Aiolský modus

Aiolský modus je pojem z oblasti hudební nauky, který se používá pro posloupnost tónů diatonické durové stupnice zahrané od jejího šestého stupně. Tento modus je shodný s diatonickou mollovou stupnicí.

Vlastnosti aiolského modu

Aiolský modus vznikne z durové stupnice jejím zahráním od šestého stupně, například v případě C dur je základním tónem aiolského modu A a znění aiolského modu: a-h-c-d-e-f-g.

Jedná se o mollový modus (s malou tercií), který je charakteristický malou sextou i septimou.

Nejbližším tvrdším modem je dórský modus, který se od aiolského liší velkou sextou. Nejbližším měkčím modem je frygický modus, který se od aiolského liší malou sekundou.

Intervalové složení

StupeňIntervalPříklad - C dur
IPrimaa
IIVelká sekundah
IIIMalá terciec
IVČistá kvartad
VČistá kvintae
VIMalá sextaf
VIIMalá septimag
VIII = IOktávaa

Složení v jednotlivých tóninách

Následující tabulka obsahuje složení aiolského modu pro jednotlivé tóniny.

StupnicePředznamenáníZákladní tónSložení
Cis dur7#aisais his cis dis eis fis gis
Fis dur6#disdis eis fis gis ais h cis
H dur5#gisgis ais h cis dis e fis
E dur4#ciscis dis e fis gis a h
A dur3#fisfis gis a h cis d e
D dur2#hh cis d e fis g a
G dur1#ee fis g a h c d
C dur-aa h c d e f g
F dur1bdd e f g a b c
B dur2bgg a b c d es f
Es dur3bcc d es f g as b
As dur4bff g as b c des es
Des dur5bbb c des es f ges as
Ges dur6beses f ges as b ces des
Ces dur7basas b ces des es fes ges

Charakteristické akordy

Pro aiolský modus je charakteristický mollový kvintakord, ze septakordů pak malý mollový septakord. Kompletní tónový materiál modu je vyjádřen sedmizvukem (tercdecimovým akordem) (X je základní tón aiolského modu).

Následující tabulka obsahuje charakteristické akordy aiolského modu v tónině C dur.

Typ akorduZnačka (C dur)
Kvintakord
Septakord
Nonový akord
Undecimový akord
Tercdecimový akord

Použitelné jsou i další akordy, které vzniknou vynecháním některých intervalů v , například:

Související informace naleznete také v článcích Akordová značka a Seznam akordových značek.

Související články

Externí odkazy