Amatér

Amatér (franc. amateur [amatör], milovník; pův. z lat. amator, milovník od amare milovat) je ten, kdo se věnuje něčemu (umění, vědě, technice, sportu aj.) ze záliby, ne z povolání (opakem je profesionál).[1]

Člověk, který určitou činnost dělá ze zájmu ve svém volném čase, nikoli jako zaměstnání (profesionálně) – ať již proto, že je činnost jeho koníčkem (hobby), nebo proto, že by ho činnost v dané společnosti neuživila (viz např. Henri Rousseau, původní povolání řady českých zpěváků populární hudby – Lucie Bílá, Waldemar Matuška, Marta Kubišová, Karel Gott aj.).

Být amatér neznamená být laik (neodborník, člověk neškolený v určitém oboru). Amatér může být v daném oboru odborníkem (vzděláním, praxí, obojím), může být autodidakt, a přesto oceňován profesionály atp. (Heinrich Schliemann, Henri Rousseau aj., obecně řada sběratelů-entomologů aj.). Stejně tak může svou amatérskou aktivitu profesionalizovat (optimálně postupným zdokonalováním a souvis. zájmem trhu, ovšem proces přeměny amatéra v profesionála nemusí být přijímán jako pozitivní sociální jev, protože bývá spojen s komercializací příslušné činnosti, např. přeměna sportovců, sběratelů umění aj. v profesionály).[2]

Příklady

Další význam

Podle ASCS má pojem „amatér“ i druhý význam – amatérem lze pejorativně nazvat člověka, který „neovládá dokonale nějakou odbornou činnost“.[1]

Odkazy

Reference

  1. a b Amatér. In: Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1997, s. 44. ISBN 80-200-0607-9.
  2. SUDA, Zdeněk. Profesionalizace. In: Sociologická encyklopedie [online]. 11. 12. 2017 v 17:03 [cit. 27. 12. 2018]. Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Profesionalizace

Literatura

  • Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1997. 834 s. ISBN 80-200-0607-9.
  • NOHEJL, Tomáš. Sportovci... tehdy amatéři, dnes profesionálové. Deník.cz [online]. 19. 9. 2009 [cit. 27. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.denik.cz/samet/sportovci-tehdy-amateri-dnes-profesionalove-.html
  • STLOUKALOVÁ, Brigita. Profesionalismus a amatérismus v zrcadle socialistického sportu. Tělesná kultura. 2008, roč. 31, č. 1, s. 68–84. Doi: 10.5507/tk.2008.006.

Související články

Externí odkazy