400

1. tisíciletí
  3. stol.4. století • 5. stol.  
◄◄     396397398399400 • 401 • 402 • 403 • 404     ►►

Rok 400 (CD) byl přestupný rok, který podle juliánského kalendáře započal nedělí. V Římské říši byl tento rok znám jako Rok konzulátu Stilicha a Aureliána (nebo také jako 1153 Ab urbe condita). Podle židovského kalendáře došlo k přelomu let 4160 a 4161.

Události

Římská říše

  • 9. leden – Císař Arcadius daruje své manželce Aelii Eudoxii oficiální titul Augusty. Má povoleno nosit fialové paludamentum a je zobrazena na římských mincích.
  • Pretoriánský prefekt Anthemius je poslán jako vyslanec do hlavního perského města Ktésifón, aby poblahopřál jménem Římské říše králi Jazdkartovi I. k nástupu na trůn.
  • V Konstantinopoli vypuká vzpoura - Velký palác je vypálen. Gainas, góthský vůdce, se snaží zachránit své vojáky a vyvést je z města. Císařští vojáci však zajmou 7 tisíc z nich a popravují je. Po masakru se Gainas pokusí utéct přes Dardanely, ale jeho flotila je zničena Fravittou, gothským náčelníkem v císařských službách.
  • Zima – Gainas vede zbývájící Góthy zpátky do jejich domoviny přes Dunaj. Po cestě se setkávají s Huny a jsou jimi poraženi. Hunský vůdce Uldin odevzdává Gainase do Konstantinopole, kde jej císaři předává jako diplomatický dar. Gainas je následně popraven.

Narození

Úmrtí

  • Císařovna Duan, manželka čínské císaře Muronga Bao
  • Gainas, gótský vůdce a magister militum Východořímské říše
  • Li Lingrong, konkubína čínského císaře Jianwena

Hlavy států

Externí odkazy