20. dynastie

20. dynastie (někdy též označovaná jako dynastie ramessovská nebo doba ramessovská[1]) je jednou ze staroegyptských královských dynastií řazených egyptology do historického období označovaného jako Nová říše. Vládla přibližně v letech 1190–1077 př. n. l.[2] po jejím zániku následuje tzv. Třetí přechodná doba. Nástupu prvního krále 20. dynastie Setnachta předcházelo období slabých vlád, jimiž byl charakterizován závěr předchozí 19. dynastie. Setnacht je ve svých nápisech charakterizuje jako období všeobecného chaosu a bezvládí a zdá se, že v tomto případě nejde o popis zcela nadsazený.[3] Jeho nástupci Ramesse III. se sice podařilo odrazit útok tzv. mořských národů a udržet moc Egypta nad některými územími v Syropalestině, nicméně jeho dlouhá vláda při stávajícím nástupnickém systému vedla ke znefunkčnění politické role dynastie s rušivým dopadem na administrativní systém.[4]. Nicméně z počátku byla jeho vláda úspěšná v nastolení stability a relativní moci říše směrem do Syropalestiny a jižně do Núbie. Dařila se obnova zavlažovacího systému a pokračovala rozsáhlá výstavba chrámů v Karnaku. Avšak závěr jeho vlády byl opět poznamenán hospodářskou krizí a všeobecně panující korupcí[5]. To vedlo k postupné ztrátě vlivu panovníků na státní správu a k vleklému úpadku donucovací schopnosti dvora ve vztahu k jiným mocenským centrům, zejména vrstvy chrámových kněží, nomarchů.[4]. Tyto procesy se prohlubovaly i za doby panování dalších faraonů a v podstatě byly dovršeny za vlády Ramesse IX.[6], který již vládl jen z města Tanis. Egypt ztratil vládu v Palestině i Nubii a opět se mocensky rozdělil na Horní (jižní část Egypta přibližně od města Memfis) a Dolní Egypt (severní část v povodí Nilu a jeho delty).[7]

Panovníci

Ramesse IV. obětuje bohu
Ramesse IX. kresba reliéfu v hrobce KV6
Faraoni 20. dynastie
Faraonrodné jménodoba vlády
př. n. l.[2][8]
Setnacht Userkha'ure'


Sethnachtmereramunre
1190–1188
Ramesse III. Userma'atre' meriamun

Ramesisuheqaiunu
1187–1157
Ramesse IV. Heqama'atre' setepenamun

Ramesisuheqamaatmeriamun
1156–1150
Ramesse V. Userma'atre' Sekheperenre'

Usermaatresekheperenre
1149–1146
Ramesse VI. Nebma'atre' meryamun

Ramesisuamunherchepeschefnetjerheqaiunu
1145–1139
Ramesse VII. Userma'atre' setepenre' meryamun

Ramesisuitiamunnetjerheqaiunu
1138–1131
Ramesse VIII. Userma'atre' akhenamun
Ramesisusethherchepeschefmeriamun
1130
Ramesse IX.([6]) Neferkare' setepenre'


Ramesisuchaiemwasetmereramun
1129–1111
Ramesse X.([6]) Kheperma'atre' setepenre'
Ramesisuamunherchepeschef
1110–1107
Ramesse XI.([6]) Menma'atre' setepenptah
Ramesisu chai em Waset merer Amun netjer heqa Iunu
1106–1077

Reference

  1. VERNER, Miroslav; BAREŠ, Ladislav; VACHALA, Břetislav. Encyklopedie starověkého Egypta. Praha: Libri, 2007. 528 s. ISBN 978-80-7277-306-0. S. 38. 
  2. a b HORNUG, Erik. Ancient Egyptian Chronology [online]. Leiden, Boston:Brill: Briil, 2006. S. 491. Dostupné online. ISBN 978-90-04-11385-5. (anglicky) 
  3. DIJK, Jacobus van. Amarnské období a konec Nové říše. In: SHAW, Ian. Dějiny starověkého Egypta. Praha: BB/art, 2003. ISBN 80-7257-975-4. Kapitola 10, s. 319n.
  4. a b TRIGGER, Bruce Graham, et al. Starověký Egypt: dějiny společnosti. Překlad Renata Landgráfová, Jana Mynářová. Praha: Volvox Globator, 2005. 451 s. ISBN 80-7207-535-7. S. 203n. 
  5. DIJK, Jacobus van. Amarnské období a konec Nové říše. In: SHAW, Ian. Dějiny starověkého Egypta. Praha: BB/art, 2003. ISBN 80-7257-975-4. Kapitola 10, s. 322n.
  6. a b c d Pharoah Outline [online]. 2004. Dostupné online. (anglicky) 
  7. LLOYD, Alan. Gods, priests and men. Abingdon: Kegan Paul Int., 2011. 
  8. VERNER, Miroslav. Abúsír.V srdci pyramidových polí. Praha: Nakladatelství Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2700-9. S. 65–73. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Tomb KV6 Ramesses IX Lepsius.jpg
Drawing from tomb KV6. Closeup of an unshaven pharaoh Ramesses IX while worshipping a god. Valley of the Kings, Reign of Ramesses IX, 20th Dynasty, New Kingdom. [Lepsius' Denkmaeler, Abtheilung III (Band VII), pl. 235]
Pharaoh.svg
Autor: Jeff Dahl, Licence: CC BY-SA 4.0
Pharaoh, the king of ancient Egypt, is often depicted wearing the nemes headdress and an ornate shendyt. Based on New Kingdom tomb paintings.
HorusEye.png
The Eye of Horus
M-Ramses IV.jpg
Autor: Původně soubor načetl Refrain na projektu Wikipedie v jazyce čínština, Licence: CC BY-SA 2.0
Ramesses IV makes an offering.