Američané hispánského a latinskoamerického původu

Procento Hispánců a Latinos podle okresu (data ze sčítání 2010)
Procento Hispánců a Latinos podle okresu (data ze sčítání 2020)

Američané hispánského a latinskoamerického původu (anglicky Hispanic and Latino Americans, španělsky Estadounidenses hispanos y latinos) jsou občané Spojených států amerických, kteří odvozují svůj původ z některé ze zemí Latinské Ameriky nebo Pyrenejského poloostrova. Nejedná se o etnickou skupinu, ale o etnolingvistickou skupinu – Hispánci a Latinos mohou být jakékoli rasy.

Definice pojmu

Oba pojmy se od sebe mírně významově liší:

  • Hispánci jsou ti obyvatelé USA, kteří pocházejí ze zemí mluvících španělsky, tj. z Hispanoameriky. Tento název preferují především Američané hispánského a latinskoamerického původu sídlící na východě USA.
  • Latinos jsou všichni obyvatelé USA původem z Latinské Ameriky, včetně Brazílie. Tento název preferují Latinos na západě USA (Kalifornie atd.)

V praxi jsou však oba pojmy zaměnitelné, neboť v USA žije jen málo obyvatel původem z Brazílie.

Většina Hispánců a Latinos v USA jsou mestici původem z Mexika; mestici jsou většinou také imigranti ze Střední Ameriky. Oproti tomu Kubánci, sídlící převážně na Floridě, jsou většinou běloši.

Oproti tomu Bílých Hispánců a Latinoameričanů žije v USA přes 38 milionů.

Američané španělského původu nejsou považování za Hispánce nebo Latinos. Řadí se mezi klasické bělochy.

Populace v USA

V roce 2012 bylo v USA 52,96 milionu Hispánců a Latinos, což odpovídalo 16,88 % celkové populace. V roce 2020 byl počet již 65,33 milionu (podíl 19,5 %).

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Hispanic and Latino Americans by county.png
Autor: Abbasi786786, Licence: CC BY-SA 4.0
The map above shows the proportion of Americans who are Hispanic or Latino in each county in the fifty states, the District of Columbia, and Puerto Rico according to the official results of the 2020 United States Census. The data can be found here. This file should next be updated when the 2021 Vintage Racial and Ethnic Population Estimates are released on the county level, currently expected to occur in June 2022.
2010 US Census Hispanic Population by County.svg
Hispanic or Latino Population as a Percent of Total Population by County: 2010