1. dynastie

1. dynastie je, podle Manehtova třídění, první ze staroegyptských královských dynastií. Je počátkem historické paměti Egypťanů – před ní Egyptu měli vládnout bohové. Egyptologové ovšem předpokládají, že i panovníkům 1.dynastie předcházeli králové, kteří disponovali jistou mírou centralizované moci. Tato skupina je z důvodu zachování posloupnosti nazývána jako tzv. 0. dynastie, i když jiní autoři ji řadí do 1. dynastie.[1][2]

Historický vývoj

Předdynastické osídlení v období Nakáda II.–III.[3]
Jména králů v předdynastickém období; výřez z Palermské desky[4] 1- ?, 2-Hsekiu/Seka, 3-Khayu, 4-Tiu/Teyew, 5-Thesh/Tjesh,6-Neheb, 7-Uatch-nãr, 8-Mekha, 9-?[5]
Paleta s obrazem bojiště; Britské Museum, ~3100 př. n. l.
Nůž z pazourku rytým držadlem z hroší kosti; ~3200 př. n. l.
Paleta lovců zvěře; období Nakáda III. ~3200 př. n. l.
Faraon Den na stéle z Abydosu
Fragment se jménem krále Djet a jménem soudního úředníka Sechemek-Sedžet
Nekropole v Umm el-Káb, hrobky:
B17, B18-Narmer; B19-Aha; O-Djer; Z-Djet; Y-Mereneith; T-Den; X--Anedjib; U-Semerhket;Q-Qa'
Deska z Meniho hrobky; ebonit s protohieroglyfy

Dlouhá historie osídlení v severní části afrického kontinentu je také historií klimatických podmínek, které podle Milankovičových cyklů,[6] kdy se zhruba ve 20000 ročních cyklech na Sahaře střídaly stavy pouštní se savanou, podle proudění severoafrických monzunových dešťů. V předdynastickém období došlo na Sahaře a sousedním Sahelu k dramatickému posuvu někdy kolem roku 5000 př. n. l., kdy výrazně mokřejší období umožňovalo rozsáhlý vegetační pokryv s mokřady, s četnou florou a faunou, populací lidí a jejich lokalizovaných osad.[7]
Postupné vysychání Sahary v důsledku změn monzunového proudění k jihu, asi od roku ~5000 př. n. l., vedlo k putování populací ze západní Sahary k východu, zejména pak k řečišti Nilu a některým stabilnějším oázám, např. Fajjúm, případně také Dachla, Charga aj.,[8] s dostatečnými zdroji vody. Soubor vnějších podmínek přispěl k větší kooperaci lidí v rozvíjejícím se zemědělství, zároveň také k sociální diferenciaci a s ohledem na roční klimatické cykly také k vytváření centralizovaných struktur s vládnoucí elitou. To vše patrně vedlo k formování dynastických relativně stabilních vládních systémů s podporou ideologických a náboženských představ.[9][10]

Chronologie předdynastického období

Chronologie egyptské civilizace
Datace

př. n. l.

Kulturní etapaKulturní lokalita[11][12]Charakteristika vývoje[1]
8000~7000Post glaciálRozptýlené populační lokality,
obchodní trasy východ-západ
Odlednění severu,
počátek vysychání Sahary
5000Raný neolitMerinda Beni Salama (Benisalam [pozn. 1]),
Fajúm
Osídlování východu,
trvalejší osídlení lokalit,
zemědělství, domestikace zvířat
4500Mladší doba kamennáNakáda IA/B,[11]
kultura Badarian[pozn. 2]
Výstavba vesnic a jejich rozšíření,
trvalejší osídlení a rozvoj
zemědělství v údolí Nilu
3900Mladší doba měděná[13]Nakáda IB/C-IIBRozvoj řemesel, sociální diferenciace,
integrační tendence, obchod s Levantou
3600Pozdní doba měděnáNakáda IIC/D-IIIAVznik obchodních center,sociální komplexita,
rozvoj dálkového obchodu,
Mezopotámie, Indie[14]
3200Předdynastické obdobíNakáda IIIA-BRegionální vládnoucí struktury,
počátky hieroglyfického písma
3100–28901.dynastieNakáda IIIC-DSjednocení Egypta
s centrem v Mennoferu,
centralizace vlády

Nakáda II. (Gerzean) (3500–3000 př. n. l.) byla kulturním obdobím, které se rozšířilo od delty Nilu až po núbijské hranice, přičemž většina rozsáhlejšího osídlení se nacházela s centrem v Abydosu. Malá společenství cihlových domů a budov se postupně rozrostla až do větších městských center, která brzy vzájemně soupeřila a vzájemně se napadala, zřejmě kvůli obchodu se zbožím a dodávkám vody. Tři hlavní městské státy Horního Egypta v té době byly Džanet, Nakáda (Horní Egypt v guvernorátu Kená) a Nechen (Hierakonpolis).Vládce Džanetu záhy dobyl Nakádu, poté také absorboval Nechen. Tyto války proti ostatním vedl král Štír I., [pozn. 3] jehož identita je, podle některých autorů sporná.[5][15] Posledními doloženými králi předdynastického období byli již zmíněný král Štír a král Narmer,[pozn. 4][16][17] ten posléze dobyl a sjednotil celý Egypt a je také považován za zakladatele 1. dynastie. Většinou je ztotožňován s faraonem Menim, i když L. A. Waddell [pozn. 5] dokládá jeho původ od Sumerů včetně podobnosti egyptských, sumerských a indických proto-dynastických hieroglyfů.[14][18]
Přechod od popisované předdynastické doby až k formování sjednocené správy celého Egypta v 1. dynastii se odehrával zhruba v rozmezí let 3200–2950 př. n. l.[pozn. 6][19][20]

Panovníci 1.dynastie

1. dynastie
Králtrůní jménodatace podle
RCA[pozn. 7][21]
př. n. l.
datce podle
Beckeratha[22]
poznámky[1]
Meni/Narmer

Menes
~3250
3050–3007Zakladatel dynastického období
Hor-Aha

Teti
3218–3035
3007–2975Praktikoval umění medicíny;
bojoval v Núbii a Libyi
Džer
Iteti
3130–3021
2975–2927Obchodoval s Libanonem;
dobyl Sinaj a Kanaán,
sjednocení Egyptu
Wadži
Ita (Uadye)
2921–2867
2927–2914Několik expedicí mimo Egypt;
hladomor zpustošil zem
Merneit

Meryt-Neith
2970–2910
2914–2893Královna, matka faraona Hor-Dena,
~20 let vlády jako regentka
za nedospělého syna;
asi manželka Wadžiho, (Uadye)
Hor-Den

Aret nebu shen

Khasty
2945–2904
2914–2867Bojoval na Sinaji;
provedl hospodářský soupis země
Adžib

Adyib (Merbiap)
2921–2886
2867–2861Považován za uzurpátora;
období politických zmatků
Semerchet
Semsem
2921–2867
2861–2853Považován za uzurpátora
Kaa
Qebeh_u
2916–2842
2853–2828Pohřební komplex a chrám na Sakkáře[1]

Nekropole 1. dynastie

Nekropole v Umm el-Káb, poblíž Abydosu, byla prvně prozkoumána Émile Amélineau od 1885 do 1899, archeologicky byly odhaleny jednotlivé hrobky. V dalších letech až do roku 1901, podrobně celé pohřebiště popsal a hrobky identifikoval Flinders Petrie.[23] Patrně nejstarší z velkých hrobek (značená B18) je, podle nalezených předmětů, připisována králi Narmerovi - (Menimu). Je to stavba ohrazená cihlovou zdí o tloušťce až 2 m, hrobka má rozměry 8 x 4,8 m a hloubku 3 m. Na každé straně bylo pět dřevěných sloupů podpírajících dřevěnou střechu. Identitu Narmera jako prvního krále 1. dynastie potvrzuje Wilkinson.[pozn. 8][1][24]

Hrobky dalších následníků se vyznačují podobnou stavebně jednoduchou cihlovou substrukturou, i když hrobky pozdější vykazují komplexnější architekturu, zejména patrnou u posledního krále Kaa značenou Q(26).[25]

Galerie

Poznámky

 1. západní okraj delty Nilu
 2. Lokalita ~200 km severozápadně od Luxoru
 3. Skotský cestovatel, historik
 4. Chronologie tohoto období je dosud předmětem odborných diskuzí
 5. Měření poměru obsahů izotopů uhlíků 14C/12C na časové ose
 6. Toby A. H. Wilkinson anglický egyptolog, Univerzita Cambridge

Reference

 1. a b c d e WILKINSON, Toby. Early Dynastic Egypt [online]. London: Routledge, 1999. S. 23–52;62. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-12-21. (anglicky) 
 2. TEETER, Emily. Before the Pyramides, the origin of egyptian civilizitation [online]. Chicago, Illinois: The University Chicago, 2011. Dostupné online. (anglicky) 
 3. MIDANT-REYNES, Batrix. The Naqada Period (c.4000–3200 př. n. l.). In: SHAW, Jan. The Oxford history of ancient Egypt. Oxfford: [s.n.], 2000. Dostupné online. ISBN 978-0-19-280458-7. Kapitola 3., s. 46–56. (anglicky)
 4. HSU, Shih-Wei. The Palermo Stone: the Earliest Royal Inscription from Ancient Egypt [online]. Berlin: Academie Verlag ,37, 2010. Dostupné online. (anglicky) 
 5. a b BREASTED, James Henry. Ancient Records of Egypt, Vol.III [online]. London: Univerzity Chicago, 1906. §89-§90. Dostupné online. (anglicky) 
 6. a b CAMPISANO, Christopher. Milankovitch Cycles, Paleoclimatic Change, and Hominin Evolution [online]. Arizona State University), 2012. Dostupné online. (anglicky) 
 7. FOLEX, Jonathan, M.Coe, M.Schaffer, Guiling Wang. Regime Shifts in the Sahara and Sahel: Interactions between Ecological and Climatic Systems in Northern Africa. Ecosystems. 2003, čís. 1, s. 524–539. Dostupné online. 
 8. Cesta Západní pouští VI., Oáza Dachla [online]. Afrikaonline o.s. Praha: Dostupné online. 
 9. MIDANT-REYNES, Béatrix. PREHISTORIC REGIONAL CULTURES [online]. University of California, 2014. Dostupné online. (anglicky) 
 10. TEETER, Emily; Bronislav Andelkovič. Before the Pyramids-The Origins of Egyptian Civilization. Chicago: Oriental Institute, University of Chicago, 2011. Dostupné online. ISBN 1-885923-82-1. S. 25-31. (anglicky) 
 11. a b HENDRICKX, Stan. The Relative Chronology of the Naqada Culture [online]. London: British Museum Press, 1996. S. 36–69. Dostupné online. (anglicky) 
 12. PETRIE, Flinders. Sequences in Prehistoric Remains. The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. 1899, roč. 29, čís. 3/4, s. 295–301. Dostupné online. 
 13. KOEHLER, Christiana. A Companion to Ancient Egypt. In: LLOYD, Alan. Ocford: Wiley-Black, 2010. Dostupné online. ISBN 978-1-4051-5598-4. Kapitola 3, s. 30–47. (anglicky)[nedostupný zdroj]
 14. a b WADDELL, Laurec, Austin. Sumerian origin of Egypt hierglaphs [online]. London: 1930. Dostupné online. (anglicky) 
 15. SHIH-WEI, Hsu. The Palermo Stone: the Earliest Royal Inscription from Ancient Egypt [online]. Berlin: Akademie Verlag ,37, 2010. S. 68–89. Dostupné online. (anglicky) 
 16. BUDGE, Wallis. Egyptian Hieroglyphic Dictionary vol. II. [online]. London: Murray, 1920. S. 917. Dostupné online. (anglicky) 
 17. LEEMAN, Diane. The Nomes of Ancient Egypt [online]. 2019 [cit. 2021-02-28]. S. 1–40. Dostupné online. (anglicky) 
 18. The Later Works of Lieutenant-Colonel Professor Laurence Austine Waddell [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. Predynastic Period in Egypt [online]. Québec, Canada: Dostupné online. (anglicky) 
 20. Chronology [online]. University College London: Dostupné online. (anglicky) 
 21. DEE, Michael. An absolute chronology for early Egypt using radiocarbon dating and Bayesian statistical modelling [online]. Oxford UK: Proc. R Soc A 469: 20130395., 2013. Proceeding of the Royal Society. Dostupné online. (anglicky) 
 22. VON BECKERATH, Jürgen. Chronologie des Pharaonischen Agypten. Mainz: Verlag Philipp, 1997. 
 23. PETRIE, Flinders. The Royal Tombs of the Earlist Dynasties [online]. London: The Egypt Exploration Fund, 1901. Dostupné online. (anglicky) 
 24. HEAGY, Thomas C. Who Was Menes? [online]. Chicago: 2014. Dostupné online. (anglicky) 
 25. SITEK, Sarius. Grobowce królewskie i prywatne [online]. Chicago: Univerzity Chicago, 2002. Dostupné online. (polsky) 

Literatura

 • Newton I. 1728, Chronology of the Ancient Kingdoms Amended. London, UK
 • J.Tonson, and J. Osborn and T. Longman. Beckerath von J., Chronologie des Pharaonischen Agypten. Mainz, Germany: Verlag Philipp von Zabern. 1997
 • Kitchen KA. Regnal and genealogical data of ancient Egypt;In The synchronisation of civilisations in the Eastern Mediterranean, Austrian Academy of Sciences Press 2007, ISBN 978-3700135272
 • The Oxford history of ancient Egypt, editor Ian Shaw, Oxford University, 2000
 • Krauss R, Warburton DA. Conclusions. In Ancient Egyptian Chronology , pp. 473–489. Leiden, 2006 , The Netherlands: Brill.
 • Foley, J., Coe, M., Scheffer, M. et al.,Regime Shifts in the Sahara and Sahel: Interactions between Ecological and Climatic Systems in Northern Africa, Ecosystems (2003) 6: 524. ISSN 1435-0629, [2]
 • VERNER, Miroslav. Abúsír.V srdci pyramidových polí. Praha: Nakladatelství Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2700-9

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Srxtail2.svg
This is a horizontal serekh for use with hieroglyphic cartouches
Abydos-Bold-hieroglyph-T2.png
Hieroglyph from the Hieroglyphica sign list, rendered in Abydos Bold font.
Tombe-Nagada-de-Morgan.jpg
Tombe de Nagada (Egypte)
Petrie Pl IV.png
The tomb of Pharaoh Narmer 1st Dynasty, artifact on a vessel fraction
Ebony plaque of Menes in his tomb of Abydos (photograph).jpg
Ebony plaque of Menes in his tomb of Abydos (photograph)
Egypt predynastic settlement.svg
Autor: Old!!man1234561234, Licence: CC0
Naqada II-III settlement centers, in Predynastic Egypt. Containing confederations
The Battlefield Palette 3100 BC - Joy of Museums.jpg
Autor: Joyofmuseums, Licence: CC BY-SA 4.0
The Battlefield Palette 3100 BC - British Museum - for details see www.joyofmuseums.com
Chambers B17 and B18 (Umm el-Qa'ab).jpg
This image depicts the assumed grave of Narmer in Umm el-Ka'ab. Source unknown.
Pharaoh.svg
Autor: Jeff Dahl, Licence: CC BY-SA 4.0
Pharaoh, the king of ancient Egypt, is often depicted wearing the nemes headdress and an ornate shendyt. Based on New Kingdom tomb paintings.
Palermo stone predynastic series.jpg
Autor: Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Licence: CC0
Palermo Stone; closeup of the predynastic series of - most likely mythical/fictitious - ancient Egyptian rulers:

1) [name destroyed]
2) Hsekiu/Seka
3) Khayu
4) Tiu/Teyew
5) Thesh/Tjesh
6) Neheb
7) Wazner/Wadjenedj/Wenegbu
8) Mekh

9) [name destroyed]
Abydos-Bold-hieroglyph-G47.png
Hieroglyph from the Hieroglyphica sign list, rendered in Abydos Bold font.
Isotopic stages hg.png
Autor: Hannes Grobe/AWI, Licence: CC BY-SA 2.5
Stable oxygen isotope record of the last 300,000 years. The curve shows the last three glacial/interglacial cycles of the Quaternary. Blue is colder climate (glacial), red is warmer climate (interglacial); numbers are isotopic stages used in the dating (chronostratigraphy) of ocean sediments. The short term climatic changes of the Quaternary are induced by the Milankovitch cycles of the earth orbit.
AbydosSatMap 1stDyn.jpg
Autor: , Licence: CC0
Map overlay of Peqer necropolis at Umm el-Qa'ab near Abydos in Egypt. The tombs of pharaohs are marked with letters.
WLA brooklynmuseum Terracotta female figure.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY 2.5
Female figure with bird traits (predynastic Egypt)
HorusEye.png
The Eye of Horus
Kingscorpion.jpg
Autor: Udimu, Licence: CC BY-SA 3.0
King Scorpion, detail from his mace head, Ashmolean Museum, Oxford
Djet label.jpg
Autor: Juan R. Lazaro, Licence: CC BY 2.0
Fragment of a label (???) bearing the serekh of king Djet and the name of a court official Sekhemka-Sedjet. Probably from Saqqara. Tomb S 3504.

Conservation: Cairo. Egyptian Museum

Sekhemka-sedjet, seems to have been an important official during the reign of Djet. His name is often written by the king on certain objects from the necropolis of Saqqara.
Abydos-Bold-hieroglyph-K2.png
Hieroglyph K2 from the Hieroglyphica sign list, rendered in Abydos Bold font.
Tchar-t Scorpion.png
Autor: Zemanst, Licence: CC BY-SA 4.0
Předdynastický vládce Horního Egyptu podle nálezu v hrobce U-j nekropole v Abydosu z období Naqada III. ~3300 př.Kr. Ref. Wallis Budge, Egyptian Hieroglyphic Dictionary London 1920, p.899
HuntersPalette-BritishMuseum-August21-08.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Fragmentary ceremonial palette known as the Hunters' Palette, from the late predynastic period, Naqada III, circa 3250-3100 BC. Various hunters, some holding standards associated with clan groups, armed with spears, bows, throwsticks, lariat and maces. Two of the pieces are original, and the third is a cast from a segment at the Louvre.
IvoryLabelOfDen-BritishMuseum-August19-08.jpg
Autor:
CaptMondo
, Licence: CC BY 2.5
Ivory label depicting the pharaoh Den, found at his tomb in Abydos, circa 3000 BC. Originally attached to a pair of royal sandals, which is depicted on the reverse. The side shown here depicts the pharaoh striking down an Asiatic tribesman along with the inscription "The first occasion of smiting the East". EA 55586.
(First: is the "archaic dagger" hieroglyph-(vertical)