14. století

Čtrnácté století je období mezi 1. lednem 1301 a 31. prosincem 1400 našeho letopočtu. Jedná se o čtvrté století druhého tisíciletí.

Kvůli silnému ochlazení zasáhla Evropu v tomto období série hladomorů následovaná epidemiemi moru, který se do Evropy v polovině století rozšířil z Asie. V roce 1337 se mezi francouzským a anglickým královstvím rozhořela stoletá válka. Severoitalská města se v tomto věku stala kolébkou renesance. V Číně došlo v polovině 14. století v důsledku povstání rudých turbanů k pádu dynastie Jüan, která byla nahrazena dynastií Ming. Ve střední Asii pak došlo k zeslábnutí Zlaté Hordy a k rozpadu dalších nástupců Mongolské říše, Ílchanátu a Čagatajského chanátu.

Shrnutí

České země

Zatímco většinu Evropy decimoval jeden masakr za druhým, České země vzkvétaly. Na český trůn usedli Lucemburkové, kteří díky své politické obratnosti (zejména Karel IV.) dostali Prahu do centra evropského dění.

Svět

Evropa

Většina Evropy (zejména jižní a západní část) procházela extrémně těžkým obdobím. Na začátku století došlo k výraznému ochlazení. Velmi dlouhé zimy v kombinaci s chladnými a deštivými léty způsobily mimořádně nízkou až nulovou úrodu obilí. což vyvrcholilo v roce 1316 tzv. Velkým hladomorem. Informace o počtu obětí nejsou přesné. Odhaduje se mezi 10 a 25 % evropské populace. Než se z toho Evropa stačila vzpamatovat, přišla pohroma mnohem horší. Ze střední Asie se nejen do Evropy, ale i do severní Afriky rozšířil mor, pravděpodobně prostřednictvím krys. Pro morovou epidemii se vžil termín Černá smrt. Podlehla jí jedna třetina až polovina evropské populace (cca 25 mil.lidí). Byla to nejhorší tragédie v dějinách Evropy.

Afrika

Na západě Afriky se zformovala v té době nejmocnější muslimská říše – Říše Mali. Hlavní město Timbuktu bylo jedno z největších a nejbohatších měst tehdejšího světa. Bohatství se zakládalo zejména na těžba zlata, které směňovali za sůl ze severu.

Amerika

Aztékové založili Tenochtitlán (kolem roku 1325), pozdější hlavní město jejich říše.

Významné události

Dobové vyobrazení obětí morové epidemie

Osobnosti

Ve 14. století žily osobnosti jako benátský cestovatel Marco Polo (1254–1324), italský básník Dante Alighieri (1265–1321), český mučedník Jan Nepomucký (1340?–1393), italský básník Francesco Petrarca (1304–1374), italský básník Giovanni Boccaccio (1313–1375), stavitel Petr Parléř (1332?–1399) a anglický filozof Jan Viklef (1320?–1384).

Odkazy

Literatura

  • BERGDOLT, Klaus. Černá smrt v Evropě : velký mor a konec středověku. Praha: Vyšehrad, 2002. 236 s. ISBN 80-7021-541-0. (česky) 
  • HAY, Denys. Evropa pozdního středověku 1300-1500. Praha: Vyšehrad, 2010. 412 s. ISBN 978-80-7021-986-7. (česky) 
  • HUIZINGA, Johan. Podzim středověku. Praha - Litomyšl: Paseka, 2010. 420 s. ISBN 978-80-7432-027-9. (česky) 

Související články


Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Battle of crecy froissart.jpg
From a illuminated manuscript of Jean Froissart's Chronicles
Burying Plague Victims of Tournai.jpg
The burial of the victims of the plague in Tournai. Detail of a miniature from "The Chronicles of Gilles Li Muisis" (1272-1352), abbot of the monastery of St. Martin of the Righteous. Bibliothèque royale de Belgique, MS 13076-77, f. 24v.