1290

2. tisíciletí
  12. stol.13. století • 14. stol.  
◄◄     12861287128812891290 • 1291 • 1292 • 1293 • 1294     ►►

Události

  • Mongolové vpadají do Besarábie
  • založení university v Lisabonu, v r. 1308 přenesena do Coimbry
  • Falkenštejnovi bratři jsou po srpnových událostech odsouzeni ke ztrátě majetku a odcházejí do vyhnanství (nejdříve do Rakouska, pak do Uher a ti nejmladší nakonec do Polska)
  • král Václav II. získal jako léno knížectví vratislavské
  • vzpoura v severoitalské Alessandrii
  • Vyhnání Židů z Anglie

Vědy a umění

V Itálii jsou vynalezeny brýle.

Narození

České země

Svět

Pravděpodobně narození

Úmrtí

České země

Svět

Hlavy států

Externí odkazy