18. století

Osmnácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1701 a 31. prosincem 1800. Jedná se o osmé století druhého tisíciletí.

Významné události

1701 až 1710

Francouzský král Ludvík XIV. v roce 1701


1710 až 1720

Ruský vládce Petr I. Veliký

1720 až 1730

1730 až 1740


1740 až 1750

20. listopad 1759 Britové porážejí Francouze v bitvě u Quiberonu

1750 až 1760

1760 až 1770

Ruská panovnice Kateřina II. Veliká v roce 1762

1770 až 1780

Návrh amerického Kongresu na Deklaraci nezávislosti Spojených států amerických na obrazu Johna Trumbulla

1780 až 1790

1790 až 1800

Napoleon Bonaparte při Brumairovém převratu

Osobnosti

V 18. století žily osobnosti jako anglický fyzik Isaac Newton (1643–1727), anglický spisovatel Daniel Defoe (1660–1731), architekt Jan Blažej Santini-Aichel (1677–1723), italský hudební skladatel Antonio Vivaldi (1678–1741), německý hudební skladatel Johann Sebastian Bach (1685–1750), francouzský filozof Voltaire (1694–1778), německý hudební skladatel Georg Friedrich Händel (1685–1759), český přírodovědec a vynálezce Prokop Diviš (1698–1765), francouzský filozof Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), německý filozof Immanuel Kant (1724–1804), britský mořeplavec James Cook (1728–1779), rakouský hudební skladatel Joseph Haydn (1732–1809), skotský vynálezce James Watt (1736–1819), německý básník Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), český filolog a bohemista Josef Dobrovský (1753–1829), rakouský hudební skladatel Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) a český hudební skladatel Jakub Jan Ryba (1765–1815).

Odkazy

Literatura

  • BLACK, Jeremy. Evropa osmnáctého století. Praha: Vyšehrad, 2003. 543 s. ISBN 80-7021-376-0. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce