboru. Na udání rektora městské školy v roce 1557 měla být Burianem Osovským zrušena, stalo se tomu až po druhém příkazu Ferdinanda I., v roce 1575 byla škola spolu se školou v Ivančicích obnovena a byla pro ni zakoupena budova na Jejkově.[2] Prof. Dvorský uvádí několik absolventů třebíčské školy, kteří pokračovali ve studiích na různých vyšších školách.[3]

Po třicetileté válce měla v Třebíči zůstat pouze škola městská a škola prvního stupně, byla pouze chlapecká a podle zprávy z roku 1671, tam se měla vyučovat matematika, psaní, hudba, němčina, čeština a náboženství v obou jazycích. Po roce 1787 bylo rozhodnuto o stavbě školy na Jejkově, byla postavena v zahradě sousedského špitálu, tam v roce 1847 i vyhořela. Byla znovu vybudována a na tomtéž místě zůstala až do roku 1888, kdy došlo k reorganizaci školských okresů a tato budova se stala městským sirotčincem. V této době, přesněji v roce 1817, byla zřízena i městská dívčí škola. Roku 1874 bylo Němci požádáno o zřízení dívčí německé měšťanské školy, později byla založena chlapecká německá škola a po počeštění gymnázia v roce 1888 i chlapecká měšťanská škola s německou výukou. Také česká strana ovšem na konci 19. století nechala založit chlapeckou i dívčí měšťanskou školu. V roce 1906 tak studovalo na třebíčských měšťanských a obecných školách 944 žáků v chlapeckých školách, 1014 žákyň v dívčích školách a 225 žáků a žákyň na německé obecné škole. Tyto žáky (celkem 2183 žáků) vychovávalo v tomtéž roce 54 kantorů.

Tato část článku neuvádí informace o názvech škol a počtech žáků v roce 1906. Podrobnější informace naleznete v článku Seznam škol v Třebíči v roce 1906.

Vyšší školství v 19. století mělo v Třebíči také zastoupení, v roce 1871 bylo založeno gymnázium Třebíč, prvním ředitelem byl ustanoven prof. Alois Vaníček, do roku 1873 probíhala výuka v češtině. Až do roku 1888 probíhala výuka některých tříd pouze v německém jazyce, ale již v roce 1880 byla znovuobnovena výuka 3. třídy v jazyce českém, později i třídy čtvrté. Do té doby se učily česky pouze první dvě třídy. V roce 1886 byla založena pokračovací průmyslová škola a na ní i odborný kurs obuvnický. V roce 1901 tu otevřeli českou dvoutřídní obchodní školu, o rok později i jednoletý kurs pro dívky. V téže škole se učili i učňové pokračovací obchodnické školy. Také byla založena dvoutřídní Zimní hospodářská škola, která učila děti zemědělců pouze v zimním období.[4]

Po roce 2000

Tato část článku neuvádí seznam všech škol. Podrobnější informace naleznete v článku Seznam škol v Třebíči.

Ve městě se nachází jedna soukromá vysoká škola, založená v roce 2003, a to Západomoravská vysoká škola Třebíč, která již nefunguje od roku 2019.[5] Dále je ve městě devět středních škol, z toho dvě gymnázia (jedno klasické, jedno katolické), čtyři odborné školy, jedna hotelová a jedna ekonomická škola, další střední školou je soukromá střední škola řemesel a podnikání. Základních škol se v Třebíči nachází osm, z nich se jedna věnuje dětem s různými postiženími, další školou je Základní umělecká škola Třebíč.

V Třebíči se provozují i jiné výchovné a zájmové činnosti. Existují zde skautské a sokolské oddíly, podprahový klub Zámek, studentský klub Halahoj, dům dětí a mládeže Hrádek (jenž byl v roce 2014 přejmenován na Dům dětí a mládeže Třebíč a přestěhován do nové budovy v bývalém areálu borovinských závodů)[6] pořádající zájmové činnosti a další skupiny pro děti a mládež. Ke konci roku 2015 byl na třebíčské radnici otevřen koutek pro matky s dětmi, který matky mohou využít při jednání na úřadech či případně také při nakupování na náměstí.[7] V roce 2021 by měla být v Třebíči otevřena Lesní školka v zahradě nedaleko polikliniky Vltavínská.[8] V listopadu 2020 bylo oznámeno, že školka by měla být otevřena v zahradě u Alzheimer centra, první žáci by měli do školky začít chodit od září roku 2021.[9][10]

Seznam škol v Třebíči

Grafy počtu studentů, učitelů, tříd a počtu počítačů na středních školách zřizovaných krajem v Třebíči

Vysoké školy

Střední školy

Zřizované krajem Vysočina

Zřizované církví

Soukromé školy

 • Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s.r.o. Střední škola Třebíč (dříve Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště)

Základní školy

Zřizované městem

 • ZŠ Na Kopcích
 • ZŠ Benešova
 • ZŠ ul. Kpt. Jaroše
 • ZŠ Horka-Domky
 • ZŠ T. G. Masaryka
 • ZŠ Týnská, dříve ZŠ Sokolovská, v září 1983 byla postavena nová osmitřídní budova za 9 mil. Kč[11]
 • ZŠ Bartuškova, dříve Základní škola Gustava Klimenta, 25. března 1983 byla ve škole otevřena síň tradic školy[12]
 • ZŠ Světlo, škola sídlí v budově dřívějšího zemědělského učiliště na Demlově ulici, v roce 2021 proběhly úpravy budovy učiliště.[13]

Zřizované krajem Vysočina

Mateřské školy

 • Speciální mateřská škola Třebíč
 • Mateřská škola DUHA Třebíč
 • Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská
 • Mateřská škola Třebíč, Demlova
 • Mateřská škola Třebíč, Benešova – spolupracuje s domovem důchodců, kdy děti ze školky navštěvují seniory.[14]
 • Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova
 • Mateřská škola Třebíč, Obránců míru
 • Mateřská škola Třebíč, Bartuškova
 • Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám.
 • Mateřská škola Třebíč, U obůrky
 • Mateřská škola Třebíč, Okružní
 • Mateřská škola Světýlko
 • Kindergarten At The Castle - Mateřská škola Na Hradě, škola byla v roce 2021 přesunuta do nových prostor v bývalém areálu BOPO a byla rozšířena o jednu třídu[15][16]
 • Lesní školka u Alzheimer centra (ve spolupráci se spolkem Chaloupky)[17][15]

Základní umělecké školy

 • ZUŠ Resonance
 • ZUŠ Třebíč

Další školská zařízení

 • Centrální školní jídelna Třebíč
 • Dům dětí a mládeže Třebíč

Odkazy

Reference

 1. Dvorský, s. 154–154
 2. Fišer, l. c., str. 93–94.
 3. Dvorský, s. 154
 4. Dvorský, s. 154–160
 5. STRNADOVÁ, Dagmar. Kraj Vysočina: Investiční příležitosti [online]. Kraj Vysočina [cit. 2008-03-27]. PDF dokument pořízeném dne 2008-11-27. 
 6. MAHEL, Tadeáš. Dům dětí a mládeže v Borovině otevírá. Podívejte se. Třebíčský deník [online]. 20. 1. 2015. Dostupné online. 
 7. Na třebíčské radnici je otevřený nový koutek pro rodiče s dětmi [online]. Třebíčský deník [cit. 2015-12-24]. Dostupné online. 
 8. V Třebíči bude fungovat lesní školka, první v kraji. Bude jednotřídní se třemi učitelkami. Jihlavská Drbna – zprávy z Jihlavy a Vysočiny [online]. Triba News, 2020-09-29 [cit. 2020-10-07]. Dostupné online. 
 9. ŘÍHOVÁ, Ivana. V Třebíči vznikne lesní mateřská školka. První děti přivítá příští podzim. Třebíčský deník. 2020-11-06. Dostupné online [cit. 2021-02-09]. 
 10. ŘÍHOVÁ, Ivana. Už i v Třebíči: alternativní vzdělávaní vstupuje do základek i mateřinek. Třebíčský deník. 2021-08-31. Dostupné online [cit. 2021-10-20]. 
 11. kj. Před termínem. Jiskra. 1983-08-31, roč. 1983, čís. 35, s. 3. 
 12. Pro mladou generaci. Jiskra. 1983-03-30, roč. 1983, čís. 13, s. 1. 
 13. KRČMÁŘ, Milan. Škola Světlo v Třebíči se rozšiřuje, do opravené budovy se přestěhuje i kaple. Třebíčský deník. 2021-11-26. Dostupné online [cit. 2022-01-08]. 
 14. ZELNÍČKOVÁ, Ilona. Děti v Třebíči pravidelně navštěvují seniory, pečou spolu vánoční cukroví. iDNES.cz [online]. 2019-12-05 [cit. 2020-01-03]. Dostupné online. 
 15. a b ŘÍHOVÁ, Ivana. Lesní nebo s výukou angličtiny. V Třebíči fungují novodobé školky. Podívejte se. Třebíčský deník. 2021-01-22. Dostupné online [cit. 2021-03-05]. 
 16. KUBÍKOVÁ, Dáša. Chtěla tu nejlepší školku pro svého syna, až si založila vlastní. Děti v ní mluví dvěma jazyky. ČRo Vysočina [online]. Český rozhlas, 2021-02-11 [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 
 17. ŘÍHOVÁ, Ivana. V Třebíči vznikne lesní mateřská školka. První děti přivítá příští podzim. Třebíčský deník. 2020-11-06. Dostupné online [cit. 2021-02-09]. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Overview od Západomoravská vysoká škola in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY-SA 3.0
Západomoravská vysoká škola v Třebíči, Borovině, celkový pohled na vstupní bránu.
High Schools in Třebíči in 2009 data, pie charts.svg
Autor: Frettie, Licence: CC BY-SA 3.0
Střední školy v Třebíči v roce 2009, koláčové grafy.