5. dynastie

5. dynastie (někdy též označovaná jako dynastie slunečních králů) je jednou ze staroegyptských královských dynastií řazených egyptology do historického období označovaného jako Stará říše. Vládla přibližně v letech 2435–2306 př. n. l.[1][2] Z řady náznaků badatelé usuzují, že v této době došlo nejen k vyvrcholení vzestupu kultu slunečního boha Rea, který započal za vlády předcházející 4. dynastie, a zdůraznění role Usira v královském pohřebním kultu, ale také k významným posunům v chápání královské moci, její legitimity[3] a s tím spojenou změnou způsobu uplatňování politické správy během 5. dynastie.

Pyramidový komplex faraona Veserkafa (model)
Faraon Sahure
Torzo chrámu s nápisem na sloupu: Unas krásné je jeho sídlo-pyramidaAbydos-Bold-hieroglyph-F35.pngAbydos-Bold-hieroglyph-Q1.pngAbydos-Bold-hieroglyph-Q1.pngAbydos-Bold-hieroglyph-Q1.pngAbydos-Bold-hieroglyph-O24.png
Služebníci přinášející do paláce plodiny
Rybáři, mastaba Mereruka, 5.-6.dynastie

Historický vývoj

Historický přechod mezi 4. a 5. dynastií byl doprovázen řadou kulturně, sociálních změn, včetně náboženských představ, které se zobrazily zejména ve stavbách hrobek významných členů královské rodiny, vládních úředníků a jejich rodin. Stejně tak se uplatňoval sílící vliv kněží přičleněných k zádušním chrámům.[4][5]Hrobky se budovaly přibližně až do nástupu vlády Niuserrea na Gízké planině, později se královská nekropole vytvářely na Sakkáře v blízkém sousedství královské hrobky, hrobky nobilit, vlivných úředníků, kněží a soudců. [6]
Umělecky vyzdobené hrobky, které se na Sakkáře vybudovaly a archeologicky zdokumentovaly, pochází z konce vlády 5. dynastie za vlád Niuserrea Menkauhora a Džedkare Isesiho. Reliéfy ve vysokém profilu, dokumentují domácí život a hospodářské činnosti, vykreslené s dokonalou sochařkou dokonalostí. Příkladem jsou hrobky vezíra Ptahhotepa [4] a zejména pak Ptahšepsese, vezíra ne-královského původu za vlády Niuserrea.[7][8][9][p 1]Celkové zpracování témat polychromovaných reliéfů svědčí o promyšleném architektonickém scénáři kreslířů, sochařů a jejich precisním řemeslném zpracování.
Náboženské představy a vytváření pohřebního kultu v 5. dynastii vytvořily podmínky pro vzrůst vlivu kněží.[10]

Od předchozí dynastie se prosazoval kult bohyně Hator Re-inet v chrámu, který založil Menkaure asi 2 km jižně od Tehna al-Gabal [p 2] a pověřil kněze Khenuka jeho řízením. Zároveň mu přidělil pozemek o velikosti 6 stat (Aroura&Statjat.png)[p 3] (~1,6 ha)[11] na výstavbu jeho hrobky, ten mu ovšem co nově na trůn nastoupil faraon Veserkaf odebral a přidělil jej svému oblíbenému palácovému komorníkovi Nekonekhtovi.[12]

Obsluha chrámů dostala podobu hospodářských jednotek a nadací od panovníka k organizování pohřebních procedur a dalšího udržování náboženského kultu pohřbeného. Chrám zaměstnával dělníky, kteří zabezpečovali trvání kultu a zajišťování ekonomického zázemí včetně plateb kněžím. Dobře je popsaný příklad kněze Fetektiho v Abusíru[13][4]

Panovníci

Faraoni 5. dynastie
FaraonRodné jménoTrůnní jménoDoba vlády př.Kr.[1]
Veserkaf


Iri Maat

User kaf
2435-2429
Sahure

Neb khau
Sahu Rat
2428-2416
Neferirkare

Kakai
Nefer ir ka Ra
2415-2405
Raneferef

Isi
Neferef Ra
2404
Šepseskare

Netjer user
Shepses ka Ra
2403
Niuserre

Ini

Ni user Ra
2402-2374
Menkauhor
Ikau Hor

Men ka Hor
2373-2366
Džedkare Isesi

Isesi
Djed ka Ra
2365-2322
Venis
Wadjemt

Unas
2321-2306

Fotogalerie

Rodokmen dynastie

 
 
 
 
 
 
 
 
Chentkaus I.[14]
 
 
Veserkaf
 
 
Neferhetepes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sahure
 
 
Meretnebtej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chentkaus II.[p 4][6]
 
 
Neferirkare
 
 
Necerirenre[p 5]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raneferef
 
 
 
 
 
 
Niuserre
 
 
Reputnub
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ptahšepses
 
 
princezna Chamerernebtej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky

 1. Archeologické výzkumy v sedmdesátých letech prováděl Archeologický ústav Československé akademie věd
 2. GPS_28.1719444N, 30.7922222E
 3. statje => aroura => 2756,5㎡
 4. Existence tří královen s jménem Chentakas (I.,II. a III.) a jejich dynastické zařazení je dosud předmětem diskusí.
 5. Nejstarší syn faraona Sahurea

Reference

 1. a b HORNUG, Erik. Ancient Egyptian Chronology [online]. Leiden, Boston:Brill: Briil, 2006. S. 491. Dostupné online. ISBN 978-90-04-11385-5. (anglicky) 
 2. VERNER, Miroslav. Archaeological Remarks on the 4th and 5th Dynasty Chronology [online]. Praha: Archiv Orientální, 2001. S. 363–41. Dostupné online. (anglicky) 
 3. ASSMANN, Jan. Egypt ve světle teorie kultury. Praha: Oikoymenh, 1998. 78 s. ISBN 80-86005-72-0. S. 17. 
 4. a b c BÁRTA, Miroslav. The world of the Old Kingdom tombs in Ancient Egypt. Praha: Charles University in Prague, 2011. ISBN 978-80-7308-383-0. (anglicky) 
 5. STRUDWICK, Nigel. Texts from the Pyramide Age. Atlanta: Society of Biblical LIteratue, 2005. Dostupné online. (anglicky) 
 6. a b VERNER, Miroslav. Abúsír. V srdci pyramidových polí. Praha: Nakladatelství Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2700-9. S. 65-73. 
 7. VERNER, Miroslav. Tajemství Ptahošepsesovy rodiny [online]. Praha: Pražské egyptologické studie AVIII, 2017. S. 42–51. Dostupné online. 
 8. VERNER, Miroslav. The mastabas of Pthoshepses reliefs I/1. Praha: Univerzita Karlova, 1977. (anglicky) 
 9. VERNER, Miroslav; Vivianne Callender; Eugen Strouhal. Abusir VI Djedkare's family cemetery [online]. Praha: Czech Institute of Egyptology, 2002. Dostupné online. ISBN 80-86277-22-4. (anglicky) 
 10. GILLAM, Robyn. Priestesses of Hathor: Their Function, Decline and Disappearance [online]. Cairo: American Research Center in Egypt, 1995. S. 211–237. Dostupné online. (anglicky) 
 11. CLAGETT, Marshall. Ancient Egyptian Mathematics. Philadelfhia: American Philosifical Society, 1999. ISBN 0-87169-232-5. (anglicky) 
 12. BREASTED, James Henry. Ancient Records of Egypt vol. I. §213 [online]. London: Univerzity Chicago, 1906. S. 99–127. Dostupné online. (anglicky) 
 13. a b Fetekti – a priest from Abusir [online]. Charles University Prague: Dostupné online. (anglicky) 
 14. Chentkaus I. [online]. Wikisofia, 2010. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

HorusEye.png
The Eye of Horus
Pharaoh.svg
Autor: Jeff Dahl, Licence: CC BY-SA 4.0
Pharaoh, the king of ancient Egypt, is often depicted wearing the nemes headdress and an ornate shendyt. Based on New Kingdom tomb paintings.
Fishermen in Mereruka’s tomb (Kairoinfo4u).jpg
Autor: kairoinfo4u, Licence: CC BY-SA 2.0
A delicate, finely carved and painted relief of fishermen collecting their day’s catch from the restored tomb of the 6th dynasty Vizier Mereruka at Saqqara, Egypt.
Sahoure10.JPG
Autor: Kurohito, Licence: CC BY-SA 3.0
Sahourê Funerary Complex (5th Dynasty): general view of the temple, western part - Abousir site
Mastaba de Ptahchepsès.JPG
Vue du mastaba de Ptahchepsès - Ve dynastie - Ancien Empire - Abousir
Aroura&Statjat.png
Autor: Zemanst, Licence: CC BY-SA 4.0
Hieroglyph "Statjat var. Stachat" [aroura => 2765,5 ㎡] area measure in the Old Kingdom
Unas Pyramid Complex.png

Pyramid complex of the Pyramid of Unas at Saqqara

Plan den Pyramidenkomplex des Unas in Sakkara

Plan du complexe funéraire d'Ouans à Saqqarah
Fetekti3.jpg
Překresba nástěnné malby z Fetektiho hrobky
Pyramide Ouserkaf elevation.jpg
Autor: Neithsabes, Licence: CC BY 3.0
Essai d'élévation du complexe pyramidal d'Ouserkaf à Saqqarah - Ve dynastie égyptienne
Abydos-Bold-hieroglyph-Q1.png
Hieroglyph from the Hieroglyphica sign list, rendered in Abydos Bold font.
Userkaf Sun temple rendered Mk2.jpg
Autor: R.F.Morgan, Licence: CC BY-SA 3.0
Userkaf sun Temple. Rendered image of a 3d model
Temple-solaire-abousir.jpg
Restitution of the solar temple of Néousséré in Abousir
Metropolitan Museum Collection. Model of King Sahure's Pyramid at Abusir.jpg
Autor: Cornell University Library, Licence: CC BY 2.0

Model of King Sahure's Pyramid at Abusir

Collection: A. D. White Architectural Photographs, Cornell University Library Accession Number: 15/5/3090.01488

Title: Metropolitan Museum Collection. Model of King Sahure's Pyramid at Abusir

Model builders: Stegemann Brothers

Model construction date: 1910 Photograph date: ca. 1910-ca. 1945

Materials: gelatin silver print

Image: 9.0551 x 13.3071 in.; 23 x 33.8 cm

Style: Egyptian

Provenance: Transfer from the College of Architecture, Art and Planning

Persistent URI: <a href="http://library24.library.cornell.edu/collections/adw/77377-10170011.html" rel="nofollow">http://library24.library.cornell.edu/collections/adw/77377-10170011.html</a>

There are no known U.S. copyright restrictions on this image. The digital file is owned by the Cornell University Library which is making it freely available with the request that, when possible, the Library be credited as its source.

We had some help with the geocoding from <a href="http://developer.yahoo.com/" rel="nofollow">Web Services by Yahoo!</a>
Cattle Butchering Scene from Saqqara.jpg
Autor: Osama Shukir Muhammed Amin, Licence: CC BY-SA 4.0
Reliéf na stěně hrobky úředníka z 5.-6.dynastie, Sakkára
Relief du mastaba de Ptahchepsès c.jpg
Relief du mastaba de Ptahchepsès.
Abydos-Bold-hieroglyph-O24.png
Hieroglyph from the Hieroglyphica sign list, rendered in Abydos Bold font.
Abydos-Bold-hieroglyph-F35.png
Hieroglyph F35 from the Hieroglyphica sign list, rendered in Abydos Bold font.
Unas-temple Sakkara 1975.jpg
Autor: Zemanst, Licence: CC BY-SA 4.0
Část rekonstruovaného chrám faraona Unase, stav v roce 1975
King Sahure and a Nome God MET DP-1691-04.jpg
Autor: unknown, Licence: CC0
Statue group, King Sahure, Nome God
Pyramide de Neferefre 1.jpg
Autor: Neithsabes, Licence: CC BY 3.0
Restored view of Neferefre's unfinished pyramid and mortuary temple at Abusir - 5th dynasty of Egypt
Burial chamber in Unas' pyramid.jpg
Autor: Vincent Brown, Licence: CC BY 2.0
Photograph taken inside Unas' burial chamber displaying the sarcophagus, royal palace facade motif, west gable inscriptions, and starry ceiling.
Pyramide Djedkare elevation 2.jpg
Autor: Neithsabes, Licence: CC BY 3.0
Restored view of the pyramidal complex of Djedkare and his still unnamed queen