7. století

7. století je období mezi 1. lednem 601 a 31. prosincem 700 našeho letopočtu. Jedná se o sedmé století prvního tisíciletí.

V tomto století prožívala Byzantská říše hluboký útlum kvůli silnému tlaku Sásánovské říše, Avarů a Slovanů. Římsko-perské války však vyčerpaly nejen východořímskou říši, ale i Sásánovce a proto když na počátku tohoto století došlo na Arabském poloostrově k vzniku islámu, začalo se nové náboženství pod vedením Mohamedových nástupců velice rychle šířit. Stoupenci Alláha záhy ovládli Arabský poloostrov, načež dobyli Blízký východ, severní Afriku a rychle postupovali dál, přičemž kritickým způsobem ohrožovali i oslabenou Byzanc. Ve franské říši oslabovala pod vládou Merovejců centrální moc a dál rostla moc šlechty a majordomů.

Významné události

Významné osobnosti

Mohamed přijímá proroctví od archanděla Gabriela na malbě z počátku 14. století

Odkazy

Literatura

  • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Frankové a Evropa. Praha: Vyšehrad, 2009. 335 s. ISBN 978-80-7021-942-3. 
  • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila; MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk; HOMOLA, Aleš. Stěhování národů a Východ Evropy : Byzanc, Slované, Arabové. Praha: Vyšehrad, 2009. 557 s. ISBN 80-7021-787-1. 
  • COLLINS, Roger. Evropa raného středověku 300-1000. Praha: Vyšehrad, 2005. 480 s. ISBN 80-7021-660-3. 
  • ČEŠKA, Josef. Zánik antického světa. Praha: Vyšehrad, 2000. ISBN 80-7021-386-8. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Siege-constantinople626.jpg
The illumnination represents the Siege of Constantinople in 626. by Persians and Avars
Rashid al-Din Tabib - Jami al-Tawarikh, f.45v detail - c. 1306-15.png
Mohammed receiving his first revelation from the angel Gabriel. Miniature illustration on vellum from the book Jami' al-Tawarikh (literally "Compendium of Chronicles" but often referred to as The Universal History or History of the World), published in Tabriz, Persia. Now in the collection of the Edinburgh University Library, Scotland.