Africká Velká jezera

Africká Velká jezera a pobřeží Východní Afriky viděné z vesmíru. Indický oceán leží napravo
mapka velkých afrických jezer

Velká africká jezera je série jezer kolem Velké příkopové propadliny. Zahrnují Viktoriino jezero, což je největší jezero v Africe a třetí největší na světě (po Kaspickém moři a Hořejším jezeru). Jezer je celkem sedm:

jezeropovodírozloha
(km²)
délka
(km)
šířka
(km)
m.hl.
(m)
objem
(km³)
n.v.
(m)
Viktoriino jezeropovodí Nilu&0000000000068800.00000068 800&0000000000000320.000000320&0000000000000275.000000275&0000000000000080.00000080&0000000000002700.0000002 700&0000000000001134.0000001 134
Albertovo jezeropovodí Nilu&0000000000005600.0000005 600&0000000000000160.000000160&0000000000000030.00000030&0000000000000058.00000058&0000000000000132.000000132&0000000000000617.000000617
Edvardovo jezeropovodí Nilu&0000000000002150.0000002 150&0000000000000077.00000077&0000000000000040.00000040&0000000000000111.000000111&0000000000000039.50000039,5&0000000000000912.000000912
Kyogapovodí Nilu&0000000000002590.0000002 590&0000000000000200.000000200&0000000000000115.000000115&0000000000000005.0000005&0000000000000005.1600005,16&0000000000001029.0000001 029
Kivupovodí Konga&0000000000002700.0000002 700&0000000000000089.00000089&0000000000000048.00000048&0000000000000496.000000496&0000000000000569.000000569&0000000000001460.0000001 460
Tanganikapovodí Konga&0000000000034000.00000034 000&0000000000000650.000000650&0000000000000080.00000080&0000000000001470.0000001 470&0000000000018900.00000018 900&0000000000000773.000000773
Malawipovodí Zambezi&0000000000030800.00000030 800&0000000000000570.000000570&0000000000000075.00000075&0000000000000706.000000706&0000000000007725.0000007 725&0000000000000472.000000472

Někdo označuje jako Velká jezera jenom jezera Viktoriino, Albertovo, Edvardovo, to znamená jezera, ze kterých vytéká Bílý Nil. Z jezer Tanganika a Kivu je napájena řeka Kongo a z jezera Malawi řeka Zambezi.

Region Velkých jezer

Pojem Velká jezera také označuje region kolem těchto jezer. To znamená tyto země:

částečně zasahuje také do zemí Demokratické Kongo, Tanzanie a Keňa.

Je to jedno z nejhustěji obydlených území na světě (žije zde 107 milionů lidí). Díky dřívější vulkanické aktivitě je zdejší půda velmi vhodná pro zemědělství. Nadmořská výška zde vytváří mírné klima navzdory malé vzdálenosti od rovníku. Výsledkem všech těchto podmínek je, že toto území je stranou různých nemocí a dovoluje rozšíření zemědělských zvířat, hlavně dobytka a koz.

Kvůli hustotě osídlení a nadbytku zemědělství se území rozdělilo na spoustu malých států. Nejmocnější monarchie byly Rwanda, Burundi, Buganda a Buňoro-Kitara. Jako tradičně u Subsaharské Afriky byly hranice zdejších států určeny rozložením koloniálních sil.

Poloha regionu daleko na jihu až u pramene Nilu znamenala pro region dlouhé období nezájmu ze strany Evropy. První Evropané, kteří vstoupili na toto území, byli misionáři, kteří měli pouze částečný úspěch v rozšíření křesťanství na toto území, ale připravili půdu pro pozdější kolonizaci. Větší kontakt se zbytkem světa vedl k sérii devastujících epidemií, které zasáhly nejen dobytek, ale i lidi. To znamenalo snížení populace někde až o 60 %. Obnovení původního počtu obyvatel trvalo přibližně do 50. let 20. století.

Přes potenciál v mnoha odvětvích se po získání nezávislosti zmítal v sérii občanských válek a vlně násilí, které zanechaly region ve velké chudobě, z níž se vymanily zatím jen státy Keňa a Tanzanie.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Location GreatLakes-Africa.png

Descriptions en français, then in English.

Lacs – lakes :

 • A — lac Albert – lake Albert
 • E — lac Édouard – lake Edward
 • K — lac Kivu – lake Kivu
 • T — lac Tanganyika – lake Tanganyika
 • Y — lac Kyoga – lake Kyoga
 • V — lac Victoria – lake Victoria
 • M — lac Malawi (lac Niassa) – lake Malawi (lake Nyasa)

Pays – countries :

 • UG — Ouganda – Uganda
 • KE — Kenya – Kenya
 • CD — République démocratique du Congo – Democratic Republic of the Congo
 • RW — Rwanda – Rwanda
 • BI — Burundi – Burundi
 • TZ — Tanzanie – Tanzania
 • ZM — Zambie – Zambia
 • MW — Malawi – Malawi
 • MZ — Mozambique – Mozambique
See also: Location RegionOfTheGreatLakes-Africa.png