3. skupina

3. skupina
 ns2 (n-1)d1
 
 
 
        
        
                  
                  
                                
                                
IUPAC skupina3
CAS skupinaIII. B
Typická elektronová konfiguracens2 (n-1)d1
Počet valenčních elektronů3

Mezi prvky 3. skupiny periodické tabulky prvků patří skandium (Sc) a yttrium (Y); co se týče dalších prvků skupiny, existuje několik vzájemně odlišných přístupů, pro které existují podpůrné argumenty:

  • Tradiční přístup doplňuje skupinu o lanthan (La) a aktinium (Ac). Prvky bloku f pak rozdělují blok d na první sloupec a zbývajících 9 sloupců. Elektronová konfigurace valenční elektronové slupky je na základě tohoto přístupu ns2 (n-1)d1.
  • Jiný přístup doplňuje skupinu o lutecium (Lu) a lawrencium (Lr) a předpokládá konfiguraci (počínaje 6. periodou) s plně zaplněným blokem f: ns2 (n-2)f14 (n-1)d1. Blok d pak zůstává celistvý.
  • klade do 3. skupiny všechny (15) lanthanoidy i všechny (15) aktinoidy (např. i IUPAC Periodická tabulka prvků[1] či Červená kniha IUPAC[2]).

O kladech a záporech jednotlivých přístupů se vedou odborné diskuse, argumentuje se fyzikálními (stavba atomového obalu) i chemickými vlastnostmi (oxidační stavy apod.).[3] Nová experimentální data k elektronové konfiguraci aktinoidů (teoretické úvahy jsou silně ovlivněné relativistickými efekty) oslabily signifikantnost formálních argumentů založených na tvaru periodické tabulky (nově určená elektronová konfigurace lawrencia [Rn]7s25f146d07p1 nabourává argumenty vycházející z celistvosti bloku d).[4] IUPAC nestanovila jednotný přístup.

Všechny prvky této skupiny patří mezi přechodné kovy, jsou elektropozitivní a vytvářejí sloučeniny v oxidačním čísle III. Jejich sloučeniny nejsou barevné ani paramagnetické, čímž se odlišují od ostatních přechodných kovů. Nazývají se též kovy vzácných zemin.

Reference

  1. Periodic Table of Elements. IUPAC [online]. [cit. 2018-06-05]. Dostupné online. 
  2. Nomenclature of Inorganic Chemistry - IUPAC Recommendations 2005. Dostupné online (anglicky)
  3. SCERRI, Eric: Five ideas in chemical education that must die - part five. Royal Society of Chemistry: Education in Chemistry Blog. 15. září 2015. Dostupné online Archivováno 23. 12. 2015 na Wayback Machine (anglicky)
  4. SATO, T. K., et al. Measurement of the first ionization potential of lawrencium, element 103. S. 209–211. Nature [online]. 9. duben 2015. Svazek 520, čís. 7546, s. 209–211. Dostupné online. ISSN 1476-4687. DOI:10.1038/nature14342. (anglicky) 

Související články

Externí odkazy