31. století př. n. l.

Události

  • cca 3100 př. n. l. – Narodil se Narmer, Egyptský faraon.
  • cca 3100 př. n. l. – První stupeň stavby Stonehenge.
  • cca 3100 př. n. l. – První osídlení osady Skara Brae ve Skotsku.
  • cca 3100 př. n. l. – V Uruku (nynější Warka v Iráku) byl postaven zikkurat Anovi a Bílý chrám.
  • cca 3050 př. n. l. – Narodil se Narmer, (podle jiného seznamu).
  • 3000 př. n. l. – Narmer sjednocuje Horní a Dolní Egypt, zakládá první dynastii a je postaveno nové hlavní město Mennofer (Memfis).
  • 3000 př. n. l. – Zemřel faraon Narmer.

Významné osobnosti

Vynálezy, objevy