Židé v Německu

Židé v Německu
Německá vlajka
Německá vlajka
Nová synagoga v Berlíně.
Populace
dnes asi 200 000 osob Židé (převážně aškenázští) (původ)
Jazyk(y)
němčina, jidiš, hebrejština, ruština
Náboženství
judaismus

Židé v Německu nejsou početně významnou etnickou skupinou, jejich přítomnost však má symbolický význam ve snaze vyrovnat se se zkušeností nacismu.[1]

Současný stav německého židovstva, zahrneme-li osoby židovského původu nepraktikující víru a potomky smíšených manželství, přesahuje 200 000 osob. V popředí hnutí za usmíření stáli představitelé církve. Značná část je tvořena přistěhovalci ze zemí bývalého Sovětského svazu.

V Německu působí celkem 120 židovských kongregací, ale pouze 20 z nich má stálého rabína. V některých městech dochází k znovu vybudování synagog (jako například v Mnichově v březnu 2007). Znepokojující je však růst preferencí extremistických pravicových stran.

Dnešní Německo je jeden z nejspolehlivějších spojenců Izraele.[2]

30. listopadu 2022 přijala německá vláda dokument národní strategie pro boj s antisemitismem, který je součástí celoevropské strategie a jsou za ni odpovědny členské státy na národní úrovni.[3]

Odkazy

Reference

  1. De Lange, N. Svět Židů. Knižní klub, Praha, 1996. 240 s. ISBN 80-7176-325-X - str.177
  2. The Virtual Jewish Library - Německo
  3. Německá vláda vyhlásila novou fázi boje s antisemitismem : Dingir, 6. 12. 2022

Literatura

  • HERZIG, Arno. Judische Minoritat und wirtschaftliche Elite im 19. Jahrhundert in Deutschland. Prague Papers on the History of International Relations. 2007, roč. 11, s. 483–487. Dostupné online [PDF]. ISBN 978-80-7308-208-6. 
  • HERZIG, Arno. Die deutschen Juden vor und nach dem Ersten Weltkrieg. In: SKŘIVAN, Aleš; SUPPAN, Arnold. Prague Papers on the History International Relations. Prague: Institute of World History, 2008. Dostupné online. ISBN 978-80-7308-254-3. S. 557–565. (německy)

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Europe map.png
Political map of Europe
Berlin Neue Synagoge 2005.jpg
Autor: Andreas Praefcke, Licence: CC BY 3.0
Nová synagoga v Berlíně. Nová synagoga v Berlíně.