Akční adventura

Akční adventura je žánr počítačové hry, který vznikne kombinací adventury a akční hry. Akční adventura je tedy hra, která obsahuje jak adventurní, tak akční prvky. Tyto prvky se navzájem doplňují a výsledná hra pak obě kategorie přesahuje. Není vzácností, že akční adventury obsahují i arkádové prvky. Nebývá problém rozlišit mezi akční adventurou a adventurou, názory se často liší, pokud se jedná o rozlišení akce a akční adventury.

Charakteristické znaky akčních adventur:

  • Ve hře je přítomen netriviální příběh
  • Hráč se vrací na místa, která již navštívil
  • Ve hře se vyskytují i neutrální či přátelské bytosti
  • Hra vyžaduje přemýšlení nad rámec okamžité akce

Plošinové hry

Podrobnější informace naleznete v článku Plošinovka.

Odehrávají se v čistě dvojrozměrné projekci, často je více výškových úrovní, odtud označení plošinovky či platformovky.

Trojrozměrné hry

Externí odkazy