Abúsír

© Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/, CC BY 4.0
Abúsír
Plán Abúsíru

Abúsír je archeologická lokalitaEgyptě, na níž se nachází rozsáhlá nekropole staroegyptských panovníků období 5. dynastie, řada soukromých hrobek a dalších staveb. Leží na západním břehu Nilu na okraji libyjské náhorní plošiny přibližně 20 km jihozápadně od Káhiry nedaleko dnešní vesnice Abúsír a samotné naleziště má rozlohu přibližně 2 km čtvereční. Na jihu sousedí s lokalitou Sakkára, spolu s níž ovšem byla ve starověku pokládána za jedno souvislé území.[1]

plán Abúsíru 2015
Plán Abúsíru 2015

Etymologie

O významu lokality svědčí to, že byla využívána po více než 3 tisíciletí. Její současný název je odvozen z někdejšího egyptského místního jména Per Usir – „(Kultovní) místo (boha) Usira (řecky Busiris). Nejspíše tomu tak je proto, že místo s podzemními katakombami, které se zde nachází, mohlo být Egypťany považováno za mytické Rosetau, tedy za jeden ze vstupů do podsvětí. Vykopávky zde od začátku 20. století prováděla Německá orientální společnost, od počátku 60. let 20. století zde probíhá výzkum Českého egyptologického ústavu.

Archeologie

Vstup do Ptahšepsesovy mastaby

Lokalita byla jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie, pro soukromé hroby i v době pozdější. Nacházejí se zde také pozůstatky tzv. slunečních chrámů: první královskou stavbou na lokalitě vůbec byl sluneční chrám vybudovaný panovníkem Veserkafem. První královskou hrobkou v Abúsíru byla hrobka Veserkafova nástupce krále Sahurea. Jeho pyramidový komplex je charakterizován novým architektonickým i kultovním konceptem, který se stal standardizovaným typem pozdějších staveb.

V zádušních chrámech Sahureova nástupce Neferirkarea, Neferirkareovy manželky královny Chentkaus II. a jejich krátce vládnoucího syna panovníka Neferefrea byly nalezeny pozůstatky papyrových chrámových archivů (označované jako Abúsírský archiv I, II a III) obsahující dokumenty především hospodářského a administrativních charakteru. Jejich nález je důležitý také z hlediska archeologického, protože obsahují informace o abúsírských stavbách, které prozatím nebyly objeveny.

V okolí pyramid vznikly soudobé hřbitovy s hrobkami významných osob spojených s dynastií, nejvýznamnější z nich je mastaba Ptahšepsese, zetě a vezíra panovníka Niuserrea. Na vzdálenějším místě v poušti byl objeven hřbitov s velkými šachtovými hroby z 26. a 27. dynastie, z nichž jeden (pro pohřeb pravděpodobně nikdy nepoužitý) patřil významnému hodnostáři v době vlády Peršanů nad Egyptem Vedžahorresnetovi.

Odkazy

Reference

  1. MÁLEK, Jaromír. Stará říše. In: SHAW, Ian. Dějiny starověkého Egypta. Praha: BB/art, 2003. ISBN 80-7257-975-4. Kapitola 5, s. 124n.

Literatura

  • VACHALA, Břetislav. Abúsír: Staroegyptské královské pohřebiště. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2006. 117 s. ISBN 80-7204-399-4, ISBN 80-210-3735-0. 
  • VERNER, Miroslav. Pyramidy. 2., přepracované a rozšířené vyd. Praha: Academia, 2008. 407 s. ISBN 978-80-200-1617-1. 
  • VERNER, Miroslav. Objevování starého Egypta : půlstoletí českých egyptologických výzkumů ve stínu pyramid. Praha–Litomyšl: Paseka, 2008. 408 s. ISBN 978-80-7185-896-6. 
  • VERNER, Miroslav. Ztracené pyramidy, zapomenutí faraoni : Abúsír. Praha: Academia, 1994. 247 s. ISBN 80-200-0507-2. 
  • VERNER, Miroslav. Abúsír. V srdci pyramidových polí. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2700-9

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Abu sir 07.jpg
Autor: Jon Bodsworth, Licence: Copyrighted free use
The private tomb of Ptahshepses a vizier and judge in the reign of Sahure.
Pyramids of Abusir, Ancient Egypt.jpg
© Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/, CC BY 4.0
Pyramids of Abusir. "The House or Temple of Osiris". Abusir, Ancient Egypt.
Abúsír 2015.svg
Autor: Robert paulu, Licence: CC BY-SA 4.0
1. Mastaba of Ptahshepses

2. Mastabas of Princess Khekeretnebty and other members of royal family

3. Pyramid of Queen Khentkaus II

4. Pyramid of King Raneferef

5. Mastaba of Werkaure

6. Anonymous pyramid Lepsius XIV (AC 22)

7. Anonymous tomb complex Lepsius XV (AC 24)

8. Mastaba of Nakhtsare

9. Mastaba of Kakaibaef

10. Mastaba of Queen Khentkaus III

11. Shaft tomb of Udjahorresnet

12. Shaft tomb of Iufaa and his family

13. Shaft tomb of Menekhibnekau

14. Anonymous mastaba of the Old and New Kingdom (Lake of Abusir)

15. New Kingdom temple/palace

16. Cemetery of Fetekty

17. Mastaba of Qar and his sons

18. Mastaba of Inti

19. Mastaba of Kaiemcenenet

20. Mastaba of Neferinpu

21. Mastaba of Shepseskafankh

22. Anonymous rock-cut tomb AS 31

23. Rock-cut tomb complex of princess Sheretnebty AS 68

24. Anonymous mastaba AS 67

25. Anonymous mastaba AS 47

26. Anonymous mastaba AS 54

27. Mastaba of Kaaper

28. Mastaba of Hetepi

29. Mastabas of Iymery and others