2. tisíciletí

11. století

12. století

13. století

Mongolský vůdce Čingischán díky brutálním praktikám při dobývání vytvořil největší říši v dějinách. Mongolská říše se začala rozpadat na konci století po smrti Kublajchána.

14. století

Kolonizace světa 1492-2007

15. století

16. století

17. století

Náboženské války pokračovaly. Tou největší byla válka třicetiletá. Švédsko bylo v té době velmocí.

18. století

Po Španělsku a Portugalsku další evropské námořní velmoci zakládají velké kolonie. Jsou to zejména Velká Británie a Francie. S dobýváním a podmaňováním nových území roste také intenzita konfliktů, většinou mezi mocnostmi. Za celkového vítěze můžeme označit Velkou Británii.

19. století

  • Velká Británie ovládá takřka celý svět, stává se velmocí číslo jedna. Zisky ze zámořských kolonií velmi výrazně podporují rozvoj britského průmyslu.
  • Svět zažívá velký technologický pokrok, zejména v oblasti elektrotechniky. Toto období je známé jako vědecko-technická revoluce.

20. století

Mimořádně intenzivní rozvoj technologií způsobil mimo jiné i mimořádně krvavé konflikty. Během druhé světové války byly vyvinuty nukleární zbraně, které později dosáhly takového účinku, že by následky použití mohly být fatální. Studená válka snad právě proto nebyla válkou v pravém slova smyslu.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Colonisation2.gif
Map indicating the territories colonized by the European powers, United States and Japan.
Years shown: 1492, 1550, 1600, 1660, 1754, 1822, 1885, 1914, 1938, 1959, 1974, 2007