3D

Trojrozměrné kartézské souřadnice s osami x, y a z

3D či 3-D je zkratka výrazu „trojdimenzionální“, „trojrozměrný“ a označuje svět, který je možné popsat třemi rozměry (viz kartézská soustava souřadnic); předměty ve trojrozměrném světě mají objem.

Zkratka 3D často označuje techniky používané pro zobrazení či prohlížení zdánlivě trojrozměrných objektů na plochém (dvojrozměrném, 2D) médiu (na papíře, filmovém plátnu, počítačové obrazovce apod.).

V matematice se často používá zkratka n-D, nebo nD pro n.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Coord planes color de.svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 4.0
Coordinates as distances from coordinate planes in 3 space.