Aškenázští Židé

Aškenázové
אשכנזים
Populace
10[1]–11,2[2] milionů
USA USA5 - 6 milionů[3]
IzraelIzrael Izrael2,8 milionů[1][4]
Evropská unieEvropská unie Evropská unie~ 1 030 000
RuskoRusko Rusko~ 194 000–500 000
KanadaKanada Kanada~ 240 000
ArgentinaArgentina Argentina200 000
NěmeckoNěmecko Německo200 000
Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika80 000
ChileChile Chile18 500
Jazyk(y)
angličtina, hebrejština, jidiš, ruština
Náboženství
judaismus
Příbuzné národy
Sefardové, Mizrachim

Aškenázové (hebrejsky: אשכנזים, Aškenazim), též aškenázští Židé (hebrejsky: יהדות אשכנז, jahadut Aškenaz), jsou Židé, jejichž předkové pocházejí ze střední a východní Evropy.

Původ označení

V raném středověku pojmenovávali Židé, přicházející do Evropy, nové země podle zemí, které byly uvedeny v Bibli. Území dnešního Německa pojmenovali po biblické zemi Aškenaz (Genesis 10, 3). Aškenaz byl synem Gomera, kterého rabínští učenci ztotožnili s prapředkem Germánů (Joma 10a). V některých dalších pramenech, včetně křesťanských, je Aškenaz ztotožňován se Skandinávií. O „zemi Aškenaz“ jako o Německu a „jazyce Aškenaz“ jako němčině píše i Raši ve svých glosách k Talmudu. První zmínka, která ukazuje Aškenaz jako svéráznou kulturní identitu, pochází od Ašera ben Jechiela, narozeného v Německu, ale působícího v Toledu ve Španělsku. O svých předcích hovoří jako „o učencích Aškenazu“, kteří měli přijmout Tóru a tradice přímo od učenců z Erec Jisra’el, a jejich úroveň „je v tomto mnohem vyšší než úroveň synů této země“ (tj. Španělsko a sefardští Židé).

Historie

Počátky aškenázských Židů vidí historikové v kmeni Kanaanitů, usedlém v době bronzové (3000–1000 př. n. l) v jižní Levantě, na území dnešního Izraele, Jordánska, Libanonu a části Sýrie. Za doby Římské republiky aškenázští Židé přicházeli, za účelem obchodu, do Evropy. V některých případech byli i deportováni (např. během římského obléhání Jeruzaléma – 63 př. n. l. – a následující 1. židovské války) z římské provincie Judea jako otroci, načež se v Římě uchytili jako obchodníci. Postupně se rozšířili do všech významných evropských sídel, obchodních center.

Evropské aškenázské kulturní centrum se tak ve svém prvopočátku (10.–11. století) nacházelo na území severní Francie, Porýní a západního Německa. V tomto období se zrodily základy aškenázské kultury, především díky halachickým ustanovením tehdejší hlavní náboženské autority aškenázských Židů Geršoma ben Jehudy, zvaného Me’or ha-gola (světlo vyhnanství), byla ustanovena rovněž i liturgie (Machzor Vitry) a vyvinul se vlastní systém studia biblických a talmudických textů (Raši), který později inspiroval sefardské učence jako Nachmanides nebo Šlomo ben Avraham ibn Adret.

První přesun nastal během 11. a 12. století, kdy byli křižáky vyvražděni Židé v Porýní a ve Francii. Vraždění Židů proběhlo po celém území Německa a dokonce i Čech, tam už ovšem s menší intenzitou. Následkem toho se centrum kultury aškenázských Židů začalo posouvat směrem na východ. V 15. a 16. století již bylo centrum někdejšího západoevropského židovstva v důsledku vyhánění a nesnesitelných životních podmínek přesunuto do Polska, Litvy, Čech, Maďarska a později ještě dále na území dnešního Ruska a Ukrajiny. Zde se rozdělilo na řadu dílčích minhagů, které se od sebe odlišovaly více či méně. Aškenázské židovstvo tak nikdy nebylo homogenním celkem.

Až do 20. století se hlavní centrum populace soustředilo v tzv. pásu osídlení, což bylo území dnešní Litvy, Běloruska a Ukrajiny sahající od Baltského až k Černému moři. Také zde se přes počáteční výhody stávali Židé cílem útoků a pogromů. Největší pogrom do druhé světové války znamenalo kozácké povstání pod vedením Bohdana Chmelnického, kterému padlo za oběť několik desítek tisíc Židů (v té době zhruba 40 % židovské populace Ukrajiny). Z této oblasti Židé emigrovali během 19. století do USA, později rovněž s nástupem sionismu do Palestiny. Během druhé světové války byla více než polovina evropských Židů vyvražděna – největší ztráty utrpěla právě populace Polska (cca 3 000 000), SSSR (cca 1 000 000) a Maďarska (cca 450 000). Kromě zbytků populace ve východní Evropě je dnes hlavním centrem aškenázského židovstva především Izrael a USA.

Kultura aškenázských Židů

Na rozdíl od sefardských Židů žili Aškenázové v poměrně nepřátelském prostředí, vystaveni častým útokům ze strany okolního, především křesťanského obyvatelstva. To způsobilo, že v otázkách náboženství byli mnohem rigidnější než Sefardé, kteří neměli problém se zakomponováním cizích vlivů do židovské náboženské filozofie. Méně u nich byla rozvinuta poezie, přesněji pak poezie a literatura světského rázu, velký důraz byl ale kladen na studium náboženských textů. Bible, Talmud a komentáře k nim se staly osou aškenázského kulturního života a normativním pramenem aškenázských kulturně-náboženských zvyků a tradic. V aškenázském prostředí se díky stísněné situaci vytvořily rovněž mnohem vhodnější podmínky pro vznik fundamentalistických a pietistických hnutí (chasidismus) a velkou roli v aškenázské kultuře hrálo i mučednictvíkiduš ha-Šem (dosl. posvěcení Jména (Božího)).

Halacha a zvyky

V 10. století přijali aškenázští Židé jako závazné nařízení takanu vydanou Geršomem ben Jehudou ohledně manželství – totiž monogamní manželství (ačkoli Tóra polygamii nezakazuje) a pravidlo, že v případě rozvodu musí s rozvodem souhlasit i žena. Zároveň se od té doby vyvíjel specifický liturgický ritus – nosach – charakteristický pro všechny aškenázské obce. Aškenázský ritus je oproti sefardskému, kromě jiného, pořadí a frekvence některých modliteb charakteristický i cenzorskými zásahy ze strany křesťanů, kteří chápali některé pasáže v židovských modlitbách (Kadiš, Alejnu) jako urážlivé vůči křesťanství.

Během středověku se vyvinula taktéž odlišná výslovnost hebrejštiny stejně tak jako vlastní jazyk, jidiš. Aškenázští Židé také kromě odlišně liturgické praxe dodržují mírně odlišné zvyky na Pesach, ohledně kašrutu a některých dalších svátků – tyto změny byly ve většině případů vynuceny podnebím a prostředím, ve kterém žili. Vyvinul se i typ vlastního aškenázského hebrejského písma, založeného na bázi středověkého manuskriptu.

Vývoj halachy byl charakterizován vzájemným ovlivňováním aškenázských a sefardských Židů. Na jedné straně byl Šulchan Aruch sefardského autora Josefa Kara ovlivněn a inspirován dílem Arba'a Turim aškenázského učence Ja'akova ben Ašera, na druhé straně Karo dával v závěrečných rozhodnutích přednost sefardským autoritám, což způsobilo, že Šulchan Aruch zpočátku nebyl mezi aškenázskými Židy přijat. Šulchan Aruch se stal halachicky uznávaným dílem až po doplnění polským rabínem Moše Iserlisem. V současnosti je nejvyšší halachickou autoritou aškenázských Židů sbor Eda ha-charedit v Jeruzalémě a Vrchní rabinát Izraele, který je rozdělen mezi aškenázské a sefardské Židy.

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ashkenazi Jews na anglické Wikipedii.

  1. a b Ashkenazi Jews [online]. The Hebrew University of Jerusalem [cit. 2013-10-29]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. First genetic mutation for colorectal cancer identified in Ashkenazi Jews. The Gazette. Johns Hopkins University, 8 September 1997. Dostupné online [cit. 2013-07-24]. (anglicky) 
  3. FELDMAN, Gabriel E. Do Ashkenazi Jews have a Higher than expected Cancer Burden? Implications for cancer control prioritization efforts. Israel Medical Association Journal. May 2001, s. 341–46. Dostupné online [cit. 2013-09-04]. (anglicky) 
  4. STATISTICAL ABSTRACT OF ISRAEL, 2009, CBS. Table 2.24 – Jews, by country of origin and age [online]. [cit. 2010-03-22]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura

  • NEWMAN, Ja'akov; SIVAN, Gavri'el. Judaismus od A do Z. Praha: Sefer, 1992. 285 s. ISBN 80-900895-3-4. 
  • PAVLÁT, Leo; FIEDLER, Jiří; ŠEDINOVÁ, Jiřina a kolektiv. Židé – Dějiny a kultura. Praha: Kliment a Mrázek, 1997. 144 s. ISBN 80-85608-17-0. 
  • PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1993. 430 s. ISBN 80-900895-4-2. 
  • SCHUBERT, K. Dějiny Židů. NS Svoboda, Praha, 2003, 132 s. ISBN 80-205-1036-2

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Canada (Pantone).svg
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of South Africa.svg

Vlajka Jihoafrické republiky

Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker

     zelená rendered as RGB 000 119 073Pantone 3415 C
     žlutá rendered as RGB 255 184 028Pantone 1235 C
     červená rendered as RGB 224 060 049Pantone 179 C
     modrá rendered as RGB 000 020 137Pantone Reflex Blue C
     bílá rendered as RGB 255 255 255
     černá rendered as RGB 000 000 000
Flag of Chile.svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
BYwork.jpg
Eliezer Ben-Yehuda working on his dictionary.
Falckon.jpg
This portrait by J.S. Copley is often mistaken to be that of Rabbi Israel ben Eliezer, also known as the Baal Shem Tov. It is, in fact, a portrait of Hayyim Samuel Jacob Falk, who was known as the Baal Shem of London.
Karl Marx.jpg
A portrait of Karl Marx.
Portrait Emma Goldman.jpg
Emma Goldman, anarchist activist and writer
Bundesarchiv Bild 183-R15068, Leo Dawidowitsch Trotzki.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 183-R15068 / CC-BY-SA 3.0
Pro dokumentární účely německý Spolkový archiv často ponechal původní popisky obrázků, které mohou být chybné, neobjektivní, zastaralé nebo politicky extrémní.
Leo Dawidowitsch Trotzki

Leo Dawidowitsch Trotzki (eigtl. Leib Bronstein) geb: 7.11.1879 in Iwanowka bei Jelisawetgrad, ermordet: 21.8.1940 in Mexiko City russischer und sowjetischer Politiker und Staatsmann. Als Volkskommissar des Äusseren führte er die russische Abordnung bei den Friedensverhandlungen 1917/18 mit den Mittelmächten in Brest-Litowsk, seit März 1918 Volkskommissar für Krieg und Marine. Trotzki wurde 1927 ausgeschlossen und 1929 aus der Sowjetunion ausgewiesen 3201-29

[Leo Dawidowitsch Trotzki (Porträt)]

Abgebildete Personen:

  • Trotzki, Leo Dawidowitsch: Revolutionär, Volkskommissar des Äußeren, für Krieg und Marine, 1929 aus der Sowjetunion ausgewiesen,,
Lise Meitner12.jpg
Lise Meitner around 1906 in Vienna
Isaac.Asimov01.jpg
Dr. Isaac Asimov, head-and-shoulders portrait, facing slightly right. Published in 1965, this photo also appears on the jacket of the Doubleday first edition of Nine Tomorrows so date of creation can be no later than 1959.
George Gershwin 1937.jpg
George Gershwin, 28 March 1937
Mendelssohn Bartholdy.jpg
The Portrait of Felix Mendelssohn