17. století

17. století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1601 a 31. prosincem 1700. Jedná se o sedmé století druhého tisíciletí.

Počítá se za součást raného novověku. V evropském prostoru je charakterizováno barokní kulturou, utvářením základů moderní filosofie a vědy a gradujícími střety politických a náboženských uskupení.

Shrnutí

Politické dějiny

Evropa v roce 1648 po přijetí vestfálského míru

Po celé století trvaly války mezi evropskými křesťany (reprezentovanými zejména Habsburky a Benátkami) a Osmanskou říši, která v tomto období nejprve dosáhla svého největšího rozmachu, aby se v poslední čtvrtině století začala propadat do stagnace a její expanze v evropském prostoru byla zastavena.

Dalšími rozsáhlými válečnými konflikty byla střetnutí mezi velmocemi a náboženské války, obojí se navíc neoddělitelně prolínalo. Nejvýznamnějšími z těchto konfliktů byly třicetiletá válka (původně nábožensko-politický konflikt uvnitř Svaté říše římské a Habsburského impéria, který se rozrostl v celoevropskou válku velmocí), anglicko-holandské války (střet dvou námořních velmocí o jejich místo na slunci a pravidla námořního obchodu) a války Velké aliance (střet Francie usilující o vůdčí postavení v Evropě s konkurenčními velmocemi, zejména Habsburky a námořními velmocemi), značný význam měla mít v budoucnu Anglická občanská válka.

Evropské velmoci navzdory vyčerpávajícím konfliktům ve vlastním evropském prostoru nalezly dost sil pro rozsáhlou kolonizaci zejména amerického území. V rámci rozličných válek navíc docházelo k přerozdělování koloniálních území, obecně lze mluvit o vzestupu Holandska a Anglie na úkor zejména Španělska a Portugalska.

V jiných oblastech byl významný vzestup mogulské říše, nástup období Edo v Japonsku (1603) a invaze mandžuských vojsk do Číny, který vyústil v nahrazení v Číně do té doby vládnoucí dynastie Ming dynastií Čching.

Významné události

1601 až 1610

Car Michail Fjodorovič na shromáždění bojarské dumy

1610 až 1620

1620 až 1630

1630 až 1640

1640 až 1650

1650 až 1660

1660 až 1670

Nijmegenský mír

1670 až 1680

1680 až 1690

Turecké obléhání Vídně

1690 až 1700

Odkazy

Literatura

  • MUNCK, Thomas. Evropa sedmnáctého století 1598-1700. Praha: Vyšehrad, 2002. 468 s. ISBN 80-7021-508-9. (česky) 

Média použitá na této stránce

Europe map 1648.PNG
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0
Vrede van Nijmegen - De ondertekening van de Vrede tussen Frankrijk en Spanje door Henri Gascard (1635-1701).jpg
Peace of Nijmegen - The signing of the Peace between France and Spain, ()
Commons-logo.svg
The Wikimedia Commons logo, SVG version.
Prager.Fenstersturz.1618.jpg
Druhá pražská defenestrace, soudobá mědirytina z Theatrum Europaeum.
Tsar boyar duma.jpg
Tsar en:Mikhail Feodorovich at the session of the Boyar Duma (1893). Painting by Andrey Petrovich Ryabushkin (1862-1904), now in the en:Tretyakov Gallery.