13. století

Třinácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1201 a 31. prosincem 1300. Jedná se o třetí století druhého tisíciletí.

Shrnutí

V třináctém století pokračovaly křížové výpravy, které vedly ke vzniku mnoha křižáckých států na Středním východě. Dočasně byla dobyta a „zlatinizována“ Konstantinopol, ale v roce 1261 byla dobyta Byzantinci zpět. V Evropě se ustavil základ Švýcarské konfederace. Marco Polo podnikl svojí dobrodružnou cestu na východ a napsal o ní knihu.

České země

Svět

  • Mongolský vůdce Čingischán vytvořil největší říši v dějinách. Po jeho smrti si říši rozdělili jeho synové. Tažení Mongolů za sebou nechala miliony mrtvých, zničená města, ale otevřela také nové obchodní cesty mezi Evropou a Čínou. Během svých tažení dobyli Čínu a rozvrátili většinu států na území dnešního Ruska. Dobytí větší části Evropy zabránila Čingischánova smrt.

Evropa

Významné události

Mongolští bojovníci. BnF. MS. Supplément Persan 1113. 1430-1434 AD.

Osobnosti

Ve 13. století žily osobnosti jako mongolský vojevůdce Čingischán (1162?–1227), zakladatel františkánského řádu František z Assisi (1182–1226), česká řeholnice Anežka Česká (1211?–1282), česká šlechtična blahoslavená Zdislava z Lemberka (1220?–1252), teolog Tomáš Akvinský (1225–1274), benátský cestovatel Marco Polo (1254–1324) a italský básník Dante Alighieri (1265–1321).

Odkazy

Literatura

  • DUBY, Georges. Věk katedrál : umění a společnost 980-1420. Praha: Argo, 2002. 332 s. ISBN 80-7203-418-9. 
  • MUNDY, John Hine. Evropa vrcholného středověku 1150-1300. Praha: Vyšehrad, 2008. 446 s. ISBN 978-80-7021-927-0. 

Související články


Externí odkazy

Média použitá na této stránce

PriseDeConstantinople1204PalmaLeJeune.JPG
Bitva o Konstantinopol roku 1204
Mongol soldiers by Rashid al-Din 1305.JPG
Mongol archers featured in Compendium of Chronicles of Rashiduldin Hamadani, Herat, Afghanistan; around 1430-1434, probably by Sayf Al-Vahedi. BnF. MS. Supplément Persan 1113, detail of folio 72r. Battle of Valiyan (1221).