13. století

Třinácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1201 a 31. prosincem 1300. Jedná se o třetí století druhého tisíciletí.

Shrnutí

V třináctém století pokračovaly křížové výpravy, které vedly ke vzniku mnoha křižáckých států na Středním východě. Dočasně byla dobyta a „zlatinizována“ Konstantinopol, ale v roce 1261 byla dobyta Byzantinci zpět. V Evropě se ustavil základ Švýcarské konfederace. Marco Polo podnikl svojí dobrodružnou cestu na východ a napsal o ní knihu.

České země

Svět

  • Mongolský vůdce Čingischán vytvořil největší říši v dějinách. Po jeho smrti si říši rozdělili jeho synové. Tažení Mongolů za sebou nechala miliony mrtvých, zničená města, ale otevřela také nové obchodní cesty mezi Evropou a Čínou. Během svých tažení dobyli Čínu a rozvrátili většinu států na území dnešního Ruska. Dobytí větší části Evropy zabránila Čingischánova smrt.

Evropa

Významné události

Vojska čtvrté křížové výpravy dobývající Konstantinopol
Mongolští bojovníci. BnF. MS. Supplément Persan 1113. 1430-1434 AD.
Marco Polo na Kublajchánově dvoře

Osobnosti

Ve 13. století žily osobnosti jako mongolský vojevůdce Čingischán (1162?–1227), zakladatel františkánského řádu František z Assisi (1182–1226), česká řeholnice Anežka Česká (1211?–1282), česká šlechtična blahoslavená Zdislava z Lemberka (1220?–1252), teolog Tomáš Akvinský (1225–1274), benátský cestovatel Marco Polo (1254–1324) a italský básník Dante Alighieri (1265–1321).

Odkazy

Literatura

  • DUBY, Georges. Věk katedrál : umění a společnost 980-1420. Praha: Argo, 2002. 332 s. ISBN 80-7203-418-9. 
  • MUNDY, John Hine. Evropa vrcholného středověku 1150-1300. Praha: Vyšehrad, 2008. 446 s. ISBN 978-80-7021-927-0. 

Související články


Externí odkazy

Média použitá na této stránce

PriseDeConstantinople1204PalmaLeJeune.JPG
Bitva o Konstantinopol roku 1204
Mongol soldiers by Rashid al-Din 1305.JPG
Mongol archers featured in Compendium of Chronicles of Rashiduldin Hamadani, Herat, Afghanistan; around 1430-1434, probably by Sayf Al-Vahedi. BnF. MS. Supplément Persan 1113, detail of folio 72r. Battle of Valiyan (1221).