11. století

Jedenácté století je podle Gregoriánského kalendáře období mezi 1. lednem 1001 a 31. prosincem 1100 našeho letopočtu. Jedná se o první století druhého tisíciletí.

Evropě bývá jedenácté století považováno za počátek éry vrcholného středověku. Prudký pokles vlivu zaznamenala v této době Byzantská říše tísněná z východu expanzí seldžuckých Turků. Naopak vzrostla moc Normanů, účastnících se bojů s Araby a Turky, a papežů, kteří konfrontovali svůj mocenský vliv s římskými císaři během tzv. boje o investituru. Hospodářský i kulturní růst zažívala v tomto století severoitalská města. V architektuře i výtvarném umění nadále převládal románský sloh.

Čína pod dynastií Sung i arabský svět v této době prožívaly období hospodářského, kulturního a technologického rozvoje. V Americe dosáhla svého vrcholu říše Toltéků.

Významné události

Smrt Harolda Godwinsonabitvě u Hastingsu. Výjev z tapisérie z Bayeux
Vojska první křížové výpravy se zmocňují Jeruzaléma

Významné osobnosti

Uherský král Štěpán I. Svatý

Odkazy

Literatura

  • BROOKE, Christopher. Evropa středověku v letech 962-1154. Praha: Vyšehrad, 2006. 480 s. ISBN 80-7021-831-2. 
  • Raný středověk: 907-1154. Praha: Reader's Digest, 2009. ISBN 978-80-7406-078-6. S. 192. 
  • SOMMER, Petr; BRAVERMANOVÁ, Milena. České země v raném středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7106-855-1. S. 243. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

1099jerusalem.jpg
Capture of Jerusalem during the First Crusade, 1099. Unidentified late medieval (14th or 15th century?) illustration probably from Sébastien Mamerot, Les Passages d'oultre mer.
Harold dead bayeux tapestry.png
Harold Godwinson falls at Hastings. Harold was struck in the eye with an arrow (left), slain by a mounted Norman knight (right) or both.