135

1. tisíciletí
  1. stol.2. století • 3. stol.  
◄◄     131132133134135 • 136 • 137 • 138 • 139     ►►

Události

  • Římané rozdrtili povstání Šimona Bar Kochby
  • Za vlády císaře Hadriana došlo k znovu vybudování Jeruzaléma jako římského města s názvem Colonia Aelia Capitolina.
  • Vyvrácení židovského království Římany.

Úmrtí

  • Šimon bar Kochba, vůdce židovského protiřímského povstání (* ?)
  • Akiva, jeden z hlavních kodifikátorů textu Mišny (* cca 50)

Hlavy států

Externí odkazy