Štábní kapitán

Hodnostní označení Štábní kapitán Čs. Armády

Štábní kapitán je vojenská hodnost, která neodpovídá Hodnostnímu kódování NATO. V Československé armádě byla nejbližší nižší hodností kapitán a nejbližší vyšší major. Kromě armády byla tato hodnost používána i u dalších hierarchicky organizovaných složek, například Sboru uniformované stráže bezpečnosti, nebo četnictva. Armádní označení je jedna zlatá pěticípá hvězda se zlatým olemováním výložky. Ve Sboru uniformované stráže bezpečnosti to byla od roku 1938 čtvrtá nejvyšší hodnost.

Štáb (něm. der Stab, tyč, opora, podpora) je organizační útvar, orgán či administrativní jednotka, jež usnadňuje řízení činnosti větších skupin osob. Ve vojenské praxi, kde se tento termín používá nejčastěji, se jedná o skupinu osob, která je nápomocná veliteli při velení jemu podřízené vojenské jednotce.[zdroj?!]

Štábní = vyšší[zdroj?!]

Média použitá na této stránce

Ambox globe content.svg
A globe icon in the Ambox-content style. This icon is used for important issues relating to the world and for stating the bias of worldwide information.
Czechoslovakia Prison Service OF-2b - Štábní kapitán (1948-1950).gif
Autor: ČSLA Za vlast-za socialismus, Licence: CC BY-SA 4.0
Sbor vězeňské stráže OF-2b - Štábní kapitán (1948-1950)
Czechoslovakia Army OF-2b - Štábní kapitán (1920-1930).gif
Autor: ČSLA Za vlast-za socialismus, Licence: CC BY-SA 4.0
Československá armáda OF-2b - Štábní kapitán (1920-1930)
Czechoslovakia Gendarmerie OF-2b - Štábní kapitán (1931-1939).png
Autor: ČSLA Za vlast-za socialismus, Licence: CC BY-SA 4.0
Československé četnictvo OF-2b - Štábní kapitán (1931-1939)
Corps of uniformed security guards OF-2b - policejní štábní kapitán (1931-1939).png
Autor: ČSLA Za vlast-za socialismus, Licence: CC BY-SA 4.0
Uniformovaný policejní strážní sbor OF-2b - policejní štábní kapitán (1931-1939)
Czechoslovakia Gendarmerie OF-2b - Štábní kapitán (1921-1930).png
Autor: ČSLA Za vlast-za socialismus, Licence: CC BY-SA 4.0
Československé četnictvo OF-2b - Štábní kapitán (1921-1930)
Czechoslovakia Gendarmerie OF-2b - Štábní kapitán · parade uniform (1925-1930).png
Autor: ČSLA Za vlast-za socialismus, Licence: CC BY-SA 4.0
Československé četnictvo OF-2b - Štábní kapitán · parade uniform (1925-1930)